Ministrė Algimanta Pabedinskienė: „Nuo 2017 m. vienas socialinis darbuotojas turėtų dirbti su ne daugiau kaip 10 šeimų“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įvertindama socialinių darbuotojų darbo krūvius, sieks, kad nuo 2017 m. 391 pareigybe būtų padidintas socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, skaičius. Tam 2017 m. biudžete papildomai turėtų būti numatyta apie 4 mln. eurų.  

 „Tapusi ministre 2012 m. radau padėtį, kai vienas socialinis darbuotojas dirbo su 30 šeimų. Dabar vidutiniškai vienam darbuotojui tenka 15 šeimų. Duotas pavedimas parengti būtinus teisės aktus, kad nuo 2017 m. vienas socialinis darbuotojas rūpintųsi ne daugiau kaip 10 šeimų,“ – pabrėžė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė.

Primename, kad ministerija 2016 m. 24,5 pareigybėmis jau padidino socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimoms, skaičių (2015 m. savivaldybėse jų buvo 741,5, dabar yra 766 tokios pareigybės).

Nuo 2016 m. kovo mėn. bus skirtas papildomas finansavimas savivaldybėms socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, supervizijoms ir profesinei kompetencijai tobulinti. Tam Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skirs apie 200 tūkst. eurų.

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės A. Pabedinskienės, turime atsigręžti ir į su socialinės rizikos šeimomis dirbančius darbuotojus ir suteikti jiems visas būtinas priemones dirbti su šiomis šeimomis – pradedant techniniais dalykais, baigiant metodikomis, supervizijomis ir net emocine pagalba.

Socialiniams darbuotojams tenka pakelti itin didelį emocinį krūvį, nes jie nuolat dirba su įvairias problemas, krizes išgyvenančiais asmenimis. Dėl to jiems būtina nuolat tobulinti profesinę kompetenciją nuolatinėmis supervizijomis bei kitomis formomis. Pasitelkus superviziją – ugdomąjį konsultavimą, sukuriama pasitikėjimu grįstu atmosfera, kurioje socialiniai darbuotojai  gali laisvai išreikšti susikaupusias emocijas ir tada pradėti analizuoti ir spręsti darbo situacijas, kurios atrodo „užstrigusios“ ar be išeities.

Kad socialiniams darbuotojams būtų užtikrintos techninės galimybės teikti kokybiškas paslaugas, artimiausiu metu ministrė A. Pabedinskienė kreipsis į savivaldybes, kitus socialinių darbuotojų darbdavius, kad šie aprūpintų darbuotojus visomis reikiamomis darbo priemonėmis – transporto (arba užtikrintų galimybę kompensuoti kelionės išlaidas), darbų saugos, mobiliojo ryšio ir kt.

Taip pat ministrė priminė, kad, atsižvelgiant į socialinių darbuotojų darbo krūvius, nuo 2016 m. vidutiniškai  apie 70 Eur per mėnesį padidintas socialinių paslaugų srities darbuotojų (įskaitant ir socialinius darbuotojus, dirbančius su socialinės rizikos šeimomis) darbo užmokestis.

Siekiant sustiprinti metodinę pagalbą savivaldybėms ir formuoti vienodą praktiką vaiko teisių apsaugos užtikrinimo ir socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimoms srityje, nuo 2016 m. vasario 1 d. pradeda veikti iš Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento specialistų suformuota mobili metodinės pagalbos komanda.

Dešimtyje savivaldybių ji turėtų įvertinti savivaldybių taikomas vaiko teisių apsaugos užtikrinimo ir socialinių paslaugų socialinės rizikos šeimose teikimo bei organizavimo priemones bei sukurti kiekvienai iš 10 savivaldybių priimtiną socialinės srities tarpinstitucinio vietos bendradarbiavimo modelį. Ateityje ši komanda gali tapti nuolatinė ir atlikti ne tik stebėsenos, bet ir konsultavimo funkcijas.

Tikimasi, kad šių metų pabaigoje pradės veikti bendruomeniniai šeimų namai, kur šeimos galės gauti konsultacijas, patarimą ar pagalbą, taip pat dalyvauti neformalaus ugdymo  mokymuose ar seminaruose.

Įgyvendinant Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai veiksmų plano projektą, socialiniams darbuotojams į pagalbą turėtų ateiti mobilios pagalbos (psichologo ar kitų specialistų) grupės, skirtos darbui su šeima. Šios grupės galėtų atvykti kuo arčiau šeimos, pvz., į seniūniją, o esant būtinybei, ir į šeimą. Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai veiksmų plano projekte numatomas visas socialinės atskirties prevencijos paslaugų paketas (pozityvios tėvystės mokymai, psichologinis konsultavimas, psichosocialinė pagalba, sociokultūrinės paslaugos, vaikų priežiūros, mediacijos (tarpininkavimo) paslaugos, kt.). Tam numatyta skirti per 21 mln. eurų.

Ryšių su visuomene skyrius, tel.: 266 81 91, 8 706 68 226.

Pranešimą paskelbė: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2016-02-01 13:26
Socialinė sauga, Politika
pasidalinti
atgal