18-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „VYDŪNAS JAUNYSTEI“

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO SVEIKATOS REIKALŲ KOMITETO IŠVAŽIUOJAMASIS POSĖDIS
„SVEIKATOS POLITIKOS AKTUALIJŲ APŽVALGA“

Atsakingi asmenys – Seimo narė Dangutė Mikutienė, prof. dr. Artūras Razbadauskas

KONFERENCIJOS SEKCIJOS:

VYDŪNO SKAITYMAI: KŪRYBOS IR VEIKLOS KONTEKSTAI
Atsakingi asmenys – Rima Palijanskaitė, doc. dr. Jūratė Sučylaitė SVEIKO GYVENIMO BŪDAS KŪNO IR SIELOS JAUNYSTEI
Atsakingi asmenys – prof. habil. dr. Algimantas Kirkutis, prof. dr. Algirdas Raslanas DARNI SVEIKATA: TEORINĖS IR PRAKSEOLOGINĖS DIMENSIJOS
Atsakingi asmenys – doc. dr. Alona Rauckienė-Michaelsson, doc. dr. Faustas Stepukonis
VYDŪNAS TARP RYTŲ IR VAKARŲ: DISKURSO PAIEŠKA
Atsakingi asmenys – prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė, dr. Ernesta Molotokienė

Pranešimų santraukas ir/ar straipsnius, skirtus atitinkamoms konferencijos sekcijoms, prašome siųsti iki 2016 m. kovo 1 d. el. adresais:

Vydūno skaitymai: kūrybos ir veiklos kontekstai (sucylaite@gmail.com)
Darni sveikata: teorinės ir prakseologinės dimensijos ( stepukonis@gmail.com)
Sveiko gyvenimo būdas kūno ir sielos jaunystei (jorikabuivydaite@gmail.com)
Vydūnas tarp rytų ir vakarų: diskurso paieška (daliastanciene@yahoo.fr)

Reikalavimai santraukoms: pranešimo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, institucija. Santraukos tekste turi būti nurodyta temos aktualumas, pagrindiniai teiginiai, išvados. Santraukos apimtis iki 200 žodžių. Puslapių formatas – A4 .Teksto redaktorius – Microsoft Word . Šriftas – Times New Roman; pagrindinio teksto dydis – 12; išnašų ir literatūros sąrašo – 10, intervalas – 1; paraštės – 2 cm.

Reikalavimai straipsniams: pranešimo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, institucija. Straipsnyje turi atsispindėti temos aktualumas, straipsnio tikslas, pagrindiniai temą atskleidžiantys teiginiai, pateiktos išvados, literatūros sąrašas. Tekstas turi būti suredaguotas. Puslapių formatas – A4 . Teksto redaktorius – Microsoft Word. Šriftas – Times New Roman; pagrindinio teksto dydis – 12; išnašų ir literatūros sąrašo – 10, intervalas – 1; paraštės – 2 cm.

Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos metu perskaitytų pranešimų santraukos ir/ ar pateikti straipsniai, neatitinkantys Visuomenės sveikatos žurnalo keliamų reikalavimų, bus publikuojami konferencijos medžiagoje.

Moksliniai straipsniai atitinkantys žurnalo Visuomenės sveikata reikalavimus (http://www.hi.lt/content/D3_info_aut.html), bus išspausdinti žurnalo „Visuomenės sveikata“ specialiame leidinyje, skirtame Vydūno konferencijai.

Pranešėjai bus informuojami apie pranešimo priėmimą iki kovo 21 d.
Stendinius pranešimus galėsite pateikti konferencijos metu skirtoje vietoje.

Mokslinis komitetas:
prof. habil. dr. Algimantas Kirkutis
prof. habil. dr. Dalia Marija Stančienė
prof. dr. Algirdas Raslanas
doc. dr. Alona Rauckienė- Michaelsson
doc. dr. Faustas Stepukonis
doc. dr. Jūratė Sučylaitė

INFORMACIJA APIE II-ąją TARPTAUTINĘ STUDENTŲ KONFERENCIJĄ RASITE ČIA

http://www.ku.lt/naujienos/18-oji-tarptautine-moksline-praktine-konferencija-vydunas-jaunystei/

Pranešimą paskelbė: Klaipėdos universitetas
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2016-02-25 10:27
Švietimas ir mokslas
pasidalinti
atgal