Kainoraštis

“BNS Spaudos centro” paslaugų kainos

„BNS Spaudos centre“ taikomos skirtingos kainos klientams, platinantiems pranešimus tik savo organizacijos vardu, ir klientams, platinantiems pranešimus savo organizacijos bei trečiųjų šalių vardu.

Paslaugos kaina priklauso nuo įsigyjamo publikavimo limito. Renkantis didesnį publikavimo limitą, vieno pranešimo publikavimo kaina mažėja. Galima rinktis bet kokį pranešimų limito dydį tarp vieno ir 100 (klientams, platinantiems pranešimus savo vardu) arba 300 (klientams, platinantiems pranešimus savo organizacijos bei trečiųjų šalių vardu) pranešimų.

Kainų pavyzdžiai klientams, platinantiems pranešimus savo organizacijos vardu:

  1 pranešimas  5 pranešimai 10 pranešimų 25 pranešimai 50 pranešimų 100 pranešimų  Neribotas publikavimas
Publikavimas Lietuvoje 35€ 142,50€ 230€ 460€ 750€ 1000€ 1200€
Publikavimas Latvijoje 30€   115€ 172,50€ 345€ 517,50€  700€ 900€
Publikavimas Estijoje 30€   115€ 172,50€ 345€ 517,50€ 700€ 900€

 

Kainų pavyzdžiai klientams, platinantiems pranešimus savo organizacijos bei trečiųjų šalių vardu:

  1 pranešimas  25 pranešimai 50 pranešimų 100 pranešimų 200 pranešimų 300 pranešimų
Publikavimas Lietuvoje 35€ 575€ 975€ 1780€ 2530€ 3300€
Publikavimas Latvijoje 30€  400€ 690€ 1150€ 1600€ 1950€ 
Publikavimas Estijoje 30€   400€ 690€ 1150€ 1600€ 1950€

Visos kainos nurodytos be PVM.

Pilnas kainoraštis pateiktas BNS Spaudos centro mokėjimų savitarnoje, prisijungus prie tinklapio.

Paslaugas galima apmokėti per savitarnos sistemą arba atsisiųsti išankstinę sąskaitą mokėjimui bankiniu pavedimu.

Kitos papildomos paslaugos

Pranešimų spaudai viešinimas portale 15min.lt

NAUJIENA! Savarankiškas pranešimų viešinimas specialioje portalo 15min.lt subrubrikoje „BNS Spaudos centras“ – nuo 35€ + PVM.

Kainodara yra analogiška pranešimų publikavimo BNS Spaudos centro bazėje kainodarai. Renkantis didesnį publikavimo limitą, vieno pranešimo publikavimo kaina mažėja. Galima rinktis bet kokį pranešimų limito dydį tarp vieno ir 100 (klientams, platinantiems pranešimus savo vardu) arba 300 (klientams, platinantiems pranešimus savo organizacijos bei trečiųjų šalių vardu) pranešimų arba įsigyti neribotą publikavimą.

Pilnas kainoraštis pateiktas BNS Spaudos centro mokėjimų savitarnoje.

Savarankišką publikavimą portalo 15min.lt subrubrikoje “BNS Spaudos centras” galima įsigyti savitarnoje tik kartu su publikavimu BNS Spaudos centro bazėje. Atskirai įsigyti vien tik šią paslaugą galimybės nėra. Pranešimai į portalo subrubriką nukreipiami juos savarankiškai skelbiant BNS Spaudos centro publikavimo sistemoje. Pranešimai portale skelbiami su atgalinėmis "nofollow" nuorodomis.

Papildomo viešinimo portale 15min.lt (pranešimo viešinimas su jo iškėlimu į titulinį puslapį ir pasidalinimu portalo Facebook paskyroje) sąlygos derinamos pagal poreikį kreipiantis sc@bns.lt arba 8 5 2058501.

Portale 15min.lt negalima publikuoti politinės reklamos bei pranešimų pagal paslaugų teikimo sutartis, sudarytas po viešųjų pirkimų procedūros.

Pranešimai spaudai neturi : 1) pažeisti visuomenės moralės principų; 2) žeminti žmogaus garbės ir orumo; 3) kurstyti tautinės, rasinės, religinės, lytinės ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos, būti šmeižiantys ar dezinformuojantys; 4) skatinti prievartos, agresijos, kelti panikos; 5) skatinti elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai; 6) piktnaudžiauti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka; 7) be fizinio asmens sutikimo minėti fizinio asmens vardo, pavardės, pateikti jo nuomonės, informacijos apie jo privatų ar visuomeninį gyvenimą, turtą, naudoti fizinio asmens atvaizdo; 9) pažeisti autorių teises į literatūros, meno, mokslo kūrinius ir (ar) gretutinių teisių.

Pranešimo spaudai rengimas

· Kainos nurodytos be PVM

  Neskubiai (per 3 - 7 darbo dienas) Skubiai (per 1-2 darbo dienas)
Pranešimo spaudai parengimas 300€ 500€

 

Pranešimo spaudai sklaidos žiniasklaidoje stebėsena 24 /7

Paslauga teikiama bendradarbiaujant su žiniasklaidos stebėsenos ir analizės bendrove „Mediaskopas“.

· Kainos nurodytos be PVM

· Stebėsenos ataskaitos siunčiamos kiekvieną darbo dieną elekroniniu paštu bei pateikiamos specialioje paieškos sistemoje station.lt

  3 dienos 14 dienų
Visų šaltinių stebėsena* - 79€

Tik interneto portalų stebėsena**

66€ -

* Stebimi interneto naujienų ir specializuoti portalai, nacionalinė spauda, radijo ir TV laidos, žurnalai, regioninė ir rajoninė spauda.

** Stebimi tik interneto naujienų ir specializuoti portalai.