Kviečiame išsamiau susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įgyvendinamu projektu „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų rajono, Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Šalčininkų rajono, Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių mokyklose / ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“ (projekto kodas NR. NOR-LT11-SAM-01-K-02-003). Projektas finansuojamas 2009 – 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo (programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonės „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas“) lėšomis. Bendra projekto vertė – 246,576.47 EUR.

2015 m. balandžio mėnesį planuojami renginiai, kuriuose bus išsamiai pristatytas projektas visuomenei ir ugdymo įstaigoms, dalyvaujančioms projekte.

Balandžio 27 d., 10.00 val. renginys vyks Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijoje, jaunimo centro patalpose adresu: Melioratorių g. 3, Šalčininkai.

Balandžio 28 d., 11.00 val. renginys vyks Vilniaus miesto savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje adresu: Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

Balandžio 29 d., 11.00 val. renginys vyks Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje adresu: Rinktinės g. 50, Vilnius.

Apie dalyvavimą renginyje prašome pranešti elektroniniu paštu: danas.rakauskas@vvsb.lt arba telefonu +37067773707.

Projekto tikslas - gerinti sveikatos paslaugų teikimą Šalčininkų rajone, Vilniaus rajone ir Vilniaus miesto mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Šiuo projektu siekiama pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, bei specialistų darbo sąlygas savivaldybių ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose. Įgyvendinamo projekto metu numatoma įrengti ir aprūpinti baldais bei kitomis pagrindinėmis priemonėmis sveikatos priežiūros kabinetus.

Šalčininkų rajono savivaldybėje planuojama įrengti 22 sveikatos priežiūros kabinetus, Vilniaus rajono savivaldybėje 32 sveikatos priežiūros kabinetus, Vilniaus miesto savivaldybėje 146 sveikatos priežiūros kabinetus.

Pagrindinis šio projekto uždavinys - aprūpinti reikalinga įranga du šimtus sveikatos priežiūros kabinetų.

Išsamus projekte dalyvaujančių ugdymo įstaigų sąrašas: http://www.vvsb.lt/sveikatos-kabinetu-atnaujinimas/

Mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų sveikatos kabinetai bus aprūpinti baldais, sveikatos rizikos veiksniams įvertinti skirtomis priemonėmis (kūno svorio svarstyklės, kraujospūdžio matavimo aparatai ir kt.), aplinkos vertinimo ir informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis.

Sveikatos priežiūros kabinetai atrinkti Vilniaus visuomenės sveikatos biurui atlikus ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetų priemonių poreikio apklausą.

Projekto tikslinė grupė – mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialistai bei jas lankantys vaikai ir jaunimas.

Įgyvendinus šį projektą sveikatos priežiūros specialistams bus sudarytos tinkamos sąlygos darbui sveikatos priežiūros kabinetuose, pagerės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas Šalčininkų rajono, Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto savivaldybių ugdymo įstaigose, padidės sveikatos priežiūros paslaugų gavėjų skaičius, tai ilgainiui duos pridėtinę vertę, t.y. sveikos aplinkos šiose įstaigose, savivaldybėse sukūrimą, puoselėjimą, geresnę vaikų ir jaunuolių, tėvų, mokytojų, auklėtojų ir kitų lankytojų (projekto naudos gavėjai) fizinę, psichinę sveikatą, sveikesnį gyvenimo būdą. Sveikatos priežiūros kabinetuose specialistai dirbs su lankytojais sveikesnėje, saugesnėje, estetiškai patrauklesnėje aplinkoje. Sumažės sveikatos netolygumai minėtose savivaldybėse, ypač probleminėje teritorijoje, t.y. Šalčininkų rajono savivaldybėje, o tai leis efektyviau panaudoti valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšas, skiriamas vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrai.

Minėti teigiami projekto pokyčiai bei pridėtinė vertė neabejotinai paskatins minėtų savivaldybių socialinį ir ekonominį vystymąsi, prisidės prie Vilniaus regiono darnaus vystymosi bei sumažins įvairių socialinių ir ekonominių rodiklių skirtumus tarp šalies savivaldybių bei regionų.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2015 m. vasario mėn. – 2016 m. sausio mėn.

 

Daugiau informacijos:

Projekto vadovas

Danas Rakauskas

Tel. +37067773707
El.p. danas.rakauskas@vvsb.lt

                     

Pranešimą paskelbė: Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2015-04-17 13:16
Sveikata, grožis
pasidalinti
atgal