Lietuvos mokslų akademija siekia plėsti narių ratą

Artėja Lietuvos mokslų akademijos (LMA) tikrųjų narių rinkimai. LMA kviečia šalies mokslo institucijų senatus, mokslo tarybas ir mokslininkų asociacijas kelti kandidatus laisvoms tikrųjų narių vietoms užimti.

„Akademija siekia sutelkti iškiliausius mokslininkus, kurie savo veiklomis prisidėtų prie Lietuvos mokslo, socialinės, kultūrinės ir ekonominės krašto plėtros. Todėl visus, palaikančius šią Akademijos misiją, noriu paraginti pretenduoti tapti mūsų bendruomenės nariais“, – sakė prof. Valdemaras Razumas, LMA prezidentas.

 Į LMA tikruosius narius gali pretenduoti įvairių specialybių Lietuvos ar su Lietuva savo veikla susiję mokslininkai, kurie praturtino mokslą ar kultūrą svariais, reikšmingais darbais. Išimtiniais atvejais tikraisiais nariais renkami ir pripažinti meno atstovai.

 Šiuo metu paskelbta 19 laisvų tikrųjų narių vietų penkiuose mokslų skyriuose. Po 4 tikruosius narius planuoja pasipildyti keturi LMA skyriai: Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius (po 1 asmenį iš ekonomikos, istorijos, kalbotyros ir menotyros specialybių), Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius (2 asmenis iš chemijos, po 1 – iš fizikos ir matematikos specialybių), Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius (po 2 asmenis iš biologijos ir medicinos specialybių) bei Technikos mokslų skyrius (po 1 asmenį iš elektronikos ir informatikos, energetikos, medžiagų inžinerijos, mechanikos specialybių). Trys vietos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje numatytos chemijos inžinerijos, miškotyros ir veterinarijos specialistams.

 LMA tikrieji nariai ar nariai emeritai turi teisę pateikti motyvuotą raštą bei kitus dokumentus dėl keliamo kandidato iki 2014 m. kovo 12 dienos. Mokslo ir studijų institucijų senatai, mokslo tarybos ir mokslininkų asociacijos taip pat gali siūlyti pretendentus į laisvas narių vietas, pateikdami posėdžio protokolo išrašą bei nurodydami kandidato iškėlimo motyvus. Reikalavimai kandidatams į tikruosius narius paskelbti LMA svetainėje http://lma.lt/media/k2/attachments/TN.pdf

 Dokumentai priimami LMA prezidento sekretoriate (Gedimino pr. 3, Vilnius) iki 2014 m. kovo 21 dienos 15 valandos.

 LMA nariai yra pasiskirstę pagal mokslų skyrius. Jie organizuoja ir atlieka atitinkamos mokslo srities darbų ir projektų ekspertizes, teikia siūlymus dėl mokslinės ir mokslo organizacinės veiklos gerinimo, taip pat ūkio ir visuomenės, aplinkos apsaugos, sveikatos apsaugos, mokslo, studijų ir kultūros plėtojimo klausimais.

 Pagal LMA statutą Akademija gali turėti iki 120 tikrųjų narių. Paskutinį kartą tikrųjų narių rinkimai vyko LMA visuotiniame narių susirinkime 2012 m. rudenį, tuomet buvo išrinkta 14 naujų tikrųjų narių.

Pranešimą paskelbė: AIM invest, UAB
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2014-02-28 09:26
Švietimas ir mokslas
pasidalinti
atgal