Lietuvos lenkų sąjunga rengia visuomeninį Vilniaus krašto gyventojų surašymą

Lietuvos lenkų sąjunga, atsižvelgdama į šiemet Lietuvoje planuojamą visuotinį gyventojų surašymą, taip pat į ankstesnių gyventojų surašymų netikslumus ir statistinius neatitikimus, susijusius su deklaruojama tautybe, lyginamaisiais ir informaciniais tikslais bei siekdama surinkti statistinius duomenis, rengia savo gyventojų surašymą. Atitinkamą sprendimą Lietuvos lenkų sąjungos Vyriausioji valdyba vienbalsiai priėmė 2021 m. sausio 14 d.

Lietuvos lenkų sąjungos rengiamas visuomeninis Vilniaus krašto lenkų tautybės gyventojų surašymas vyks taikant surašymo dalyvių visiško savanoriškumo principą. Lietuvos lenkų sąjunga paskirs po vieną atstovą kiekvienai Vilniaus krašto teritorijoje esančiai seniūnijai. Atstovas bus atsakingas už surašymo vykdymą seniūnijos teritorijoje, taip pat paskirs ir įgalios surašinėtojus surašymui vykdyti. Paramą visuomeninio surašymo akcijai išreiškė daug šalininkų ir lenkų organizacijų, įskaitant Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugiją „Macierz Szkolna“, Katalikiškąją Lietuvos lenkų draugiją, Lietuvos lenkų rinkimų akciją-Krikščioniškų šeimų sąjungą.

Šiuo metu Statistikos departamentas vykdo Lietuvoje visuotinį gyventojų surašymą. Pirmą kartą jis vyksta nedalyvaujant surašinėtojams – elektroniniu būdu. Visus reikiamus duomenis Statistikos departamentas gaus iš oficialių valstybės registrų. Nuo sausio 15 d. internetu galima pildyti Statistikos departamento apklausą ir papildyti savo duomenis dėl tautybės, gimtosios kalbos, užsienio kalbų mokėjimo ir išpažįstamo tikėjimo. Internetinė apklausa vyks iki vasario 17 d. (tik mėnesį!) adresu https://surasymas.stat.gov.lt. Dalyvauti tyrime galima suvedus asmens duomenis (asmens kodą ir galiojančio dokumento numerį) arba per Elektroninius valdžios vartus.
Svarbu anketą užpildyti pačiam, taip pat užpildyti ją už savo vaikus (nuo 0 iki 16 metų), padėti į apklausos klausimus atsakyti vyresnio amžiaus šeimos nariams, pranešti ir paraginti tai padaryti savo pažįstamus.

Deja, šiuo metu įrašas apie tautybę valstybės registruose nėra privalomas, tad, jei nepatikrinsime, ar Lietuvos duomenų bazėse figūruoja įrašas apie tautybę, arba jei neužpildysime minėtos anketos, gali atsitikti taip, kad šiuo metu vykstantis gyventojų surašymas neparodys realaus lenkų Lietuvoje skaičiaus. Informavimo kampanijos šiuo klausimu valstybės institucijos ir Statistikos departamentas beveik nevykdo, todėl daug gyventojų nežino apie tokią galimybę. Tai reiškia, kad nėra suinteresuotumo parodyti realų lenkų Lietuvoje skaičių, taip pat neatmestina rezultatų klastojimo galimybė, kad būtų galima nuslėpti tikrą padėtį bei lenkų tautybės asmenų ar kitų tautinių mažumų skaičių.

Dėl šių priežasčių Lietuvos lenkų sąjunga nusprendė surengti savo surašymą, t.y. Vilniaus krašto gyventojų apklausą, kurios metu jie turės galimybę deklaruoti lenkų tautybę. Surašymas vyks per organizacijos vietos struktūras. Surašymą sąjunga rengia lyginamaisiais ir informaciniais tikslais bei dėl savo vykdomos veiklos siekdama surinkti statistinius duomenis.

Tautinėms mažumoms labai svarbu yra išsaugoti savo tapatybę, todėl nuo mūsų aktyvumo priklausys, kokiomis teisėmis galėsime naudotis, kiek turėsime mokyklų, mokytojų ir mokinių, nuo to taip pat priklausys, ar mūsų balsas bus girdimas šalies visuomeniniame ir politiniame gyvenime.

Todėl raginame kiekvieną Tautietį:
I. Aktyviai dalyvauti pildant anketas, Statistikos departamento inicijuotas gyventojų surašymo metu;

II. Deklaruoti savo tapatybę Lietuvos lenkų sąjungos vykdomo visuomeninio Vilniaus krašto gyventojų surašymo metu.

Dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos ir dėl to kylančių sunkumų visuomeninis Vilniaus krašto gyventojų surašymas, kurį organizuoja Lietuvos lenkų sąjunga, vyks vienu iš trijų būdų: kontaktuojant tiesiogiai (laikantis sanitarinių ir epidemiologinių reikalavimų), telefonu, internetu. Anketų duomenų administratorius bus Lietuvos lenkų sąjunga. Duomenys bus saugomi mažiausiai 25 metus.

Lietuvos lenkų sąjunga

Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga

Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugija „Macierz Szkolna“

Katalikiškoji Lietuvos lenkų draugija

Pranešimą paskelbė: Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2021-01-26 14:15
Politika
pasidalinti
atgal