Seimo nario Viktoras Rinkevičiaus pranešimas: 2020 m. deramai paminėkime kardinolo Vincento Sladkevičiaus atminimą

2020 m. sausio 14 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Kovo 11-ąją švęsime Lietuvos atkūrimo 30-metį, šiais metais taip pat sukanka 100 metų, kuomet gimė Lietuvai nusipelniusi asmenybė kardinolas Vincentas Sladkevičius, visą savo gyvenimą pašventęs Lietuvai ir jos kovai už laisvę.                                                        

V. Sladkevičius gimė 1920 m. balandžio 20 d. Guronių k., Žaslių par., Kaišiadorių r. Baigęs Kauno Jėzuitų gimnaziją, 1939 m. pradėjo mokytis Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje, po penkerių metų, 1944 m. kovo 25 d., įšventintas į kunigus, o 1957 m. Kaišiadorių vyskupo Teofilio Matulionio buvo konsekruotas į vyskupus. Tuometinė sovietų valdžia vyskupo pareigų eiti neleido. 1959 m. V. Sladkevičius ištremtas į Nemunėlio Radviliškį (Biržų r.), kur išgyveno iki 1976 m. Nuo 1976 m. iki 1982 m. sovietų valdžios perkeltas gyveno Pabiržėje. 1982 m. birželio 15 d. vyskupas V. Sladkevičius galiausiai tapo Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi. 1988–1993 m. buvo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas. 1988 m. liepos 28 d. popiežiaus šv. Jono Pauliaus II pakeltas Šventosios Romos bažnyčios kardinolu. 1989 m. V. Sladkevičius paskirtas Kauno arkivyskupu.

1991 m. sausį, iškilus pavojui, kad sovietų kariuomenė prieš Lietuvą gali panaudoti karinę jėgą, Kovo 11-osios Akto originalą nuspręsta saugoti kur kas akyliau. Kitą dieną po sausio 13-osios, vėlai vakare, tuometis  Aukščiausiosios Tarybos Pirmininko pavaduotojas Kazimieras Motieka kartu su Valstybės saugumo departamento vadovu Mečiu Laurinkumi išvažiavo į Kauną pas kardinolą V. Sladkevičių ir perdavė jam saugoti Nepriklausomybės aktą su signatarų parašais, kurį kardinolas saugojo dvejus metus.  1993-iaisiais dokumentas buvo perduotas Respublikos Prezidentui Algirdui Brazauskui, o šis jį įteikė saugoti Valstybės archyvui.                            

1996 m., laikydamasis bažnytinės teisės nuostatų, V. Sladkevičius atsistatydino iš Kauno arkivyskupo pareigų ir nuo to laiko gyveno Kaune kaip emeritas. Mirė 2000 m. gegužės 28 d., palaidotas Kauno arkikatedroje bazilikoje.

Kviečiu šiais metais, minint Lietuvos atkūrimo 30-metį, deramai paminėti ir šio Lietuvai nusipelniusio žmogaus atminimą, prisiminti jo tarnystę ir ištikimybę Lietuvai.

Viktoras Rinkevičius

El. p. viktoras.rinkevicius@lrs.lt

Tel. (8 5) 239 6979

 

 

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2020-01-14 12:42
Politika, Kultūra
pasidalinti
atgal