Seimo Užsienio reikalų komiteto ir Ukrainos Aukščiausiosios Rados Užsienio politikos ir tarpparlamentinio bendradarbiavimo komiteto bendras pareiškimas

2021 m. kovo 3 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Ukrainos Aukščiausiosios Rados ir Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitetai,

pažymėdami vasario 26-ąją kaip Pasipriešinimo Krymo autonominės respublikos ir Sevastopolio miesto okupacijai dieną,

pagerbdami Ukrainos piliečių, gyvenančių laikinai okupuotoje Krymo autonominės respublikos teritorijoje ir Sevastopolio mieste, drąsą ir heroizmą ginant Ukrainos teritorijos vientisumą,

prisimindami Kryme dingusius žmones, ypač Rusijos Federacijos vykdomai Krymo okupacijai besipriešinusius ir pirmaisiais Krymo okupacijos metais pagrobtus arba dingusius aktyvistus,

prisimindami 2014 m. kovo 27 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtą Rezoliuciją 68/262 dėl Ukrainos teritorinio vientisumo, kuria JT Generalinė Asamblėja patvirtino savo įsipareigojimą remti Ukrainos suverenitetą, politinę nepriklausomybę, vienybę ir teritorinį vientisumą atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažintas sienas ir pabrėžė kontroliuojant Rusijos Federacijai 2014 m. kovo 16 d. Kryme organizuoto referendumo neteisėtumą,

pabrėždami, kad, kaip rodo metinės JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijos, žmogaus teisių padėtis Krymo autonominėje respublikoje ir Sevastopolio mieste nuo 2014 m. tik blogėjo, o siaučiant COVID-19 pandemijai blogėja ir toliau, ypač sulaikymo vietose ir dėl Kryme gyvenančių Ukrainos piliečių judėjimo laisvės ribojimo,

smerkdami Rusijos Federacijos veiksmus, susijusius su Ukrainos piliečių persekiojimu Kryme dėl naudojimosi pagrindinėmis teisėmis bei laisvėmis ir vietinių Krymo pusiasalio gyventojų Krymo totorių atstovų sistemingu persekiojimu; turėdami omenyje, kad daugiau kaip 100 Ukrainos piliečių, kurių dauguma yra Krymo totoriai, dėl politinių motyvų yra persekiojami Kryme ar Rusijoje,

smerkdami tolesnius aktyvius Rusijos bandymus prievarta keisti Krymo pusiasalio gyventojų demografinę sudėtį verčiant ukrainiečius priimti Rusijos pilietybę, taikant diskriminacines priemones Ukrainos ortodoksų bažnyčios Krymo vyskupijai, musulmonams, Jehovos liudytojams, atimant gyventojams galimybę mokytis ukrainiečių ir Krymo totorių kalbomis,

nerimaudami dėl Krymo pusiasalio militarizavimo, kurį rodo didėjantis Rusijos karinių pajėgų ir transporto priemonių skaičius, Ukrainos piliečių privalomas šaukimas į Rusijos kariuomenę, taip pat viešųjų erdvių ir vaikams kenkiantis švietimo proceso militarizavimas, ir prisimindami JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl Krymo autonominės respublikos ir Sevastopolio miesto militarizavimo problemos,

toliau smerkiame dėl Rusijos Federacijos veiksmų besitęsiančią Krymo autonominės respublikos ir Sevastopolio miesto okupaciją, pastangas kenkti Ukrainos suverenitetui ir teritoriniam vientisumui, tarptautinei teisei ir tvarkai;

raginame Rusijos Federaciją nutraukti Krymo autonominės respublikos ir Sevastopolio miesto okupaciją, visiškai įgyvendinti JT Generalinės Asamblėjos rezoliucijas dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir Krymo bei Sevastopolio; sustabdyti Krymo pusiasalio militarizavimą, nutraukti Krymo tautinių mažumų diskriminavimo politiką ir politiškai motyvuotą persekiojimą; panaikinti draudimą veikti Krymo totorių Medžlisui ir užtikrinti veiksmingą Kryme dingusių asmenų bylų tyrimą;

sveikina Ukrainos vyriausybės ir nevyriausybinio sektoriaus pastangas kurti Tarptautinę Krymo platformą siekiant kaip galutinio tikslo Krymo okupacijos nutraukimo, kviečia tarptautinius partnerius prisijungti prie šios iniciatyvos ir platformos veiklai teikti visą reikiamą paramą;

ragina tarptautinius partnerius toliau laikytis Krymo autonominės respublikos ir Sevastopolio miesto neteisėtos aneksijos nepripažinimo politikos ir toliau daryti politinį, diplomatinį, ekonominį spaudimą Rusijos Federacijai, kol bus nutraukta Krymo okupacija, taip pat su Rusijos Federacija nesudaryti jokių sutarčių ir nesiimti jokių kitų veiksmų, kuriais būtų remiama Krymo autonominės respublikos ir Sevastopolio miesto neteisėtos aneksijos įteisinimo politika;

ragina tarptautinę bendruomenę dėti visas pastangas, o susijusiems asmenims ir subjektams taikyti ribojamąsias priemones, siekiant padaryti galą Krymo autonominėje respublikoje ir Sevastopolio mieste tebevykstantiems žmogaus teisių pažeidimams. 

Žygimantas Pavilionis,

Lietuvos Respublikos Seimo

Užsienio reikalų komiteto pirmininkas

Oleksandr Merezhko,

Ukrainos Aukščiausiosios Rados

Užsienio politikos ir tarpparlamentinio bendradarbiavimo komiteto pirmininkas

  

Seimo kanceliarijos

Užsienio reikalų komiteto biuras

tel. (8 5) 239 6835, el. p. urk@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2021-03-03 07:46
Tarptaut.santykiai, Politika
Kontaktinis asmuo
Užsienio reikalų komiteto biuras
pasidalinti
atgal