KUR EINATE, PREMJERE?

2016 m. rinkimai į LR Seimą parodė, kad Lietuvos žmonės vertina pagarbą žmonėms, atskiria ir mato esmines politikų klaidas: korupciją, žmonių nuomonės menkinimą, įstatymų nepaisymą. Buvo nušluotos (arba labai sumažėjo išriktųjų skaičius) tokios partijos, kurios neteko žmonių pasitikėjimo.

Vis dėlto šie rinkimai parodė, kad dauguma Lietuvos žmonių patikėjo LVŽS išmintimi, viešosiose kalbose išsakytais pažadais. Kad būta viltingų žodžių, liudija ir Jūsų paties išsakytos mintys „Lietuvos ryto“ 2016-08-06 laikraštyje: „<...>kad nėra jų ir mūsų, kad nėra arba neturi būti valdžios Lietuvos ir žmonių Lietuvos“. Norisi paklausti, ar tai Jums dar aktualu, ar tikite tuo, ką teigėte? Tenka apgailestauti, bet atrodo, kad Jūsų daromi veiksmai rodo visiškai ką kitą.

Ši Vyriausybė, paskelbusi švietimą politikos prioritetu, pirmųjų pertvarkos veiksmų ėmėsi aukštojo mokslo srityje. Premjero 2017 m. kovo 6 d. potvarkiu sudaryta valstybinių aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo darbo grupė iki š. m. balandžio 28 d. turi pateikti Vyriausybei siūlymus dėl universitetų jungimo ir stambinimo. Tačiau joje nėra nė vieno žmogaus iš akademinės srities, meno ar kultūros pasaulio, nėra asmenų, turinčių tokiam darbui reikalingos akademinės patirties, valstybiniu mąstymu grįstą požiūrį ir gebančių atsispirti suinteresuotų grupių spaudimui. Šios darbo grupės sudarymo principai bei pirmieji veiklos žingsniai rodo, kad nesvarstoma Universiteto misija tautai ir Lietuvos valstybei. Tai leidžia daryti prielaidą, kad ir toliau vyks aukštojo mokslo „suprekinimas“ ir jau sustambintų universitetų vertimas „akademinio verslo įmonėmis“, beatodairiškai diegiant neoliberalizmo ideologija grindžiamą ,,laisvosios rinkos“ principą.

Jūs greičiausiai manote, kad Jūsų Vyriausybė, kaip ir ankstesnės kadencijos Vyriausybės, geriau žino, ko, kaip ir kada reikia Lietuvos aukštajam mokslui. Tačiau toks mąstymas veda tik prie valdžios Lietuvos ir žmonių Lietuvos atskirties. Gaila, kad akademinė bendruomenė vėl yra pertvarkos nuošalyje. Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas aktyviai ieškojo bendradarbiavimo kelių su šia Vyriausybe, siūlėme įvairius pertvarkos  modelius, teikėme pasiūlymus, siekiant išvengti skubotų ir nepamatuotų sprendimų ir gavome atsakymą, kad esame nepageidaujami Vyriausybės sudarytoje darbo grupėje. Ar tai galima pavadinti demokratija? Ar toks požiūris, jūsų žodžiais tariant, vienija Lietuvą? O gal mes ne taip supratome Jūsų išsakytas mintis ir prioritetus? Gal jūs ir nesiekiate demokratijos, neskleidžiate jos vertybių, o jūsų priešrinkiminės mintys, tai tik politinė retorika, slepianti tikrąjį tikslą –  turi likti tik „valdžios Lietuva“ ir jokios „žmonių Lietuvos“ net būti negali? Nuvylėte, Premjere. 

Jūsų reakcija į LR Seimo švietimo komiteto sprendimą kelia abejonių, ar Jūs, kaip Premjeras, esate tinkamai informuotas savo patarėjų, kurie turi žinoti, kad Lietuvos Respublika yra parlamentinė valstybė, kurioje įstatymų leidžiamoji ir rengiamoji valdžia yra LR Seimas, tuo tarpu LR Vyriausybė yra tik vykdomoji valdžia, kurios pareiga įgyvendinti LR Seimo sprendimus. Be to, jie jus turėjo informuoti ir apie tai, kad universitetai turi ypatingą statusą –  jų steigėjas yra Seimas, o ne ŠMM ar Vyriausybė, ir jiems numatytą autonomiją saugo LR Konstitucijos 40 str. 3 dalis. Universitetų paskirtis visuomenėje ir valstybėje išsaugoti ir plėsti šalies intelektinį ir kūrybinį potencialą bei ugdyti visapusiškai išsilavinusius ir kūrybingus piliečius, buvo niveliuotas priėmus antikonstitucinį 2009 m. Mokslo ir studijų įstatymą (Konstitucinio Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutarimas), kuris suvaržė demokratinio universiteto autonomiją ir atvėrė galimybes saujelei suinteresuotų asmenų „teisėtai“, bet nusižengiant akademinei etikai, užvaldyti universitetus ir valstybės turtą. Būtent ši saujelė įvedė „neoliberalistinį krepšelį“ ir visiškai sužlugdė aukštojo mokslo prestižą ir prasmę, ir kas svarbiausia, ji ir dabar glaudžiasi prie Jūsų ir siekia toliau naikinti aukštąjį mokslą, idant patenkintų savo neribotus turtinius interesus bei galimai diskredituotų Jus prieš ateinančius LR Prezidento rinkimus.

Universitetai, turėdami autonomiją, turi teisę ir pareigą patys spręsti dėl jungimosi ar reorganizacijos, o Seimas, būdamas steigėjas, privalo svarstyti ir pačių universitetų pasiūlymus. LR Seimo švietimo komiteto pademonstruotas akademinis charakteris, ir konstitucinių teisių, įstatymų viršenybės išmanymas pabrėžia tikrąją akademinės bendruomenės kompetenciją žinoti ir spręsti. Todėl  tikime, kad ir ateityje šiame komitete bus atstovaujamas visuomenės ir akademinės bendruomenės, o ne vien siauros interesų grupės interesas, ir viliamės, kad švietimo komitetas ir toliau svarstys ir visuomenės pateiktas nuomones kaip alternatyvą LR Vyriausybės ministrų kabineto nuomonei. Nes tai yra demokratija ir laisvė veikti, ir tik taip galima užkirsti kelią teisėtam valstybinio turto nusavinimui.

Tad, Premjere, apsispręskite, ką jūs vis dėlto  palaikote – teisę nusavinti valstybės turtą, ar teisę veikti ir turtinti valstybę? Jūs su kuo? Su lobistų grupele, turinčia aiškių turtinių interesų ir besidangstančia Jūsų įvaizdžiu, ar su visuomene ir jos demokratine teise spręsti?

Premjere, iki rinkimų formavote viešąją nuomonę, kad pritariate demokratiniams procesams ir kad netoleruosite korupcinių santykių, tačiau Jūsų pastarieji veiksmai byloja apie bandymą valdyti autokratiškai ir ginti akivaizdžiai korupcinius junginius. Todėl rekomenduojame dar kartą pasverti ir palyginti priešrinkimines ir dabar skleidžiamas vertybes ir įvertinti jų laikymosi teigiamas ir neigiamas pasekmes. Žmonių pasitikėjimas prarandamas greitai, įgyjamas – sunkiai.

LAMPSS tarybos pirmininkė Asta Lapinskienė

Pranešimą paskelbė: Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2017-03-31 16:44
Švietimas ir mokslas, Politika
pasidalinti
atgal