Seimas 2021 m. nefinansuos Vilniaus sporto rūmų rekonstravimo

Neskiriama 515 tūkst. eurų Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų kompleksui Vilniuje rekonstruoti.

Trečiadienį, gruodžio mėn. 16 d., Lietuvos Respublikos Vyriausybė įtraukė šį sakinį į patobulinto biudžeto aiškinamojo rašto pirmąjį priedą. Lietuvos Respublikos Seimas biudžetą patvirtino antradienį, gruodžio mėn. 22 d.

Gruodžio mėn. 16 d. rytą Vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė išsiuntė laišką Finansų ministerijai. Nuorašus gavo draugija „Gerbkime kapines“, Seimo narys Antanas Guoga, VĮ Turto bankas.

Ministro Pirmininko pavedimu prašytume, rengiant ir teikiant patikslintą 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, išnagrinėti ir įvertinti bendruomenių prašymus neskirti lėšų Vilniaus kongresų centro (buv. Vilniaus koncertų ir sporto rūmų) rekonstravimui, taip pat atsakyti draugijai „Gerbkime kapines“ (kopiją siųsti Vyriausybės kanceliarijai).

Draugijos „Gerbkime kapines“ laiškas

Minėtą laišką pasirašė draugijos „Gerbkime kapines“ atstovai Ruta Bloštein, Andrius Kulikauskas, Arkadij Kurliandchik.

Gerbiama Lietuvos Respublikos Ministre pirmininke Ingrida Šimonyte,
Gerbiama Lietuvos Respublikos Finansų ministre Gintare Skaiste

Prašome Jūsų užtikrinti, kad naujoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė peržiūrėtų, suvestų, įsiklausytų ir atsižvelgtų į jai pateiktus argumentus nefinansuoti Vilniaus žydų kapinėse esančių Vilniaus sporto rūmų rekonstravimo.

Lietuvos Respublikos Seimas pateikė Vyriausybei svarstyti 55 gautus pasiūlymus nefinansuoti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų rekonstravimo. Jų sulaukė iš Seimo nario Kęstučio Masiulio, taipogi iš daugybės organizacijų ir asmenų.

Šį Ateities DNR projektą kuruoja Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo departamentas. Departamento direktorė Aušra Vičkačkienė mums pasakė telefonu, kad Departamentas negavo iš Vyriausybės šių pasiūlymų, nė jokio nurodymo juos peržiūrėti.

1) Prašome, kad Finansų ministerija paskelbtų raštą, kuriame išdėstytų visus gautus argumentus nefinansuoti rekonstravimo, taipogi visus argumentus finansuoti rekonstravimą, ir galiausiai savo išvadas, kaip jinai vertina šiuos argumentus, kodėl jinai siūlo rekonstravimą finansuoti ar jo nefinansuoti.

2) Kartu prašome, kad Finansų ministerija savo svetainės naujienose lietuvių kalba ir anglų kalba pripažintų nepaprastą susidomėjimą Lietuvoje ir išeivijoje šiuo biudžeto klausimu:

2A) Seimo Biudžeto ir finansų komitetas sulaukė rekordinį skaičių – 54! – pasiūlymų iš organizacijų ir asmenų būtent šiuo klausimu. Šiais metais bet kokiais biudžeto klausimais be mūsų šalininkų pasiūlymus teikė vienų vienintelė Lietuvos savivaldybių asociacija. Palyginimui, 2019 metais pasiūlymus teikė 3 organizacijos ir asmenys, 2018 metais – 4, 2017 metais – 1, 2016 metais – 11, 2015 metais – 5.

2B) Rutos Bloštein „Peticiją perkelti Vilniaus koncertų ir sporto rūmų projektą iš senųjų žydų kapinių“ yra pasirašę 52,567 žmonės.

2C) Žymiausias litvakų rabinas Chaimas Kanievskis ir aukščiausias litvakų rabinų teismas Bnei Brak yra paskelbę nuosprendį draudžiantį šiose Vilniaus žydų kapinėse įkurdinti kongresų rūmus nė vystyti bet kokią su kapinėmis nesusijusią veiklą.

2D) Laikraštis „The Algemeiner“ įtraukė žymiausią Lietuvos žydų šviesuolį Dovid Katz į „Šimtuką žmonių 2020 metais teigiamiausiai įtakojusių žydų gyvenimą“. Būtent pabrėžė jo žygį „paprieštarauti Lietuvos valdžios sumanymui pastatyti kongresų rūmus istorinėse žydų kapinėse Vilniuje, kuriose tūkstančiai Vilniaus žydų piliečių tebėra palaidoti.“ Šiame sąraše jisai pagerbtas kartu su JAV prezidentais Donald Trumpu ir Joe Bidenu, Izraelio ministru pirmininku Benjamin Netanyahu, ir daugybe kitų politikos, verslo, kultūros bei religijos įžymenybių.

