In memoriam ALEKSANDRAS INDRIULAITIS

Mus pasiekė liūdna žinia, kad 2018 m. gruodžio 25 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose mirė dailėtyrininkas, LDS narys Aleksandras Indriulaitis (1934 12 20 – 2018 12 25).

Velionis buvo palaidotas š. m. rugpjūčio 17 d. Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Aleksandras Indriulaitis 1958 m. baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas Valstybinio universiteto istorijos-filologijos fakultete. 1966 m. Vilniaus dailės institute įgijo dailės istoriko specialybę. 1967 m. įsidarbino Kultūros ministerijos Mokslinėje metodinėje kultūros paminklų apsaugos taryboje vyr. moksliniu bendradarbiu dailės grupėje. Pagrindinė darbo kryptis – dailės palikimo aiškinimas, paminklų apskaita, jų apsaugos metodika.

Aleksandras Indriulaitis tyrinėjo dailės palikimą, rinko medžiagą ir rengė publikacijas apie dailės paminklus ir dailininkų kūrybą. Daug metų vadovavo ekspedicijoms dailės paminklams tirti ir savo žiniomis jis prisidėjo nustatant meninę vertę tūkstančiams dailės paminklų nuo XVI a., esančių įvairiose šalies vietovėse.

Svarbiausius dailėtyrininko straipsnius galima rasti Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje, Kultūros paminklų enciklopedijoje, Lietuvos archyvuose, kultūros leidiniuose „Literatūra ir menas“, „Kultūros barai“, „Savastis“ ir kt.

Aleksandras Indriulaitis savo reikšmingais darbais padėjo įprasminti Lietuvos dailės paminklus, pažymėdamas jų istorinę vertę praturtino Lietuvos dailės tyrimų lauką.

Lietuvos dailininkų sąjungos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio giminaičiams, kolegoms bei visiems pažinojusiems dailėtyrininką.

Pranešimą paskelbė: Lietuvos dailininkų sąjunga
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2019-08-23 12:10
Kultūra
pasidalinti
atgal