Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos pranešimas: „Po vienašališko sprendimo dėl stojimo kartelės mažinimo – Seimo narių 17 klausimų ministrui“

2020 m. kovo 6 d. pranešimas žiniasklaidai

 

Grupė skirtingų frakcijų parlamentarų kreipėsi į švietimo, mokslo ir sporto ministrą Algirdą Monkevičių, reikalaudami pateikti išsamius atsakymus dėl jo vienašališko sprendimo sumažinti minimalius reikalavimus, stojant į aukštąsias mokyklas.

Pasak Seimo narių, šis sprendimas, keliantis rimtų abejonių dėl jo teisėtumo ir turintis esminę įtaką Lietuvos aukštojo mokslo sistemai, buvo priimtas nacionalinio susitarimo dėl švietimo rengimo proceso metu, nederinant jo nei su ekspertais, nei su politinėmis partijomis.

Seimo nariai – Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Viktorija Čmilytė-Nielsen, Vytautas Juozapaitis, Mantas Adomėnas, Edmundas Pupinis, Aušrinė Armonaitė – prašo ministro atsakyti, kodėl buvo pažeistas įstatymo reikalavimas, pakeičiant minimalius kriterijus likus mažiau negu 2 metams iki atitinkamų metų rugsėjo 1 d., ar buvo atliktas šio sprendimo poveikio vertinimas, ar buvo analizuojama ir vertinama, kokį poveikį studijų ir mokslo kokybei turės galimas didesnis silpniau pasiruošusių studijoms asmenų skaičius universitetuose ir kodėl nėra pristatytas toks poveikio vertinimas.

„Ar dar labiau išaugęs silpniau pasirengusių studijoms universitetų ir kolegijų studentų skaičius nenulems didesnės aukštojo mokslo teikiamos kvalifikacijos devalvacijos? Ar nemanote, kad užuot didinus aukštojo mokslo prieinamumą nebūtinai pakankamai pasiruošusiems studijoms asmenims, vertingiau būtų skirti didesnę sumą vienai studijų vietai, kad būtų užtikrinta aukštesnė aukštojo mokslo kokybė ir parengiami geresni specialistai? Ar įvertinote, kiek tokių pokyčių kaštus valstybės biudžetui ir jų poveikį studijų prieinamumui? Ar buvo vertinami alternatyvūs sprendimo būdai?“ – pažymi Seimo nariai.

Seimo nariai taip pat klausia, ar šis sprendimas nėra susijęs su tuo, kad, prieš tapdamas švietimo, mokslo ir sporto ministru, A. Monkevičius keletą metų vadovavo Mykolo Romerio universitetui: „Koks šio universiteto praeinamojo balo vidurkis į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas vietas 2019 m. stojimuose ir koks buvo į vieną studijų vietą aplikuojančių studentų vidurkis? Ar esate kalbėjęs su šio universiteto vadovybe apie stojimo minimalius rodiklius ir kitas stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas? Ar esate kalbėjęs apie stojimo minimalius rodiklius ir kitas stojimo į aukštąsias mokyklas sąlygas su kitų universitetinių aukštųjų mokyklų vadovais arba jų atstovais?“

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2020-03-06 11:05
Švietimas ir mokslas, Politika
pasidalinti
atgal