Sveikatos reikalų komitetas: Seimui tvirtinti teikiama nauja Nacionalinės sveikatos tarybos sudėtis

Seimo Sveikatos reikalų komitetas posėdyje svarstė klausimą dėl naujos sudėties Nacionalinės sveikatos tarybos formavimo.

Nacionalinė sveikatos taryba (toliau – NST) yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija, skatinanti sveikatos visose politikos srityse principo įgyvendinimą.

Komitetas iš gautų visuomenės sveikatos, pacientų ir neįgaliųjų interesus ginančių asociacijų pateiktų kandidatūrų delegavo tris atstovus į NST narius:

Vaidotą Deksnį – Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmų pirmininką;

Ramunę Kalėdienę – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos prezidentę, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto dekanę, Sveikatos vadybos katedros vedėją, profesorę, habilituotą mokslų daktarę;

Šarūną Narbutą – Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos prezidentą.

Taip pat komitetas delegavo vieną medicinos etikos specialistą:

Eimantą Peičių – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto Socialinių ir humanitarinių mokslų katedros docentą, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro vadovą, Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos narį, mokslų daktarą.

Lietuvos mokslo taryba delegavo tris mokslo ir studijų institucijų atstovus:

Daivą Rastenytę – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos kanclerę, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neurologijos klinikos vadovę, gydytoją neurologę, profesorę, habilituotą mokslų daktarę;

Artūrą Razbadauską – Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto dekaną, Slaugos katedros profesorių, Klaipėdos jūrininkų ligoninės Chirurgijos klinikos vedėją, mokslų daktarą;

Algirdą Utkų – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto dekaną, Žmogaus ir medicininės genetikos katedros vedėją, profesorių, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Medicininės genetikos centro vadovą, Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos narį, habilituotą mokslų daktarą.

Kiti Seimo komitetai ir Jaunimo ir sporto reikalų komisija delegavo šiuos atstovus:

Nerijų Mikelionį – Kauno miesto savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos narį, VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties direktorių;

Neringą Tarvydienę – Klaipėdos rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos narę, Visuomenės sveikatos biuro direktorę;

Remigijų Bubnį – Šiaulių universiteto studijų prorektorių, profesorių, mokslų daktarą;

Romą Lazutką – Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Socialinio darbo katedros profesorių, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų  skyriaus tikrąjį narį, habilituotą mokslų daktarą;

Liubovę Murauskienę – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto docentę, mokslų daktarę;

Stasį Žirgulį – Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto profesorių;

Rasą Melnikienę – Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorę, mokslų daktarę;

Rolandas Stankevičių – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos Gyvulininkystės technologijos fakulteto dekaną, docentą, mokslų daktarą;

Algirdą Raslaną – Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmų narį, Lietuvos edukologijos universiteto tarybos pirmininko pavaduotoją, l. e. Sporto ir sveikatos fakulteto Kūno kultūros teorijos ir sveikatos ugdymo katedros vedėjo pareigas, profesorių, habilituotą mokslų daktarą.

Po posėdžio komitetas registravo Seimo nutarimo „Dėl Nacionalinės sveikatos tarybos narių paskyrimo“ projektą Nr. XIIIP-759. Priėmus šį Seimo nutarimą nauja Nacionalinės sveikatos tarybos narių kadencija prasidėtų nuo 2017 m. birželio 2 d.

 

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimas
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2017-05-25 10:38
Sveikata, grožis, Politika
pasidalinti
atgal