Seimo komisija: priklausomybės ligomis sergantiems asmenims reikalinga kompleksinė pagalba

Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos balandžio 20 d. posėdyje svarstė, kaip galima būtų gerinti socialinės reintegracijos paslaugų prieinamumą asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų, bei neįgaliesiems, sukuriant socialinės reintegracijos į visuomenę ir darbo rinką sistemą.

Posėdyje dalyvavę Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Lietuvos darbo biržos, Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos, Priklausomybės ligų reabilitacinės bendruomenės, VšĮ „Mano guru“, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atstovai išdėstė savo pozicijas minėtais klausimais.

Prieita išvados, kad reikia apjungti visų institucijų ir visuomeninių organizacijų bei kitų įstaigų pastangas ir sukurti modelį, kuris numatytų galimybes priklausomybės ligomis sergantiems asmenims, praėjus visą reabilitacijos laikotarpį, toliau gauti specialistų paslaugas ir pagalbą integruojantis į visuomenę. Asmenims, kuriems reikalinga įgyti specialybę arba persikvalifikuoti, veiktų pagalba per Profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas. Asmenims, neturintiems gyvenamojo ploto ir artimųjų, pagalba galėtų būti suteikiama per specialias bendruomenes, kurios teiktų specialistų pagalbą ir laikinojo apgyvendinimo paslaugas.

Komisija nutarė sudaryti darbo grupę siūlymams parengti. Seimo Narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos pirmininkė Larisa Dmitrijeva kartu su darbo grupės atstovais išProfesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, Priklausomybės ligų reabilitacinių bendruomenių asociacijos, VšĮ „Mano guru“, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento ir kitų valstybės institucijų, parengs siūlymus ir per keletą mėnesių pateiks komisijai svarstyti. kad galima būtų kreiptis į Lietuvos Respublikos Vyriausybę.

Įgyvendinant Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų programoje (toliau – Programa), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. XI-1078 (Žin., 2010, Nr. 132-6720), numatytas priemones, siekiama užtikrinti nuoseklų ir kryptingą narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos priemonių įgyvendinimą, toliau kurti kompleksiško šio neigiamo reiškinio priežasčių šalinimo Lietuvoje prielaidas, stiprinti teisėsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės apsaugos, kontrolės ir kitų valstybės institucijų sistemas, skatinti glaudesnį jų tarpusavio bendradarbiavimą ir bendradarbiavimą su visuomene, visuomeninėmis organizacijomis, ugdyti visuomenės nepakantumą neteisėtam narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimui ir vartojimui. Ypatingas dėmesys skiriamas šioms sritims: visuomenės, ypač vaikų ir jaunimo, švietimui; informacijos rinkimui ir analizei; pasiūlos ir paklausos mažinimui.

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimas
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2016-04-22 14:21
Socialinė sauga, Politika
pasidalinti
atgal