Seimo nario A. Kupčinsko pranešimas: „Konstitucinis Teismas priėmė 46 Seimo narių grupės prašymą dėl merui ir savivaldybių taryboms suteiktų įgaliojimų“

 

Konstitucinis Teismas pranešė, jog pradedama rengi byla dėl 46 Seimo narių grupės, atstovaujamos Seimo narių Andriaus Kupčinsko ir Stasio Šedbaro, kreipimosi prašant ištirti, ar Vietos savivaldos įstatymo nuostatos, priimtos 2014 m. birželio 26 d., neprieštarauja Konstitucijos 119 straipsniui.

Konstitucijos 119 straipsnio pirmojoje ir ketvirtojoje dalyse įtvirtintos normos suponuoja vienareikšmę išvadą, kad Konstitucija numato vienpakopę dviejų institucijų savivaldos sistemą, kurioje pagrindinė atstovaujamoji institucija įvardijama savivaldybės taryba. Kita vertus, dabar tiesiogiai išrinkto mero kompetencija, įtvirtinta Vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnyje, akivaizdžiai rodo tiesiogiai išrinkto mero ypatingą padėtį, išskiriantį jį iš kitų tarybos narių. Tuo tarpu, Konstitucijoje pateikiamas atstovaujamosios institucijos pavadinimas (savivaldybės taryba) ir jos išskirtinė padėtis bei kompetencija jai atskaitingų vykdomųjų organų atžvilgiu, neišskiriant tarybos narių ir įtvirtinant visiems vienodą teisinį reguliavimą.

Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkte apibrėžiant savivaldybės atstovaujamąją instituciją (savivaldybės tarybą) įtvirtinami skirtingi tos pačios institucijos atstovų rinkimų būdai: vienas iš tarybos narių – meras yra renkamas tiesiogiai vienmandatėje rinkimų apygardoje, kiti tarybos nariai renkami pagal proporcinę rinkimų sistemą daugiamandatėse rinkimų apygardose. Tokiu būdu tiesiogiai išrinkto mero rinkimo būdas ir atskaitingumas gyventojams jam suteikia skirtingą statusą ir skirtingą „svorį“ savivaldybės taryboje, lyginant su kitais tarybos nariais, kurie yra išrinkti pagal proporcinę rinkimų sistemą.

„Konstitucinio Teismo teisėjas informavo, jog grupės Seimo narių prašymas yra priimtas ir pradėta rengti bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui, vadinasi prielaidų šiai bylai yra. Bus įdomu sulaukti galutinio Konstitucinio Teismo išaiškinimo. Manau, kad ankstesnis Seimas paskubomis įvesdamas tiesioginius mero rinkimus ir nepakeisdamas Konstitucijos, pataikavo viešajai opinijai ir tinkamai nesureguliavo įstatyminės bazės. Nes Konstitucijoje pasakyta, kad vietos gyventojų savivaldą simbolizuoja savivaldybės tarybą sudarantys tarybos nariai ir neišskiriamas vienasmenis subjektas. Todėl ir prašome Konstitucinio Teismo išaiškinimo, ar 2014 m. pakeitus Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą, nebuvo sumenkinta savivaldybių tarybų reikšmė“, – teigia parlamentaras A. Kupčinskas.

Iš Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarime pateikto išaiškinimo darytina išvada, kad niekas kitas kaip tik savivaldybių tarybos gali sudaryti kitas savivaldybės institucijas. Todėl, kaip nurodyta prašyme, kyla pagrįsta abejonė, ar, nepakeitus Konstitucijos, gali savivaldos sistemoje atsirasti dar viena pakankamai savarankiška institucija (tiesiogiai renkamas meras), kurios sudaryme (išrinkime) savivaldybės taryba nedalyvauja.

46 Seimo narių grupė į Konstitucinį Teismą kreipėsi beveik prieš mėnesį.

Kreipimasis į Konstitucinį Teismą.

 

 

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2019-10-21 11:35
Politika
pasidalinti
atgal