Europos tėvų asociacijos generalinė asamblėja ir konferencija lapkričio 12-13 d. Vilniuje

Lapkričio 12-13 dienomis Vilniuje vyks Europos tėvų asociacijos (EPA) generalinė asamblėja ir konferencija. Konferenciją organizuoja Lietuvos tėvų forumas kartu su Nacionaline švietimo agentūra ir VDU Švietimo akademija.

Vilniuje laukiame daugiau kaip 40 svečių iš Europos valstybių tėvų organizacijų, šių organizacijų vadovų ir aktyvistų.

Šių metų konferencijos tema – „Tėvų kūrybiškumas – resursas švietimo ateičiai“. Pranešimus skaitys VU profesorius Kristupas Sabolius, mokslų daktaras Kęstutis Pukelis, VDU gimnazijos mokytoja Lina Labžentienė, Nacionalinės švietimo agentūros atstovė Inga Nekrošienė, teatro aktorius Andrius Žebrauskas, Europos tėvų asociacijos atstovas Johannes Mengel, patirtinių stovyklų įkūrėja Jurga Vidugirienė ir kiti.

Dalyvius sveikins pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, švietimo viceministras Ramūnas Skaudžius, EPA prezidentas Víctor Petuya, Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkas Kęstutis Mikolajūnas.

Dalyviai lankysis Vilniaus Antano Vienuolio ir Kunigaikščio Gedimino progimnazijose, susitiks su jų tėvų bendruomenėmis.

 

Apie Europos tėvų asociaciją (European Parents‘ Association, EPA), https://europarents.eu/

Asociacija įkurta 1985 m. Italijoje, Milane. EPA vienintelė jungia tėvų organizacijas Europos mastu, atstovauja tėvams kaip suinteresuotai šaliai švietime. Asociaciją jungia 30+ tėvų organizacijų iš kone visų ES šalių. Taip pat prisijungusios kelios ne ES šalys, tokios kaip Serbija, Ukraina ir kt.

EPA tikslas – pasiekti 150 mln. Europos tėvų:

– Skatinti tėvų, kaip pirmųjų ugdytojų, dalyvavimą visose jų vaikų ugdymo pakopose.

– Remti tėvų asociacijas ir pavienius tėvus, siekiant įtraukti suinteresuotąsias šalis įvairiose Europos šalyse, teikiant mokymosi galimybes, skatinant bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija.

– Skatinti keitimąsi gerąja patirtimi, idėjomis tarp savo narių ir būti bendradarbiavimo vieta su reguliariais narių susitikimais bei metų apdovanojimais.

– Remti visų vaikų švietimo kokybės gerinimą Europoje, aktyviai dalyvaujant ES lygmens politikos vertinime ir kūrime.

– Skleisti aktualią Europos informaciją savo nariams.

EPA, kaip vienintelė tėvams ES lygmeniu atstovaujanti asociacija, glaudžiai bendradarbiauja su kitomis suinteresuotųjų šalių grupėmis, taip pat su įvairiomis ES institucijomis ir politinėmis grupėmis. Kadangi suinteresuotųjų šalių dalyvavimas yra nusistovėjusi oficialios ES politikos dalis, asociacijos  veikla atliepia ES iniciatyvas švietimui, pavyzdžiui, „Europos švietimo erdvė“ (European Education Area), Skaitmeninio švietimo veiksmų planas (Digital Education Action Plan), Įgūdžių darbotvarkė (Skills Agenda) ir Įgūdžių paktas (Pact for Skills), Darbotvarkė 2030 (Agenda 2030) ir Europos žaliasis kursas (European Green Deal). EPA dalyvauja darbo grupėse, aljansuose, veikia ir kitomis bendradarbiavimo formomis, skatina tėvus aktyviau įsitraukti į švietimą, dalyvaujant nacionalinėse ir regioninėse iniciatyvose.

Daugiau informacijos apie asociaciją, jos iniciatyvas bei vykdomus projektus rasite EPA tinklalapyje www.europarents.eu bei soc. tinkluose: Facebook, Instagram: @euparents, twitter: @EuparentsE ir LinkedIn: EPA -. European Parents Association. Susisiekti galite office@europarents.eu

Pranešimą paskelbė: Lietuvos tėvų forumas
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2021-11-09 13:50
Švietimas ir mokslas, ES
pasidalinti
atgal