Sąlygos

Prieiga prie „BNS Spaudos centro“ suteikiama organizacijų atstovams, įgaliotiems skleisti pranešimus spaudai savo atstovaujamos organizacijos vardu. Suderintais atvejais registruotis gali ir fiziniai asmenys.

Už „BNS Spaudos centre“ paskelbtų pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.

„BNS Spaudos centro“ vartotojai privalo sutikti su šiomis sąlygomis ir naudodamiesi paslauga jų laikytis:

  1. Vartotojas privalo būti įgaliotas skleisti oficialius pranešimus spaudai organizacijos vardu.
  2. Vartotojo skelbiamų pranešimų spaudai turinys neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktams, o pranešimuose pateikti fakti turi būti teisingi.
  3. Vartotojo skelbiamų pranešimų spaudai turinys neturi pažeisti kitų subjektų autorinių teisių, teisių į prekės ar paslaugos ženklą bei kitų intelektinės nuosavybės teisių, žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisės, nekaltumo prezumpcijos, taip pat jokių kitų trečiųjų asmenų teisių.
  4. Vartotojo skelbiamuose pranešimuose spaudai neturi būti kitus asmenis šmeižiančios, įžeidžiančios ar kitokios neteisėtos informacijos, slaptos ar kitokios viešai neskelbtinos informacijos.
  5. Vartotojas yra atsakingas už visą jo skelbiamuose pranešimuose spaudai pateiktą informaciją.
  6. Vartotojas įsipareigoja nesinaudoti „BNS Spaudos centru“ jokiems kitiems tikslams, išskyrus oficialių pranešimų spaudai skelbimą.
  7. Vartotojas įsipareigoja nenaudoti „Spaudos centro“ galimybių piktybiškam, neteisėtam ar neprotingam trečiųjų asmenų elektroninio ryšio linijos apkrovimui.

Asmuo, nesilaikantis aukščiau minėtų įsipareigojimų, įspėjamas, o jo išplatintas pranešimas gali būti pašalintas. Jam bei jo atstovaujamai bendrovei ar organizacijai gali būti nebeleidžiama naudotis „BNS Spaudos centru“.