Kainoraštis

„BNS Spaudos centre“ taikomos skirtingos kainos platinantiems pranešimus tik savo organizacijos vardu ir savo organizacijos bei trečiųjų šalių vardu. Žemiau pateikiami abu kainoraščiai.

  • Kainos nurodytos Eur be PVM
  • Įkainiai numatyti už prieigos prie BNS Spaudos centro suteikimą, nustatant atitinkamą pranešimų spaudai limitą. Apmokėjimas – išankstinis.
  • Limitų galiojimo laikas: 1 pranešimo – 1 mėnuo, 5 ir daugiau pranešimų - 1 metai. Per numatytą laikotarpį neišnaudojus išsipirkto pranešimų limito, sumokėtas mokestis negrąžinamas ir į kitą laikotarpį neperkeliamas.
Publikuoti savo organizacijos pranešimus

Šis „BNS Spaudos centro“ kainoraštis galioja organizacijoms, neužsiimančioms viešųjų ryšių ir panašia trečiųjų šalių pranešimų spaudai platinimą apimančia veikla. Kainoraštyje yra numatyti įkainiai už teisę organizacijos atstovams viešai skelbti būtent tos organizacijos pranešimus spaudai. Teisė platinti trečiųjų šalių pranešimus šiame kainoraštyje nenumatyta.

  1 pranešimas 5 pranešimai 10 pranešimų 25 pranešimai 50 pranešimų 100+ pranešimų
Lietuvoje 25 100 160 300 500 750
Latvijoje* 10 40 70 120 200 300
Estijoje* 10 40 70 120 200 300
Viešinimas 15min.lt portale** 575 2 ir daugiau pranešimų įkainis derinamas atskiru susitarimu

* Publikavimą Latvijoje ir / arba Estijoje galima įsigyti tik kartu su pranešimo publikavimu Lietuvoje („BNS Spaudos centre“). Pranešimai spaudai Latvijoje ir Estijoje publikuojami pranešimų spaudai juostose, esančiose uždarose LETA (Latvija) ir BNS Estija naujienų bazėse. 

** Pranešimo viešinimą galima įsigyti tik kartu su pranešimo publikavimu Lietuvoje („BNS Spaudos centre“). Pranešimas (kartu su pridėtomis nuotraukomis ir / ar video įrašu) apdorojamas ir per 1 darbo dieną paviešinamas natūraliame portalo 15min.lt naujienų sraute pirmame puslapyje (centrinė kolona) ir rubrikoje "Organizacijų pranešimai". Pranešimas pasiekiamas tiek portale, tiek ir mobiliose portalo platformose. Portale negalima publikuoti politinės reklamos bei pranešimų pagal paslaugų teikimo sutartis, sudarytas po viešųjų pirkimų procedūros.

Vieno pranešimo versijos skirtingomis kalbomis skaičiuojamos kaip atskiri pranešimai.

Publikuoti savo organizacijos ir trečiųjų šalių pranešimus

Šis „BNS Spaudos centro“ kainoraštis galioja viešųjų ryšių ir panašia trečiųjų šalių pranešimų spaudai platinimo veikla užsiimančioms bendrovėms.

  1 pranešimas 5 pranešimai 10 pranešimų 25 pranešimai 50 pranešimų 100 pranešimų 150 pranešimų 200 pranešimų
Lietuvoje 25 115 180 425 750 1300 1725 2000
Latvijoje* 10 45 80 170 300 520 690 800
Estijoje* 10 45 80 170 300 520 690 800
Viešinimas 15min.lt portale** 575 2 ir daugiau pranešimų įkainis derinamas atskiru susitarimu

* Publikavimą Latvijoje ir / arba Estijoje galima įsigyti tik kartu su pranešimo publikavimu Lietuvoje („BNS Spaudos centre“). Pranešimai spaudai Latvijoje ir Estijoje publikuojami pranešimų spaudai juostose, esančiose uždarose LETA (Latvija) ir BNS Estija naujienų bazėse. 

** Pranešimo viešinimą galima įsigyti tik kartu su pranešimo publikavimu Lietuvoje („BNS Spaudos centre“). Pranešimas (kartu su pridėtomis nuotraukomis ir / ar video įrašu) apdorojamas ir per 1 darbo dieną paviešinamas natūraliame portalo 15min.lt naujienų sraute pirmame puslapyje (centrinė kolona) ir rubrikoje "Organizacijų pranešimai". Pranešimas pasiekiamas tiek portale, tiek ir mobiliose portalo platformose. Portale negalima publikuoti politinės reklamos bei pranešimų pagal paslaugų teikimo sutartis, sudarytas po viešųjų pirkimų procedūros.

Vieno pranešimo versijos skirtingomis kalbomis skaičiuojamos kaip atskiri pranešimai.

Pranešimo spaudai sklaidos stebėsena 24 / 7

„BNS Spaudos centre“ galima itin lengvai, patogiai ir operatyviai užsisakyti pranešimo žiniasklaidoje stebėseną bei sužinoti, kur ir kada pasklido platinama žinia. Paslauga teikiama bendradarbiaujant su žiniasklaidos stebėsenos ir analizės bendrove „Mediaskopas“.

  • Kainos nurodytos Eur be PVM
  • Stebėsenos ataskaitos siunčiamos kiekvieną darbo dieną elekroniniu paštu bei pateikiamos specialioje paieškos sistemoje station.lt
  3 dienos 14 dienų
Visų šaltinių stebėsena* - 79
Tik interneto portalų stebėsena** 66 -

* Stebimi interneto naujienų ir specializuoti portalai, nacionalinė spauda, radijo ir TV laidos, žurnalai, regioninė ir rajoninė spauda.

** Stebimi tik interneto naujienų ir specializuoti portalai.