Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pranešimas: „Dėl Baltijos šalių elektros importo iš trečiųjų šalių metodikos nesuderinamumo su Lietuvos interesais – klausimai Linui Linkevičiui ir VSD“

2020 m. spalio 1 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos lyderis Gabrielius Landsbergis, nariai Dainius Kreivys ir Žygimantas Pavilionis kreipėsi į užsienio reikalų ministrą Liną Linkevičių ir Valstybės saugumo departamento (VSD) direktorių Darių Jauniškį dėl bendros Baltijos šalių elektros importo iš trečiųjų šalių metodikos nesuderinamumo su Lietuvos nacionalinio saugumo interesais ir „antiastravinio“ įstatymo nuostatomis.

Kreipimesi parlamentarai pažymi, kad rugsėjo 25 d. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID viešoms konsultacijoms pateikė bendros Baltijos šalių perdavimo sistemų operatorių Tarpzoninio pralaidumų apskaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo su Rusija sąlygų ir metodikos dokumentą, kuriuo, ekspertų vertinimu, bus įteisintas elektros pirkimas iš Astravo elektrinės ir Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės panaudojimas Astravo jėgainei reikalingam galios rezervui užtikrinti.

Kreipimesi detalizuojama, kad metodikoje numatytas prekybai skirtų pralaidumų tarp Lietuvos ir Baltarusijos įtraukimas į Latvijos elektros biržos prekybą užtikrina didžiulį prekybinį srautą į Lietuvos elektros rinką bei įteisina fizinį elektros srautą iš Baltarusijos į Lietuvos energetinę sistemą, už kurią per numatomus penkerius prekybos metus sumokėsime per pusę milijardo eurų ir taip ne tik prisidėsime prie Astravo AE veikimo užtikrinimo, bet ir prie naujų blokų statybos finansavimo.

Seimo nariai G. Landsbergis, D. Kreivys ir Ž. Pavilionis užsienio reikalų ministro prašo pateikti įvertinimą, ar numatoma tvirtinti metodika ir joje įtvirtintos nuostatos yra suderinamos su ilgalaikiais Lietuvos ekonominio ir energetinio saugumo tikslais, o VSD vadovo – pateikti įvertinimą, ar numatomoje tvirtinti metodikoje įtvirtintos nuostatos, reglamentuojančios prekybos elektra su trečiosiomis šalimis modalumus, nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, neprieštarauja Nacionalinio saugumo strategijai ir bendriems Lietuvos ekonominio ir energetinio saugumo užtikrinimo tikslams.

„Lietuvos įstatymai draudžia elektros importą iš nesaugios Astravo AE, tačiau LITGRID pristatomoje metodikoje paminama nacionalinė pozicija ir sukuriamas mechanizmas, kaip Lietuvą įtraukti į nesaugios elektros prekybos tinklą. Tai prieštarauja įstatymams ir negali būti patvirtinama. Todėl kreipiamės į VSD ir užsienio reikalų ministeriją, ragindami ir šias institucijas įvertinti stumiamą metodiką nacionalinio saugumo požiūriu“, – teigia Seimo nariai.

Primename, kad Seime priimtais įstatymais Lietuva yra įsipareigojusi užtikrinti, kad Astravo AE pagaminta elektros energija nepatektų į šalies teritoriją, o Seimo priimtose rezoliucijose – įtvirtintas siekis Europos Sąjungos lygiu užtikrinti, kad nebūtų perkama trečiųjų šalių nesaugiose atominėse elektrinėse pagaminta elektros energija. Ši nuostata taip pat įtvirtinta ir Lietuvos Nacionalinio saugumo strategijoje.

 

Kontaktams:

Seimo TS-LKD frakcijos

Viešųjų ryšių grupė

Tel. (8 5) 239 6506

El. p. tsfrakcija@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2020-10-01 16:04
Politika, Energetika
pasidalinti
atgal