Kainoraštis

“BNS Spaudos centro” paslaugų kainos

„BNS Spaudos centre“ taikomos skirtingos kainos klientams, platinantiems pranešimus tik savo organizacijos vardu, ir klientams, platinantiems pranešimus savo organizacijos bei trečiųjų šalių vardu.

Paslaugos kaina priklauso nuo įsigyjamo publikavimo limito. Renkantis didesnį publikavimo limitą, vieno pranešimo publikavimo kaina mažėja. Galima rinktis bet kokį pranešimų limito dydį tarp vieno ir 100 (klientams, platinantiems pranešimus savo vardu) arba 300 (klientams, platinantiems pranešimus savo organizacijos bei trečiųjų šalių vardu) pranešimų.

Kainų pavyzdžiai klientams, platinantiems pranešimus savo organizacijos vardu:

  1 pranešimas  50 pranešimų 100 pranešimų  Neribotas publikavimas
Publikavimas Lietuvoje 35€ 750€ 1000€ 1200€
Publikavimas Latvijoje 35€   517,50€  700€ 900€
Publikavimas Estijoje 35€   517,50€ 700€ 900€

 

Kainų pavyzdžiai klientams, platinantiems pranešimus savo organizacijos bei trečiųjų šalių vardu:

  1 pranešimas  300 pranešimų
Publikavimas Lietuvoje 35€ 3300€
Publikavimas Latvijoje 30€  1950€ 
Publikavimas Estijoje 30€   1950€

Visos kainos nurodytos be PVM.

Pilnas kainoraštis pateiktas BNS Spaudos centro mokėjimų savitarnoje.

Paslaugas galima apmokėti per savitarnos sistemą arba atsisiųsti išankstinę sąskaitą mokėjimui bankiniu pavedimu.

Kitos papildomos paslaugos

Pranešimo spaudai viešinimas portale 15min.lt.

Vieno pranešimo viešinimas portale 15min.lt portale su jo iškėlimu į titulinį puslapį - 700€ + PVM.

Vieno pranešimo viešinimas portale 15min.lt portale su jo iškėlimu į titulinį puslapį + pasidalinimas portalo Facebook paskyroje  - 900€ + PVM.

Vieno pranešimo viešinimas portalo 15min.lt skiltyje "Organizacijų pranešimai" be iškėlimo į titulinį puslapį - 220€ + PVM.

Pranešimas (kartu su pridėtomis nuotraukomis ir / ar video įrašu) apdorojamas ir paviešinamas per 1 darbo dieną. Prie pranešimo nurodomas žymėjimas "Reklama". Pranešimas pasiekiamas tiek portale, tiek ir mobiliose portalo platformose. Tituliniame puslapyje pranešimas viešinamas ne trumpiau kaip parą, skiltyje "Organizacijų pranešimai" - neribotai.

Portale negalima publikuoti politinės reklamos bei pranešimų pagal paslaugų teikimo sutartis, sudarytas po viešųjų pirkimų procedūros. Pranešimai spaudai neturi : 1) pažeisti visuomenės moralės principų; 2) žeminti žmogaus garbės ir orumo; 3) kurstyti tautinės, rasinės, religinės, lytinės ar socialinės neapykantos bei diskriminacijos, būti šmeižiantys ar dezinformuojantys; 4) skatinti prievartos, agresijos, kelti panikos; 5) skatinti elgesio, keliančio grėsmę sveikatai, saugumui ir aplinkai; 6) piktnaudžiauti prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka; 7) be fizinio asmens sutikimo minėti fizinio asmens vardo, pavardės, pateikti jo nuomonės, informacijos apie jo privatų ar visuomeninį gyvenimą, turtą, naudoti fizinio asmens atvaizdo; 9) pažeisti autorių teises į literatūros, meno, mokslo kūrinius ir (ar) gretutinių teisių; 10) formuoti

Pranešimo spaudai sklaidos žiniasklaidoje stebėsena 24 /7

Paslauga teikiama bendradarbiaujant su žiniasklaidos stebėsenos ir analizės bendrove „Mediaskopas“.

· Kainos nurodytos be PVM

· Stebėsenos ataskaitos siunčiamos kiekvieną darbo dieną elekroniniu paštu bei pateikiamos specialioje paieškos sistemoje station.lt

  3 dienos 14 dienų
Visų šaltinių stebėsena* - 79€

Tik interneto portalų stebėsena**

66€ -

* Stebimi interneto naujienų ir specializuoti portalai, nacionalinė spauda, radijo ir TV laidos, žurnalai, regioninė ir rajoninė spauda.

** Stebimi tik interneto naujienų ir specializuoti portalai.