Seimo Žmogaus teisių komitetas išklausė informaciją apie padėtį socialinės globos namuose – pagarbaus požiūrio į žmogų trūkumas bado akis

2020 m. rugsėjo 30 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Seimo Žmogaus teisių komitetas (ŽTK) rugsėjo 30 d. posėdyje susipažino su Seimo kontrolierių įstaigos tyrimo Aknystos ir Skemų socialinės globos namuose medžiaga. Tyrimą pristatė Seimo kontrolierių įstaigos vadovas Seimo kontrolierius Augustinas Normantas ir Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vadovas Vytautas Valentinavičius. Seimo kontrolierių įstaiga nuo 2014 m. yra nacionalinė prevencijos institucija, kuri tikrina per 400 laisvės apribojimo vietų, tarp kurių ir socialinės globos įstaigos.

Seimo kontrolierius kartu su Žmogaus teisių biuru, įvertinę žmogaus teisių pažeidimų rizikas karantino metu, atsižvelgę į globotinių ir jų giminaičių skambučius, organizavo šviečiamąsias ir tiriamąsias priemones. Buvo sukurta Facebook grupė, kurioje dalijamasi problemomis; organizuotas seminaras, padedantis užtikrinti žmonių saugumo jausmą karantino metu; atlikti tyrimai socialinės globos namuose, sistemiškai identifikuojant problemas.

A. Normantas pastebėjo, kad atliekant tyrimus socialinės globos namuose, karantino metu išryškėjo jau anksčiau išaiškintos ir įvardintos problemos. Seimo kontrolieriaus nuomone, globotinio privatumo ir individualių poreikių nepaisymas yra nepagarba žmogaus orumui. A. Normantas pastebėjo, kad pradėjus lankytis socialinės globos namuose ir keliant klausimą dėl būtinybės pasibelsti įeinant į globotinio kambarį, būdavo nuoširdžiai nesuprastas globos namų administracijos – „juk čia globos namai“. Tačiau Seimo kontrolierius pabrėžia, kad socialinės globos namų gyventojai turi visas prigimtines žmogaus teises, kurių privalu paisyti pilna apimtimi ir besąlygiškai gerbti šių žmonių orumą. Pastebima, kad šiandien reakcija į Seimo kontrolierių pateikiamas pastabas jau yra tinkamesnė, padėtį stengiamasi taisyti. Pastarojo tyrimo metu buvo vėl iškeltos problemos, kurias būtina išspręsti.

Kalbėdamas apie judėjimo negalią, Seimo kontrolierius pažymėjo, kad saugumas yra vienas svarbiausių dalykų. Pagalbos iškvietimo sistema turi būti kiekvienoje globos patalpoje. Tačiau daugelyje patalpų sistemos arba nėra, arba pultelis užkištas už spintos, kur negalią turinčiam žmogui yra nepasiekiamas. Kontrolierius sakė, kad judėjimo negalią turintis žmogus negali būti apgyvendintas patalpose, į kurias jam sudėtinga patekti su vežimėliu, iš kurių jis negali savarankiškai iškeliauti. Kontrolierius kalbėjo ir apie būtiną pagarbą žmogaus privatumui. Saugi vieta asmeniniams daiktams, galimybė pasikabinti nuotrauką ar paveikslą; galimybė pabūti netrikdomam (užsirakinti); nuo pašalinių žvilgsnių apsaugota, pagarbi žmogui aplinka higienos ir medicinos procedūroms – tai būtinos sąlygos oriai žmogaus savijautai.

V. Valentinavičius kalbėjo apie individualaus požiūrio į gyventoją nebuvimą. Atkreiptas dėmesys ir į Neįgaliųjų konvencijos įgyvendinimo aspektus. Pasak V. Valentinavičiaus, Skemų socialinės globos namuose itin daug paslaugų teikimo pažeidimų, nepaisoma Neįgaliųjų teisių konvencijos, socialinės globos planai sudaryti neįvertinus individualių žmogaus poreikių, problemos sprendžiamos prasilenkiant su žmoniškumu – žmogui paslauga neteikiama, jis tiesiog prirakinamas.

Socialinės apsaugos viceministrė Vilma Augienė pažymėjo, kad tyrimas labai svarbus gerinant padėtį socialinės globos namuose. Jos nuomone, naujų paslaugų vystymas nustelbia jau esamų paslaugų užtikrinimą. ŽTK pirmininkas Valerijus Simulikas padėkojo Seimo kontrolierių įstaigos vadovui ir tyrimą atlikusiems žmonėms už darbą bei komitetui pateiktą informaciją – tik iškeliant problemas jos gali būti sprendžiamos ir taip užkertamas kelias žmogaus orumo pažeidimams.

Parengė ir daugiau informacijos suteiks:

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Eglė Lukšienė, tel. (8 5) 239 6809, el. p. egle.gibaviciute@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2020-09-30 14:36
Socialinė sauga, Politika
pasidalinti
atgal