Spaudos centras
Teisė informuoti. Teisė būti informuotam
Kaimo reikalų komitetas: siekiama užkirsti kelią neteisėtai žvejybai

Seimo Kaimo reikalų komitetas pritarė  komiteto patobulintam Žuvininkystės įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (XIIP-500(2)). Projektu siekiama sudaryti sąlygas tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungos reglamentų valstybėms narėms nustatytus įpareigojimus, susijusius su žuvininkystės sektoriaus  duomenų rinkimu ir tvarkymu, reglamentuoti ūkio subjektų atsakomybę už sunkius  pažeidimus žuvininkystės srityje.  Suderinamos Žuvininkystės įstatymo nuostatos dėl pirminio žvejybos produktų pardavimo su galiojančiais ES teisės aktais. Reglamentuojamas žvejybos laivų naujų varomųjų variklių, pakeičiamųjų varomųjų variklių ir techniškai modifikuotų varomųjų variklių, išskyrus tik pasyviosios žvejybos įrankius naudojančius žvejybos laivus, pagalbinius laivus ir tik akvakultūroje naudojamus laivus, galios sertifikavimas ir patikros. 

Komitetas pritarė ir Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo projektui (XIIP-501), kuriuo siekiama įgalioti Žuvininkystės tarnybą nagrinėti teisės aktų, reglamentuojančių mėgėjų žvejybą jūrų vandenyse, pažeidimų bylas.

Pranešimą paskelbė: Asta Markevičienė, Lietuvos Respublikos Seimas
2013-05-29 16:07
ES, Politika
Kontaktinis asmuo
Kaimo reikalų komiteto biuro patarėja

Simantė Kairienė (tel. (8 5) 239 6645, el. p. simante.kairienė@lrs.lt)