Kreipiamės į Jus, kad Finansų ministerija patenkintų šiuos mūsų prašymus puoselėti Lietuvos demokratiją, pripažinti ir gerbti jos dalyvius, atsakingai vertinti jų argumentus, pažvelgti į šį Lietuvos biudžeto klausimą juo susidomėjusiųjų akimis. Laukiame atsakymo iš Finansų ministerijos.

Rabino Elchono Barono lydraštis

Vyriausybės kanclerė pridėjo ir Seimo nario Antano Guogos laišką. Jisai 2017 m. sausio 23 d. Delfi paskelbtame straipsnyje įžvelgė korupciją Sporto rūmų rekonstravimo konkurse.

Persiunčiu Jums žydų bendruomenių prašymą neskirti lėšų Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų komplekso Vilniuje rekonstravimui iš Valstybės investicijų 2021–2023 metų programos.

Galiausiai pridėjo rabino Elchonono Barono lydraštį pristatantį ir suvedantį dešimt laiškų iš įžymių valstybininkų ir įžymiausių rabinų bei rabinų vadovybių Europoje, JAV, Izraelyje ir Pietų Afrikoje.

Rabinas E. Baronas pabrėžia:

Svarbu suvokti, kad žydų teisė yra nurodžiusi, kad uždrausta kapines naudoti konferencijų centrui ar bet kokiam tikslui išskyrus numirusiųjų poilsiui.

Turto bankas norėtų susikalbėti

Turto Banko atstovė Jolita Skinulytė-Niakšu pagyrė LRT programą „Radijo dokumentika“ už profesionalią 2020 m., gruodžio mėn. 13 d. laidą „Pažvelkime nuo Gedimino kalno“. Ji patenkinta, nes į situaciją buvo pažvelgta iš skirtingų perspektyvų. Laida galėtų padėti visoms pusėms geriau suprasti vieni kitus ir bandyti susikalbėti.

Turto banko generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius:

Mes turime labai aiškų įpareigojimą susiderinti su Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetu kuris turi kompetencijas. Jie turi nemažai projektų per visą Europą kaip išsaugojamos kapinės. Su jais ir derinamės. Kad kažkas kažkam uždraudė, tai ne mūsų reikalas. Nu, mes turime pavedimą su jais susiderinti (jie turi kompetenciją), susiderinti su Lietuvos žydų bendruomene.

Ta oponuojančios pusės nuomonė iš principo yra, kad kadangi patys Sporto rūmai yra pastatyti irgi buvusios Šnipiškių žydų [kapinių] teritorijoje todėl buvę Sporto rūmai turi būti arba visiškai neliečiami, ta prasme, leidžiama iš principo jiems sugriūti, arba jie nugriauti. Tai nu, Lietuvos valstybėje gyvena daugelis tautinių bendruomenių ir jos visos turi, nu, sutarti, kažkokį rasti bendrą sprendimą. Reikia pasakyti kad tiek Sporto rūmai yra įtraukti į Kultūros paveldo registrą ir taip turi būti išsaugoti. Nes reikia pasakyti, kad Sporto rūmai jie manau turėtų būti brangūs visiems Lietuvoje gyvenantiems žmonėms ir bendruomenėms. Nes tiek buvo, pavyzdžiui, Sąjūdžio suvažiavimas vyko, tiek vyko sausio 13-osios aukų pagerbimas, tai yra svarbu. Tai leist sugriūti tiems rūmams, tokiai atmintinai vietai tikriausiai tai nebūtų teisinga visų kitų Lietuvos piliečių atžvilgiu, nesvarbu, kad kažkurie piliečiai galvoja, kad reikia leisti sugriūti tiems Sporto rūmams.

Vyriausybė išgirdo kitaip galvojančius

Seimo narys Kęstutis Masiulis yra priešingos nuomonės. Jisai pateikė pasiūlymą nefinansuoti Sporto rūmų rekonstravimo.

Man kliūna šis baisuoklis pastatas ir noras jį gaivinti. Tas pastatas yra sovietinės brutualistinės architektūros pavyzdys. Jis disonuoja su aplinka ir šios vietos istorija.

