Daugiau kaip šimtas NVO kreipėsi į Šimonytę: kur dingo rinkiminis pažadas įtraukti pilietinę visuomenę?

Pranešimas spaudai

Vilnius, 2021 m. kovo 24 d.

Daugiau kaip šimtas nevyriausybinių organizacijų (NVO) šiandien kreipėsi raštu į Lietuvos premjerę Ingridą Šimonytę klausdami, kodėl nevykdomi pažadai į svarbius Lietuvai procesus įtraukti pilietinę visuomenę. Raštą pasirašiusių organizacijų teigimu, pasigendama partijų programose buvusių įsipareigojimų tartis su NVO. Beje, tokių procedūrų įgyvendinimą, svarstant Lietuvai svarbius dokumentus, kelia ir Europos Komisija.

„Šiuo metu svarstomas Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas. Socialinių ir ekonominių partnerių įtraukimo procesas yra formalus, niekas nėra matęs viso plano projekto. Dokumentas nėra viešai skelbiamas. Kaip mes galime laiku reaguoti ir teikti konstruktyvius pasiūlymus, neturėdami galimybės susipažinti su šiuo planu?”, – klausia viena iš rašto iniciatorių Gaja Šavelė, Nacionalinės NVO koalicijos vadovė.

Anot G. Šavelės, panašiai buvo ir su Vyriausybės programos priemonių plano aptarimu su socialiniais partneriais. „Sudalyvaujame pristatyme, nematę dokumentų, gauname penkias darbo dienas pasiūlymams pateikti, ministerijos užsideda pliusiukus, kad „įtraukė” pilietinę visuomenę ir tuo viskas baigiasi, nėra jokio atgalinio ryšio”, – sako ji.

Pilietinės visuomenės atstovų rašte primenama, kad Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas (angl. RRF) turi padėti spręsti svarbiausius iššūkius Lietuvai, suvaldant COVID-19 krizės sukeltas ekonomines ir socialines pasekmes, siekiant tvaresnės ir atsparesnės visuomenės. Todėl itin svarbu, kad RFF būtų subalansuotas, taip pat atlieptų labiausiai pandemijos pažeistų visuomenės grupių poreikius, prioritetą teikiant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai.

„NVO atstovauja itin plačios aktyvios visuomenės grupes, išreiškia plačios visuomenės balsą. Vienijame įvairių sričių ekspertus, turime sukaupę ilgametes patirtis. Dauguma mūsų organizacijų yra tarptautinių tinklų nariai. Kodėl NVO balsas tapo nebesvarbus?“, – klausia Gaja Šavelė.

RRF plane Lietuvai iš viso yra numatyta 2,225 mlrd. eurų dotacijomis ir iki 3 mlrd. eurų paskolomis, o tai yra didžiulė atsakomybė visai valstybei ir pilietinei visuomenei. Nevyriausybinės organizacijos jau ne kartą kreipėsi į atsakingas institucijas siūlydamos prisidėti konkrečiais bei konstruktyviais pasiūlymais rengiant šį planą. Ir nors RRF planas turi būti parengtas ir suderintas su Europos Komisija iki šių metų balandžio 30 d., iki šiol pasigendama aiškaus ir nuoseklaus plano rengimo proceso, pilietinės visuomenės atstovų ir socialinių partnerių įtraukimo.

Savo rašte NVO atstovai Vyriausybės narius ragina:

  1. Pateikti pilietinei visuomenei susipažinti su Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano 2021-2026 m. projektu ir finansinėmis projekcijomis, kuriame atsispindėtų visi plano investicinių krypčių komponentai: žalioji pertvarka, skaitmenizacija, švietimas, sveikata, socialinė apsauga, inovacijos ir mokslas, o taip pat viešojo sektoriaus pertvarka.
  2. Suorganizuoti viešas konsultacijas su socialiniais ir ekonominiais partneriais, skiriant deramą dėmesį siūlymų svarstymui ir sudarant galimybę iš anksto susipažinti su RRF plano projektu.
  3. Pristatyti pakoreguotą RRF plano projektą, pažymint, į kuriuos siūlymus atsižvelgta ar neatsižvelgta.
  4. Įtraukti Nacionalinės nevyriausybinių organizacijų koalicijos atstovą į prie Vyriausybės suburtą darbo grupę siūlymams dėl ekonomikos gaivinimo plano.

„Apie situaciją informavome Europos Komisijos Lietuvoje atstovybę ir kitas atsakingas institucijas bei asmenis. Tikimės, kad Vyriausybė atsižvelgs į pateiktus siūlymus ir įgyvendins savo rinkiminius pažadus“, – viliasi G. Šavelė.

Raštą pasirašė:

Nacionalinė NVO koalicija, vienijanti 13 nacionalinių skėtinių organizacijų, tame tarpe:

Aplinkosaugos koalicija, vienijanti 6 organizacijas

Lietuvos negalios organizacijų forumas, vienijantis 15 nacionalinių negalios organizacijų

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, vienijantis 53 organizaciją

Nacionalinis švietimo NVO tinklas, vienijantis 18 organizacijų

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

Vartotojų aljansas, vienijantis 10 organizacijų

Kontaktai:

Gaja Šavelė | Nacionalinės NVO koalicijos direktorė | gaja@nisc.lt | 861655516

Pranešimą paskelbė: Vartotojų aljansas
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2021-03-24 17:36
Verslas, ekonomika, finansai, Kiti pranešimai
pasidalinti
atgal