Jaunimo ir sporto reikalų komisija į NST deleguoja sveiką gyvenseną propaguojančių organizacijų atstovą

Gegužės 3 d. Jaunimo ir sporto reikalų komisijos posėdyje, dalyvaujant kandidatams į Nacionalinę sveikatos tarybą (NST), buvo svarstomas komisijos atstovo delegavimo į NST klausimas. Kandidatai komisijos nariams prisistatė, atsakė į komisijos narių klausimus.

Nacionalinė sveikatos taryba yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija, skatinanti sveikatos visose politikos srityse principo įgyvendinimą.

Pagrindiniai NST uždaviniai: stiprinti visuomenės sveikatą ir užtikrinti visuomenės dalyvavimą sprendžiant sveikatos problemas, bendradarbiaujant su asociacijomis, valstybės ir savivaldybių institucijomis šiais klausimais; analizuoti sveikatinimo procesus ir atlikti jų ekspertizę; dalyvauti formuojant sveikatos politiką ir sveikatos visose politikos srityse principo įgyvendinimo prioritetus; teikti išvadas ir pasiūlymus dėl gyvensenos, aplinkos ir sveikatos priežiūros tarnybų veiklos gerinimo.

NST nuostatuose nustatyta, kad NST sudaro šešiolika narių, iš jų – vienas Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos deleguotas sveiką gyvenseną propaguojančių organizacijų atstovas.

Komisijos posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma buvo nuspręsta siūlyti Seimo Sveikatos reikalų komitetui į NST deleguoti Lietuvos edukologijos universiteto profesorių habil. dr. Algirdą Raslaną. Jis dagiau kaip penkerius metus nagrinėja sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos problematiką. Prof. habil. dr. A. Raslanas yra vienas iš Sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmų steigėjų, buvo šių rūmų viceprezidentu ir pirmininku. 2016 m. jis buvo Seimo Sveikatos reikalų komiteto ekspertas, o 2014–2016 m. – Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijos narys.

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimas
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2017-05-04 09:52
Sveikata, grožis, Politika
pasidalinti
atgal