Istorikas Elmantas Meilus griežtai prieštaravo kongresų rūmams:

Kadangi esu istorikas ir esu tyrinėjęs Vilniaus Šnipiškių kapinių istoriją, parašęs apie šių kapinių istoriją straipsnių, manau, kad sovietmečiu pastatytus šių kapinių centre sporto rūmus paversti kongresų rūmais būtų morališkai (ir net materialiai) neatsakinga tiek prieš Lietuvos žydus litvakus, tiek prieš civilizuotą pasaulį, tiek prieš visų mūsų sąžinę.

Draugijos „Gerbkime kapines“ nariai veikia toliau

Draugija toliau ragins Vyriausybę

  • išbraukti Sporto rūmų rekonstravimą iš Valstybei svarbių projektų sąrašo;
  • svarstyti kitas vietas Vilniaus kongresų centrui;
  • suteikti kapinėms nacionalinės reikšmės lygmenį Kultūros paveldo registre, tokiu būdu jas pripažinti vertingesnėmis už Sporto rūmus, kurie tėra regioninės reikšmės;
  • kreiptis į Genocido centrą, kad jis apibūdintų nusikaltimus žmonijai kuriais sovietai okupantai išniekino šias ir kitas tikinčiųjų kapines;
  • aptverti kapines tvora, kad niekas jų šiaip nekirstų, o į jas įeitų tiktai pro vartus šiaurės vakarų pusėje;
  • pripažinti, kad sovietai 1940 m. rugsėjo mėn. 16 d. likvidavo Vilniaus žydų bendruomenę kaip "nebesuderinimą su LTSR siekimais" ir iš jos atėmė šias kapines;
  • likvidavimo dokumento pagrindu perimti teritoriją iš Turto banko ir Vilniaus miesto savivaldybės ir imti ją globoti;
  • įsipareigoti neleisti Sporto rūmų restauruoti ir neleisti kapinėse vykdyti bet kokią su jomis nesusijusią veiklą.

Draugijos vadovė Ruta Bloštein:

Žmogus, visuomenė, valstybė visada turi pasirinkimo laisvę: ar alsuoti gerų istorijų tiesa, ugdančių ir stiprinančių žmonių dorovę, ar niokoti moralines vertybes ir stumti tautą į besieliškumą. Pasinaudokime galimybe įausti teisingą giją į mūsų tautų bendrą istorijos audinį, tokiu būdu ištaisius klaidas siuvinėto rašto. Palikime kapines mirusiems, kurkime pramogas gyviesiems deramoje vietoje.

Evaldas Balčiūnas:

Manau kad teisinga yra nustoti niokoti kapines. Mirusiems oru skirti apmąstymus ir maldas, o ne statybų technikos burzgimą ir įvairų renginių šurmulį.

Edmundas Kulikauskas:

Siūlau, kad Vyriausybė atsisakytų Sporto rūmų rekonstrukcijos projekto ir užsakytų paiešką geriausios vietos pastatyti naują modernų pasaulinės reikšmės Kongresų centrą.

Arkadij Kurliandchik:

Labai tikiu, kad šitas žingsnis bus kritinis taškas susitaikyti, suprasti ir gerbti savo šimtmečius šalia gyvenančius kaimynus. O kitas žingsnis - tai isbraukti iš herojų panteono Noreiką, Škirpą, Impulevičių ir t.t.

Andrius Kulikauskas:

Šiose mūsų „Lietuvos Jeruzalės“ kapinėse tebėra tūkstančiai palaikų. Tereikia jas aptverti tvora. Jos buvo, yra ir bus tarptautinės reikšmės, kaip kad Aušros vartai, Kryžių kalnas, Valdovų rūmai, Trakų pilis. Nesvarbu, kad Trakų pilies mūrai griuvo, maskvėnai susprogdino Valdovų rūmus, sovietai buldozeriais naikino Kryžių kalno kryžius. Juos tik juo labiau branginame. O Sporto rūmai prilygintini su Lenino statula. Jeigu miško broliai būtų susprogdinę Sporto rūmus, tai būtų visą pasaulį nustebinę. Sporto rūmų griuvėsiai mums teprimena sovietų imperijos griuvimą. Ant jų pamatų ateityje bus atkurti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rabinų antkapiai.

Valdas Valiūnas:

Svarbiausia dabar, kad Vyriausybė rastų kitą vietą šitiem kongresų rūmams. Absurdas šventoje vietoje statyti. Kaip čia iš viso pasisekė sustabdyti tolimesnį kapinių išniekinimą?

Pranešimą paskelbė: „Gerbkime kapines“
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
atgal