Efektyvus ir greitas neteisėtai esančių užsieniečių grąžinimas – svarbi efektyvios migracijos politikos ir praktikos sudedamoji

Kiekvienais metais beveik pusė milijono užsieniečių turi palikti Europos Sąjungą, į kurią atvyko neteisėtai arba kurioje gyvena neteisėtai. Neteisėtai Europos Sąjungoje esantiems trečiųjų šalių piliečiams yra du būdai grįžti į savo šalį: priverstinis grąžinimas, t.y. išsiuntimas iš šalies, arba savanoriškas grįžimas per nurodytą laikotarpį. Europos Sąjungos direktyvos prioritetą teikia savanoriškam grįžimui kaip pigesnei, efektyvesnei ir labiau humaniškai priemonei. Pagalbos savanoriškai grįžti programa (PSG) – tai administracinė, logistinė ir finansinė pagalba teikiama migrantams nenorintiems ar negalintiems pasilikti Europos Sąjungoje, bet negalintiems išvykti savarankiškai. Sėkmingam SGP įgyvendinimui yra labai svarbus skirtingų veikėjų dalyvavimas ir aktyvus įsitraukimas: migrantų bendradarbiavimas užtikrina sklandų ir greitą grįžimo procesą; valstybinių institucijų bendradarbiavimas užtikrina, kad renkantis savanorišką grąžinimą pasirenkama pigesnė ir efektyvesnė priemonė lyginant su priverstiniu grąžinimu.

Tarptautinės Migracijos Organizacijos (TMO) Vilniaus biuras 2016 metų birželį po metų pertraukos atnaujino Pagalbos savanoriškai grįžti programos veiklas Lietuvoje. Įgyvendindamas projektą „GPU – grįžimo pagalba užsieniečiams“ TMO Vilniaus biuras padeda neteisėtai Lietuvoje gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams, prieglobsčio prašytojams arba tiems, kuriems jau yra suteikta papildoma apsauga ar pabėgėlio statusas Lietuvoje, bet pasiryžusiems grįžti namo ir negalintiems to padaryti dėl nepakankamų finansinių išteklių. Teikdama savanoriško grįžimo pagalbą TMO padeda migrantams gauti kelionės dokumentus, organizuoja kelionės maršrutą, nuperka kelionės bilietus, palydi iki oro uosto ar stoties bei skiria kišenpinigius kelionei.

Ypatingas dėmesys yra skiriamas tinkamų grįžimo sąlygų sudarymui pažeidžiamiems asmenims neteisėtai atvykusiems ir/ar gyvenantiems Lietuvoje. Pavyzdžiui, sergantiems asmenims suteikiama psichologinė, medicininė pagalba, o kartais ir medicininė palyda kelionės metu.

Nuo 2010 m. savanoriško grįžimo programos pagalba Lietuvoje pasinaudojo 431 asmuo iš 38 šalių. Tarp šalių, į kurias su TMO pagalba dažniausiai grįžta žmonės yra Rusija, Gruzija, Ukraina, Azerbaidžanas bei kaimyninė Baltarusija, bet pasitaiko ir tokių šalių kaip Nigerija, Kambodža, Indija ar Kuba.

Grįžtančiųjų skaičius kasmet vis auga tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje: 2005 – 2014 metais pasaulyje buvo suteikiama savanoriško grįžimo pagalba vidutiniškai 34 000 migrantų per metus, 2015 metais – 69 540, o 2016 – virš 100 000 migrantų.

Projektas „GPU – grįžimo pagalba užsieniečiams“ yra bendrai finansuotas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014-2020 metų nacionalinės programos lėšų. Projektui įgyvendinti yra skirta 259 990 EUR lėšų.

Pranešimą paskelbė: Tarptautinės Migracijos organizacijos Vilniaus biuras
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2017-05-30 10:14
Socialinė sauga, ES
pasidalinti
atgal