Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas R.Malinauskas: „Investuotojams reikia palankesnių sąlygų“

Pastaruoju metu daug kalbama apie investicijas, verslo plėtrą ir darbo vietų kūrimą regionuose, tačiau visų pirma būtina imtis konkrečių veiksmų ir priemonių. Vyriausybė šiandien pritarė Ūkio ministerijos parengtai Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programai, kurioje numatoma daugiau dėmesio skirti šalies regionų vystymuisi.  

Rengiant programą, ministerija kreipėsi į investuotojų organizacijas bei savivaldybes. Pasak LSA direktoriaus pavaduotojo, patarėjo finansų ir ekonomikos klausimais  R. Čapo, buvo akcentuotas sisteminio požiūrio trūkumas į savivaldybėse įkurtus pramoninius parkus. Todėl, asociacija pasiūlė numatyti galimybę juose veikiančioms įmonėms taikyti tokias pat mokesčių lengvatas, kokias turi laisvosiose zonose įsikūrusios įmonės.

Vyriausybės patvirtintoje programoje numatyti investicijų skatinimo paslaugų, gamybos sektorių ir pramonės plėtros tikslai ir uždaviniai, vertinimo kriterijai.
 
Savivaldybių asociacijos prezidento R.Malinausko nuomone, investuotojams reikia realiai sudaryti palankias sąlygas, o tarp regionų visada bus atotrūkis, jei verslui didžiuosiuose miestuose ir rajonuose bus tie patys mokesčiai, ir nebus jokių lengvatų. Kitose šalyse savivaldybės turi didesnes mokesčių reguliavimo galimybes, skirtas užimtumo, verslumo ir investicijų skatinimui.

Savivaldybių asociacijai pritaria ir Lietuvoje investuojančių įmonių atstovai, kurie tikisi ne tik abstraktaus dokumento, tačiau ir konkrečių jo įgyvendinimo veiksmų bei priemonių plano. Jie taip pat tikina, jog investuotojai nepatenkinti esama mokesčių sistema.

Pasak ūkio ministro, programos įgyvendinimui koordinuoti bus rengiamas programos įgyvendinimo veiksmų planas, kuriame bus nurodytos konkrečios priemonės. Artimiausiu metu iš institucijų, įstaigų ir verslo asocijuotų struktūrų bus sudaryta darbo grupė, kuri teiks pasiūlymus dėl programos įgyvendinimo veiksmų plano.

Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programoje numatyti tikslai, susiję su  tiesioginių investicijų gamybos ir paslaugų sektoriuose didinimu, modernizavimu, tai pat bus siekiama integruoti ir plėtoti pramonės parkus, aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais.

Pranešimą paskelbė: Lietuvos savivaldybių asociacija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2014-09-17 17:07
Savivalda, regionai, Verslas, ekonomika, finansai
pasidalinti
atgal