Lietuvą iš paukščio skrydžio primenančiame miestelyje-saloje – lingvistų savaitė

Liepos 26–rugpjūčio 3 d. Salų dvare (Rokiškio raj.) dvyliktus metus iš eilės vyks tarptautinė Salų kalbotyros vasaros mokykla Academia Grammaticorum Salensis Duodecima. Miestelyje-saloje, primenančioje Lietuvos žemėlapio kontūrus, lingvistai iš viso pasaulio aptars baigiamuosius Vilniaus universiteto projekto „Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose“ darbus. Tuo pat metu vyks asociacijos „Academia Salensis“ rengiamas Salų muzikos festivalis, kuris tapo laukiamu įvykiu ne tik kalbotyros vasaros mokyklos dalyviams, vietiniams gyventojams, bet ir svečiams iš viso regiono.

Šiais metais Salose vyks baigiamoji trejus metus trukusio projekto konferencija, kurioje bus aptariami vykdant projektą pasiekti rezultatai – parašyti trys mokslo straipsnių rinkiniai ir dvi monografijos, publikuojamos Amsterdame, tarptautinėje mokslo leidykloje John Benjamins.  Ketinama aptarti naujas perspektyvas, atsiveriančias išsprendus projekto metu  iškeltus uždavinius. Bus formuluojami klausimai naujiems tyrimams.

 Salų kalbotyros vasaros mokykla  per pastaruosius metus tapo tarptautiniu mastu žinomu lingvistinės minties traukos tašku, kuriame formuluojamos ir sprendžiamos aktualios problemos. Salose sukurta galimybė Lietuvos lingvistams susitikti su kalbininkais iš užsienio ir įsijungti į pasaulinį lingvistinį diskursą.  Jauni tyrėjai  čia skatinami imtis aktualių, tarptautiniame lingvistikos kontekste atpažįstamų temų, ryžtingai ieškoti naujų kelių įsisenėjusioms problemoms spręsti, įsisavinti ir savo tyrimuose taikyti naujoviškus metodus.

Per dvylika metų Salose išaugo nauja mokslininkų, dirbančių kalbotyros srityje, karta: apginta nemažai disertacijų, kurių idėjos buvo iškeltos Salose. Projektu sukurti organizaciniai rėmai, kurie, viena vertus, leidžia jauniems Lietuvos tyrėjams intensyviau bendradarbiauti su savo kolegomis iš užsienio, per seminarus su jais svarstyti pasirenkamus darbo metodus ir palyginti atliktų tyrimų rezultatus, o, antra vertus, užsienio tyrėjams sudaro galimybę atvykti į Lietuvą, iš Lietuvos kolegų gauti naudingų kritinių pastabų ir pagalbos vertinant baltų kalbų empirinę medžiagą. Šiemet konferencijoje savo patirtimi su Lietuvos kolegomis dalinsis pripažinti mokslininkai iš Švedijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Estijos, Vokietijos, Šveicarijos, Jungtinės Karalystės, o konferencijos dalyviai atvyks ne tik iš Europos, bet ir Izraelio.

Liepos 26–rugpjūčio 1 dienomis vyks aštuntasis Salų muzikos festivalis, kuriame numatomi tokie koncertai: liepos 26 d. 19 val. Salų Švento kryžiaus bažnyčioje – mišios ir sakralinės muzikos koncertas su Sauliumi Petreikiu (fleitos), Rimvydu Mitkumi (vargonai) ir Pasvalio choru „Canticum Novum“, liepos 27 d. 19 val. Rokiškio dvare vyks Kauno styginių kvarteto ir solistės Joanos Daunytės (arfa) koncertas, liepos 28 d. 18 val. – dueto „Chiaroscuro“ senosios muzikos koncertas, liepos 30 d. 18 val. Chris Ruebens Ensemble originalios muzikos vakaras, liepos 31 d. 18 val. Salų dvare pirmą kartą skambės „CinAmono 4“ džiazo koncertas. Rugpjūčio 1 d. „Stalo teatro“ muzikinis spektaklis „Eglė žalčių karalienė“ (pradžia – 15 val.). Lietuvos kultūros tarybos remiamo Salų muzikos festivalio koncertai nemokami. Daugiau informacijos:www.academiasalensis.org

Ežero saloje pastatytas Salų dvaras yra ideali vieta išvažiuojamiesiems mokslo ir kultūros renginiams. Gamtos, mokslo, meno ir intensyvaus kolektyvinio darbo vienovė čia sukuria ypatingą atmosferą, verčiančią dalyvius rinktis Salose ir užmerkti akis prieš kasmet prastėjančią dvaro būklę bei kritines buities sąlygas. Salose rengiamomis vasaros mokyklomis ir kultūriniais renginiais siekiama gyvu pavyzdžiu parodyti, kaip ištuštėjusios regionų erdvės (pavyzdžiui, dvarai) gali būti pritaikyti visuomenės – mokslo, švietimo ir kultūros poreikiams. Šis siekis jau iš dalies pasiektas, nes Academia Salensis pavyzdžiu dvare imta vykdyti ir daugiau panašių renginių: Vilniaus dailės akademijos studentų plenerai, oreivių stovyklos, tautodailininkų mokyklos ir kt. Aktyvus vietos bendruomenės dalyvavimas renginiuose ir visokeriopa jų parama rodo, kad tokių renginių reikia.

Pranešimą paskelbė: Asociacija "Academia Salensis"
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2015-07-21 09:12
Švietimas ir mokslas, Kultūra
pasidalinti
atgal