COVID-19 pandemija išjudino nuotolinio notariato procesus užsienyje, Lietuva neturi atsilikti, teigia Notarų rūmai

COVID-19 pandemija paspartino nuotolinių technologijų diegimą ir išmaniuosius sprendimus užsienio valstybių notariatuose, ir tai papildomas argumentas nuotolines notaro paslaugas įteisinti Lietuvoje.

„Per 2020-sius po visą pasaulį išplitusi koronaviruso pandemija smarkiai paspartino informacinių technologijų ir nuotolinių sprendimų diegimą notariate bei su tuo susijusius politinius sprendimus daugelyje valstybių - nuo Europos iki Šiaurės ir Pietų Amerikos žemynų“, - sakė Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos notaras Marius Stračkaitis.

„Pandemijos akivaizdoje visuomenės interesams tikrai pasitarnautų, jei naujosios kadencijos Seime būtų atgaivintas Notariato įstatymo pakeitimo projektas, numatęs nuotolinių notarinių veiksmų įteisinimą“, - sakė M. Stračkaitis. Minėtąjį projektą Seimui praėjusios kadencijos Seimui skubos tvarka pateikė buvusi Vyriausybė.

Sparčiausias nuotolinių paslaugų diegimas – kaimynėse Latvijoje ir Estijoje. Latvijoje nuotoliniai notariniai veiksmai įteisinti nuo 2018 metų liepos, Estijoje – 2020 metų vasarį. Abiejose šalyse veikia išbandyti ir patikimų reputaciją pelnę nuotolinio asmens atpažinimo mechanizmai bei sudaryta galimybė notarui per saugų vaizdo ryšį bendrauti su klientu, išsiaiškinti jo valią, pasirengti notariniam veiksmui bei jį atlikti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Estijoje įsigaliojus įstatymų pataisoms, iš pradžių buvo leidžiama nuotoliniu būdu atlikti tik dalį pakankamai nesudėtingų notarinių veiksmų, tačiau pandemijos ir karantino metu buvo įteisintas visų notarinių veiksmų nuotolinis atlikimas, išskyrus santuokų sudarymą ir skyrybų patvirtinimą. Latvijoje notarai nuotoliniu būdu gali atlikti visus notarinius veiksmus.

Prancūzijoje 2020 m. pavasarį dėl COVID-19 pandemijos nuotoliniai notariniai veiksmai buvo įteisinti ribotam laikui – iki rugpjūčio, tačiau šis ribojimas išlieka panaikintas, ir notarai toliau turi teisę tvirtinti nuotolinius sandorius.

Kanados Kvebeko provincijoje nuo  2020 m. kovo įdiegta nuotolinė, tik Kanados piliečiams skirta asmens atpažinimo sistema. Asmeniui atpažinti naudojamos elektroninio pašto, mobiliųjų žinučių, kvalifikuoto elektroninio parašo ir vaizdo konferencijos priemonės, nuotolinis sandoris patvirtinamas per vaizdo konferenciją, o patvirtinti dokumentai saugomi elektroniniame registre.

Brazilijoje baigiama sukurti visus notarus suvienijanti elektroninė nuotolinių notarinių veiksmų platforma, laukiama jos įteisinimo.

Lietuvoje, anot Teisingumo ministerijos inicijuoto ir Vyriausybės patvirtinto įstatymo projekto, notaras nuotoliniu būdu galės atlikti visus notarinius veiksmus, išskyrus testamentų ir fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą. Nuotoliniu būdu taip pat negalės būti priimami saugoti oficialiesiems testamentams prilyginami testamentai ir asmeniniai testamentai. Nuotoliniu būdu atliekamų notarinių veiksmų atlikimo vieta yra laikoma notaro biuro buvimo vieta. Notaras nuotoliniu būdu gali atlikti notarinius veiksmus ir asmenims, esantiems užsienyje.

Lietuvoje, anot Teisingumo ministerijos inicijuoto ir Vyriausybės patvirtinto įstatymo projekto, notaras nuotoliniu būdu galės atlikti visus notarinius veiksmus, išskyrus testamentų ir fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą. Nuotoliniu būdu taip pat negalės būti priimami saugoti oficialiesiems testamentams prilyginami testamentai ir asmeniniai testamentai. Nuotoliniu būdu atliekamų notarinių veiksmų atlikimo vieta yra laikoma notaro biuro buvimo vieta. Notaras nuotoliniu būdu gali atlikti notarinius veiksmus ir asmenims, esantiems užsienyje.

Projekte taip pat numatyta, kad siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar notarinių veiksmų atlikimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą, notaras gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu. Tokiu atveju notarinis veiksmas gali būti atliktas šio notaro biure.

Notaras, atlikdamas notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, privalės nustatyti asmens tapatybę, išaiškinti notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes bei įsitikinti asmens valia, kuri bus patvirtinama kvalifikuotu elektroniniu parašu. Notarai privalės užtikrinti elektroninės informacijos saugą ir kibernetinį saugumą, naudoti tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų tvarkymo priemones, tinkamai perduoti duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms.

Visos šios priemonės užtikrinamos naudojantis bendra Notarų rūmų informacinių technologijų platforma. Įstatymo pakeitimų projekte numatyta, kad notaro tvirtinami elektroniniai dokumentai turės būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Pranešimą paskelbė: Lietuvos notarų rūmai
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2020-12-29 10:14
Teisėsauga, teisėtvarka, Politika
pasidalinti
atgal