Seimo komisijai pristatyti valstybės kontrolierių atlikto vertinimo rezultatai

2019 m. spalio 18 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Aukščiausioji audito institucija – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė – Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės spalio 16 d. posėdyje pristatė kriminalines žvalgybos subjektų lėšų naudojimo 2018 metais vertinimo rezultatus.

Auditoriai pažymėjo, kad, nepaisant keliems kriminalinės žvalgybos subjektams ir kitoms kompetentingoms institucijoms teiktų rekomendacijų tobulinti sukurtas vidaus kontrolės priemones. taip pat įvertinti patvirtintų finansavimo tvarką nustatančių dokumentų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams, reikšmingų lėšų naudojimo ar esminių vidaus kontrolės sistemų veikimo trūkumų nenustatyta.

Atsižvelgdami į Valstybės kontrolės atlikto vertinimo rezultatus, kriminalinės žvalgybos subjektai turės atlikti tam tikrus vidaus kontrolės priemonių pakeitimus, o prireikus, keisti teisinį reglamentavimą ar inicijuoti jo pakeitimą.

Vykdydama 2019 metų veiklos planą, Valstybės kontrolė atliko 2018 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir valstybės lėšų bei turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams auditą, kurio metu vertino ir kriminalines žvalgybos subjektų lėšų naudojimą 2018 metais.

Daugiau informacijos:

Komisijos pirmininkas Viktoras Rinkevičius, tel. (8 5) 239 6979

 

Parengė

Seimo kanceliarijos patarėjas Alfredas Veleckis, tel. (8 5) 239 6816, el. p. alfredas.veleckis@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2019-10-18 14:36
Teisėsauga, teisėtvarka, Politika
pasidalinti
atgal