Dėmesio! Registracija į „BNS Spaudos centrą” patvirtinama ir prieigos duomenys atsiunčiami po išankstinės sąskaitos apmokėjimo.

Registracijos forma

Prieš naudodamasis „BNS Spaudos centru“ privalote susipažinti su naudojimo sąlygomis, kurių, užpildydamas žemiau esančią formą, įsipareigojate laikytis:

  1. Jūs privalote būti įgaliotas skleisti oficialius pranešimus spaudai bendrovės vardu.
  2. Jūsų skelbiamų pranešimų spaudai turinys neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos teisės aktams, o pranešimuose pateikti faktai turi būti teisingi.
  3. Jūsų skelbiamų pranešimų spaudai turinys neturi pažeisti kitų subjektų autorinių teisių, teisių į prekės ar paslaugos ženklą bei kitų intelektinės nuosavybės teisių, žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumo teisės, nekaltumo prezumpcijos, taip pat jokių kitų trečiųjų asmenų teisių.
  4. Jūsų skelbiamuose pranešimuose spaudai neturi būti kitus asmenis šmeižiančios, įžeidžiančios ar kitokios neteisėtos informacijos, slaptos ar kitokios viešai neskelbtinos informacijos.
  5. Jūs esate atsakingas už visą Jūsų skelbiamuose pranešimuose spaudai pateiktą informaciją.
  6. Jūs įsipareigojate nesinaudoti „BNS Spaudos centru“ jokiems kitiems tikslams, išskyrus oficialių pranešimų spaudai skelbimą.
  7. Jūs įsipareigojate nenaudoti „BNS Spaudos centro“ galimybių piktybiškam, neteisėtam ar neprotingam trečiųjų asmenų elektroninio ryšio linijos apkrovimui.
Asmuo, nesilaikantis aukščiau minėtų įsipareigojimų, įspėjamas, o jo išplatintas pranešimas gali būti pašalintas. Jam bei jo atstovaujamai bendrovei ar organizacijai gali būti nebeleidžiama naudotis „BNS Spaudos centru“.
visi laukai yra privalomi!
Asmenys registruojami darbo dienomis 9.00-17.00 val. Registracija nėra automatinė ir gali užtrukti iki valandos.
Visais klausimais, susijusiais su „BNS Spaudos centru“, prašome kreiptis adresu sc@bns.lt arba skambinti telefonu (8~5) 205 85 01