Seimo Pirmininko pavaduotojo Jaroslavo Narkevičiaus pranešimas: Seime vyks konferencija „Tautinių mažumų švietimas Lietuvoje: patirtis, dabartis, ateitis“

Kovo 16 d., trečiadienį, Konferencijų salėje (Seimo III r.) Seimo Pirmininko pavaduotojas Jaroslavas Narkevičius organizuoja konferenciją „Tautinių mažumų švietimas Lietuvoje: patirtis, dabartis, ateitis“. Pradžia – 9 val.

Renginio tikslas – aptarti pastarųjų dešimtmečių tautinių mažumų švietimo raidą, problematiką ir tautinių mažumų mokyklų pasiekimus.

Švietimas yra ta sritis, kurioje valstybės privalo sudaryti sąlygas puoselėti tautinėms mažumoms priklausančių asmenų identitetą, o mokymasis mažumos kalba yra tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims garantuojama teisė. Skirtingų tautinių mažumų, gyvenančių Lietuvoje, yra nevienodi poreikiai ir lūkesčiai ugdyti savo vaikus gimtąja kalba. Vieniems tautinių mažumų atstovams galimybė mokyti savo vaikus gimtosios kalbos sekmadieninėse mokyklėlėse ar vasaros stovyklose yra suteiktų platesnių teisių išraiška. O kitiems priverstinis mokymas tam tikrų dalykų valstybine kalba negu iki tol turimų teisių ugdytis visų dalykų gimtąja kalba yra jų teisių siaurinimas. Tai vienareikšmiškai blogina tautinių mažumų švietimo padėtį, siaurina mokymosi gimtąja kalba teises ir diskriminuoja tautinių mažumų švietimą.

2011 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas, nepaisydamas tautinių mažumų visuotinio susirūpinimo ir argumentuoto pasipriešinimo, neatsižvelgdamas į 60 tūkst. mokinių tėvų kreipimąsi į Prezidentą, Seimą, Vyriausybę, priėmė Švietimo įstatymo nuostatas, nepalankias tautinių mažumų švietimui, t. y. nuo 2013 m. įvestas suvienodintas lietuvių kalbos brandos egzaminas, taip pat dalies dalykų dėstymas valstybine kalba, vidurinės mokyklos statuso mažinimas ir t. t. Nuo 2012 metų nuolat blogėjantys tautinių mažumų mokinių brandos egzamino rezultatai rodo, kad nebuvo ir nėra tinkamai pasiruošta suvienodintam lietuvių kalbos egzaminui. Tautinių mažumų mokiniai lietuvių kalbos mokosi beveik 800 valandų mažiau nei jų bendraamžiai iš lietuviškų mokyklų. Nėra parengtų ir išleistų vadovėlių, mokymosi priemonių. Nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. tautinių mažumų mokyklose mokinio krepšelio priedas buvo sumažintas 6 procentais (iki 15 proc.). 2011 metais įteisinus vienodo lietuvių kalbos egzamino reikalavimus, mokinio krepšeliui papildomai skirti 5 proc. tik didesniam lietuvių kalbos pamokų skaičiui įgyvendinti, o ne visam ugdymo procesui užtikrinti.

Lietuvos teritorijoje tautinių mažumų saugojimas privalo užtikrinti žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugą, turinčių esminę reikšmę stabilumui, demokratijos išsaugojimui ir taikai. To siekdama Lietuva išsaugotų tapatumą ir užtikrintų tautinių santykių darną bei formuotų pasaulinį požiūrį į tautines mažumas, užtikrinantį demokratinius santykius bei siektų, kaip pabrėžta Tautinių mažumų apsaugos konvencijoje, kad kultūrinė įvairovė taptų ne visuomenės skaldymo, bet jos turtinimo šaltiniu ir veiksniu, skatinančiu laisvę ir demokratiją. Demokratiška visuomenė turėtų ne tik gerbti visų tautinėms mažumoms priklausančių asmenų etninį, kultūrinį, kalbinį ir religinį savitumą, bet ir sudaryti tinkamas sąlygas tam savitumui reikštis, jį saugoti ir plėtoti.

Konferencijos dalyvius pasveikins švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas.

Renginyje kviečiami dalyvauti Seimo nariai, Vyriausybės, švietimo, mokslo įstaigų, visuomeninių organizacijų atstovai.

Programa

8.30–9.00 Dalyvių registracija;

9.00–9.15 Konferencijos pradžia;

9.15–9.30 Įžangos žodis. „Tautinių mažumų švietimo Lietuvoje apžvalga“. Seimo Pirmininko pavaduotojas Jaroslav Narkevič;

9.30–9.45 Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės sveikinimas;

10.45–11.00 Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Raimundo Paliuko sveikinimas;

10.00–10.15 „Tautinių mažumų teisės yra prigimtinės žmogaus teisės“. Dr. Katažina Mikša;

10.15–10.30 „Tautinių mažumų švietimo politika: kur einama?“ Seimo narys, Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos ,,Macierz szkolna“ pirmininkas Juzef Kvetkovskij;

10.30–10.45 „Mokyklų rusų ugdomąja kalba kontekstas Lietuvos švietimo sistemoje“. Seimo narė Irina Rozova;

10.45–11.00 „Tautinių mažumų mokyklos: kūlgrindos ir akivarų įžvalga“. Prof. habil. dr. Vilija Targamadze;

11.00–11.20 „Vaikų ugdymas gimtąja kalba tėvų akimis“. Šalčininkų r. tėvų forumo pirmininkė Renata Cytacka / Vilniaus tėvų forumo pirmininkė Danuta Narbut;

11.20–11.30 Vyriausybės kanclerio pirmojo pavaduotojo Rimanto Vaitkaus pasisakymas;

11.30–12.00 Diskusija;

12.00–12.30 Pertrauka;

12.30–12.40 „Tautinių mažumų švietimas Lietuvos švietimo sistemoje“. Lietuvos švietimo darbuotojų sąjungos atstovas;

12.40–12.55 „Tautinių mažumų bendrojo ugdymo mokyklų pasiekimai ir problematika“. Bendrojo ugdymo įstaigos atstovas;

12.55–13.15 „Švietimo teisės aktų ir jų projektų svarba tautinių mažumų švietimo sistemos gerinimui. Suvienodintų lietuvių kalbos programų ir suvienodinto lietuvių kalbos egzamino problematika“. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė Edita Tamošiūnaitė;

13.15–13.45 Diskusija;

13.45–14.15 Konferencijos apibendrinimas: Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja Rūta Kačkutė, švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, Seimo Pirmininko pavaduotojas Jaroslav Narkevič;

14.15 Konferencijos pabaiga.

Konferencija bus tiesiogiai transliuojama internetu ir televizijos programa „Seimas – tiesiogiai“.

 

Daugiau informacijos:

Edita Tamošiūnaitė

Mob. 8 686 69 049, el. p. edita.tamosiunaite@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimas
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2016-03-14 09:23
Švietimas ir mokslas, Politika
Renginio pradžia
2016-03-16, trečiadienis09:00
Renginio pabaiga
2016-03-16
Renginio vieta
Seimo Konferencijų salė (III r.)
pasidalinti
atgal