Kovojantiems už tiesą – Dalios Grinkevičiūtės atminties ir pagarbos medaliai  

Minėdami Gedulo ir Vilties dieną, žyminčią masinių trėmimų pradžią Lietuvoje, organizacija Lapteviečiai įteikė 15 Dalios Grinkevičiūtės atminties ir pagarbos medalių. Šie apdovanojimai suteikti žmonėms, savo veikloje akcentuojantiems tiesą, kaip pagrindinę vertybę, ir prisidedantiems prie istorinės atminties išsaugojimo.

„Lapteviečiai“ – nedidelė organizacija,  vienijanti 1941-ųjų birželio 14 d. ištremtus į Altajaus kraštą Lietuvos gyventojus, vėliau perkeltus prie Laptevų jūros. Viena lapteviečių – Dalia Grinkevičiūtė, savo atsiminimais įamžino Arkties tremtinių pasipriešinimą nužmoginimui, parodė jų ryžtą išgyventi, oriai priešinantis neteisybei.

Medaliais apdovanoti Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Gražinos ir Vytauto Landsbergių, Rūtos ir Jono Kronkaičių, Gražinos ir Kazio Sajų šeimos. Apdovanojimais įvertinta kultūros istorikės Birutės Kulnytės, teatrologės Irenos Veisaitės, rašytojų Rūtos Šepetys ir Leonardo Gutausko, režisieriaus Justino Lingio, diplomato Česlovo Stankevičiaus, signataro Vladimiro Jarmolenkos veikla. Medalis įteiktas ir Laptevų jūros tremtinių garbės kapelionui Stasiui Kazėnui bei Agafijai Pticinai, padėjusiai įsteigti lietuvių bendruomeje Jakutijoje taip pat Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bendruomenei. Po mirties šiuo apdovanojimus pagerbtas antisovietinio judėjimo dalyvis, „45 pabaltijiečių memorandumo“ signataras Sigitas Randis.

„Tiesos sakymas Daliai tapo ginklu, apsaugojusiu ją nuo kalėjimo, kai teisiama tremtyje atvirai išsakė, jog lentas sukūreno gelbėdamasi nuo šalčio ir mirties. Tiesos sakymu ji gynėsi ir sovietinėje Lietuvoje tardant saugumiečiams. Mums kilo mintis pagerbti žmones, kurie savo darbuose vadovaujasi tiesa, kovoja už ją ir ją skleidžia. Tokių žmonių turime nemažai, tik paprastai jie yra kuklūs“, – sakė „Lapteviečių“ organizacijos pirmininkas Jonas Markauskas.

Apdovanojimo ceremonija vyko Rumšiškių liaudies buities muziejuje, kur „Lapteviečiai“ kasmet tradiciškai mini Gedulo ir Vilties dieną. Renginį vedė aktorius Petras Venslovas.

„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2018-06-18 10:35
Kultūra
pasidalinti
atgal