Su Tarptautinės migracijos organizacijos pagalba migrantų idėjos virsta realybe sugrįžus namo

Neviltis ir galimybių stoka savo šalyje skatina asmenis rinktis teisėtos, o kartais net ir neteisėtos emigracijos kelią. Tačiau ne visada išvažiavus svetur randami būdai kaip įsitvirtinti naujoje aplinkoje, ir susikurti lūkesčiai apie emigracijos naudą nepasiteisina. Sugrįžti atgal į gimtąją šalį yra sudėtingas žingsnis, reikalaujantis ne mažesnio pasiruošimo nei išvykti.  Grįžimą namo stabdo nerimas kaip migrantas bus priimtas savo bendruomenėje, neužtikrintumas dėl pragyvenimo šaltinio, veiklos, kuri realizuotų  sukauptą patirtį ir sugebėjimus.

Naujos galimybės ir kitų asmenų palaikymas grįžtant namo lengvina apsisprendimą iš naujo kurti gerovę gimtojoje šalyje. Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras (TMO) vykdo Reintegracijos tėvynėje projektą, kurio pagrindinis tikslas ir yra padėti grįžtantiems asmenims iš trečiųjų šalių susikurti tinkamas gyvenimo sąlygas tėvynėje.

2017 metų imigracijos statistika rodo, kad 2026 asmenys  iš trečiųjų šalių neįsitvirtinę Lietuvoje sugrįžo namo. Daliai jų, Rusijos Federacijos, Gruzijos, Azerbaidžano, Tadžikistano, Baltarusijos piliečiams Tarptautinė migracijos organizacija pasiūlė ne tik pagalbą sugrįžti į namus, bet ir reintegracijos galimybę, vystyti veiklas užtikrinančias pastovias pajamas. Daugiausiai reintegracijos projekte dalyvavusių asmenų rinkosi steigti smulkiuosius ūkius, kur būtų auginami naminiai gyvuliai. Šiuos ūkius steigti pasirinko asmenys ir Čečėnijos Respublikos, Rusijos Federacijoje, Azerbaidžano, Gruzijos, Tadžikistano. Svarbiausi motyvai skatinę sukurti ūkius, tai reintegrantų gyvenamoji vieta kaimo vietovėse ir gyvulininkystė, kaip labiausiai paplitusi veika. Tuo tarpu miestuose gyvenantys reintegrantai rinkosi steigti verslus arba mokymosi programas suteikiančias profesijas.  

Į Azerbaidžano sostinę Baku grįžęs ekonominį išsilavinimą turintis reintegrantas su TMO Vilniaus biuro ir TMO biuro Azerbaidžane darbuotojais dar ankstyvą pavasarį paruošė verslo planą, įsigijo verslo liudijimą, susirado patalpas, kuriose vykdys komercinę veiklą. Užpildęs visas formas ir pateikęs finansiškai tvarkingus dokumentus, verslininkas, kartu su dar vienu darbuotoju, atsakingu už kondicionierių taisymą, pradėjo teikti klientams kokybiškas paslaugas. Per vasarą verslininkas ne tik įgavo pasitikėjimą tarp klientų fizinių asmenų, bet į jį taip pat pradėjo kreiptis ūkiniai subjektai (prekybos centrus prižiūrinčios įmonės). Vystantis verslui  reintegrantas dalijosi savo patirtimi bei sėkme su TMO Vilniaus ir Azerbaidžano darbuotojais. TMO komanda džiaugiasi, kad buvo pirmuoju postūmiu sukurti sėkmingą kondicionierių taisymo verslą, o jo plėtra toliau finansuojama  Azerbaidžane veikiančiuose bankuose.

TMO Vilniaus biuro darbuotojų teigimu pasikeitusios sąlygos valstybėje į kurią grįžtama ir informacijos stoka yra didžiausias sunkumas pasinaudoti reintegracijos projektu. Grįžtančius namo migrantus steigti ūkį, verslą ar mokytis skatina tai, kad TMO darbuotojai kilmės valstybėje teikia išsamias konsultacijas apie galimybes, padeda nepaklysti finansiniuose ar administraciniuose labirintuose, tikrina dokumentų tinkamumą  veiklai pradėti.

Vienos jaunos šeimos iš Rusijos atvejis galėtų įkvėpti nepasiduoti sunkumams sukurti verslą. Per keturis mėnesius ši šeima auginanti kūdikį koregavo planus steigti verslą septynis kartus. Kiekvieną kartą ne tik kardinaliai keitė verslo pobūdį, bet taip pat gilinosi į apmokestinimo klausimus, atlikdavo skaičiavimus dėl verslo naudingumo. Iš gyvulių auginimo ūkio, duonos kepimo, prekių automatų, mikropaskolų teikimo įmonių, individualios veiklos susijusios su siuvimu, raktų gamybos, taksi paslaugų idėjų šeima pasirinko pastarąją ir sėkmingai ją vysto.

Esminės Reintegracija tėvynėje ypatybės

Kas gali pasinaudoti reintegracijos pagalba

Trečiosios šalies pilietis savanoriškai grįžtantis į savo šalį.

Finansuojama veikla

Pajamas generuojančios veiklos (smulkusis verslas, ūkio veikla), profesiją suteikiančios studijos.

Maksimali reintegracijos suma į savo kilmės šalį grįžtančiam vienam pilnamečiui asmeniui

1300 EUR

Šalys, kuriose teikiama reintegracijos pagalba

Ne Europos Sąjungos ir Europos ekonominio bendradarbiavimo šalys.

Laikas per kurį reikia įgyvendinti reintegracijos veiklas

12 mėnesių nuo grįžimo į tėvynę.

Organizacija atsakinga už projekto vykdymą

Tarptautinės migracijos organizacijos Vilniaus biuras ir Tarptautinės migracijos organizacija kilmės valstybėje

Tarptautinė migracijos organizacija yra asocijuota Jungtinių Tautų agentūra (IOM – UN Migration Agency). „Reintegracija tėvynėje“ yra TMO Vilniaus biuro vykdomas projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo agentūros lėšų ir kofinansuojamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Pranešimą paskelbė: Tarptautinės Migracijos organizacijos Vilniaus biuras
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2018-06-28 14:29
Tarptaut.santykiai, Verslas, ekonomika, finansai
pasidalinti
atgal