Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus " Pareiškimas

Renginio tipas: Pranešimas spaudai
Renginio data: Trečiadienis, 2017 m. gruodžio 20 d.
Renginio pradžia: 10:00
Renginio vieta: BNS konferencijų salėje

Sąjudžio „Už Lietuvos miškus“ steigėjų pareiškimas

2017-12-19

Valdžia susidoroja su Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ steigėjais

Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus vadovai“ paprašė Aplinkos ministerijos kuo skubiau kreiptis į miškininkus apie priimtus sprendimus, stabdant specialistų išėjimą iš darbo miškų urėdijose. Tačiau ministerijos vadovybė kirto iš peties – atleido iš darbo miškininką Saulių Lazauską, kuris aktyviai dalyvavo rengiant Sąjūdžio ,,Už Lietuvos miškus“ steigiamąjį suvažiavimą.

Aplinkos ministerija š. m. gruodžio 18 d. pranešė, kad, neva, Kauno miškų urėdas Saulius Lazauskas savo veiksmais sukūrė teisinį netikrumą nes miškų urėdijos darbuotojai nebuvo tinkamai informuoti apie būsimą valstybinių miškų ūkio valdymo pertvarką, todėl jis buvo atšauktas iš pareigų.

Kadangi Generalinė miškų urėdija nesudarė tinkamų sąlygų informuoti ir konsultuoti miškų urėdijų darbuotojus dėl reorganizacijos eigos, Kauno miškų urėdijos profesinės sąjungos kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno skyriaus Darbo ginčų komisiją. Darbo ginčų komisija įpareigojo VĮ Kauno miškų urėdijos miškų urėdą parengti naujas reorganizavimo sąlygas, atsižvelgiant į įvykusias konsultacijas su miškų urėdijos darbuotojais. Už darbo ginčų komisijos įpareigojimo vykdymą miškų urėdas Saulius Lazauskas buvo atšauktas iš užimamų pareigų kaip praradęs pasitikėjimą. Miškininkas Saulius Lazauskas yra Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ steigėjas ir vienas šio Sąjūdžio pirmininko pavaduotojų.

Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ pareiškia, kad 2017 m. liepos 11 d. Seimui priėmus politinį sprendimą pertvarkyti valstybinių miškų valdymą, o vykdomajai valdžiai tam visiškai nepasiruošus, miškų urėdijose prasidėjo nebevaldomi procesai.

Dėl neapibrėžtos ateities darbą miškų urėdijose palieka ne tik buhalteriai, informatikai, bet ir geriausi miškininkystės specialistai. Artimiausiu metu atskirose girininkijose neliks nė vieno miškininko.

Žmonės labai išgyvena dėl nežinios, jie netiki Aplinkos ministerijos skleidžiama informacija‚ kad „viskas bus gerai“, nes jie mato, kaip susidorojama su kai kuriais miškų sistemos pareigūnais, jaučia, kad toks likimas gali ištikti ir juos. Su miškininkais vykdomas susidorojimas atspindi bendrą šios reformos  tendenciją.

Sąjudžio „Už Lietuvos miškus“ steigiamojo suvažiavimo dalyviai vieningai balsavo už rezoliuciją, kurioje prašoma atšaukti iš užimamų pareigų aplinkos ministrą Kęstutį Navicką – dėl nekompetentingai vykdomos Valstybinių miškų valdymo reformos, neskaidraus VĮ Valstybinio miškotvarkos instituto direktoriaus ir valdybos konkurso organizavimo, galimai nusikalstamo Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšų švaistymo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, taip pat atlikti ir pateikti visuomenei planuojamos pertvarkos kaštų ir naudos analizę, parengti ilgalaikę miškų urėdijų darbuotojų valdymo programą, užtikrinančią siauros miškininkystės specializacijos darbuotojų darbo vietų išsaugojimą, arba lygiaverčio įdarbinimo užtikrinimą kitose darbovietėse, užtikrinti skaidrumą ir kandidatų nepriklausomumą, parenkant valstybės įmonės „Lietuvos valstybiniai miškai“ vadovą, atšaukti neskaidriai sudarytą įmonės valdybą ir iš naujo paskelbti narių atrankos konkursą.

Kad ir kaip baigtųsi ši ir panašios istorijos, Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ pareiškia, kad sieks šios reformos neigiamų pasekmių ir atskirų ją kūrusių ir vykdžiusių pareigūnų veiksmų teisinio vertinimo.

Sąjūdis „Už Lietuvos miškus“ apgailestauja, kad Aplinkos ministerijos vadovai, užuot išklausę kitą nuomonę, pasirinko kelią, kuris veda į aklavietę – susidorojimą su kitaip manančiais žmonėmis arba nepaklūstančiais pereiti į naujai kuriamą įmonę.

Valstybiniai miškai – didžiausias valstybės piliečių turtas, todėl Sąjūdžio „ Už Lietuvos miškus“ steigėjai dar kartą kreipiasi į Lietuvos Respublikos Seimą ir prašo apsvarstyti steigiamojo suvažiavimo priimtą rezoliuciją ir atidėti chaotiškai bei diktatūriškai vykdomą reformą. Siekiant sustabdyti chaosą, suirutę bei teisės niekinimą valstybinių miškų sistemoje, kviečiame Miškininkų sąjungą skubiai kviesti visuotinį visos Lietuvos miškininkų suvažiavimą.

Sąjūdžio „Už Lietuvos miškus“ steigėjai:

  • Vaidotas Antanaitis
  • Rimantas Braziulis
  • Ieva Budraitė
  • Gintautas Kniukšta
  • Remigijus Lapinskas
Pranešimą paskelbė: VŠĮ "Muzikos fiesta"
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2017-12-20 10:57
Gamta, aplinkosauga
Renginio pradžia
2017-12-20, trečiadienis10:00
Renginio vieta
BNS konferencijų salėje
pasidalinti
atgal