Seimo Kultūros komitetas pritarė autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos stiprinimui

2022 m. kovo 2 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

 

Seimo Kultūros komitetas šios dienos posėdyje, vykusiame nuotoliniu būdu, svarstė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimus (projektai Nr. XIIIP-4170 ir Nr. XIVP-1253). Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė sprendimui šiuos įstatymo projektus sujungti ir Seimui teikti svarstyti vieną bendrą patobulintą įstatymo projektą Nr. XIVP-1253(2).

Projektu į nacionalinę teisę perkeliamos dviejų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų nuostatos: dėl naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms ir retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms (direktyva (ES) 2019/789) ir dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje (direktyva (ES) 2019/790).

Posėdžio metu daugiausia diskusijų sukėlė klausimai dėl autorių teisių ir gretutinių teisių objektų naudojimo, kai retransliuotojai savo klientams teikia su retransliavimo paslaugomis tampriai susijusias papildomas interaktyvias paslaugas: televizijos programų (laidų) įrašų peržiūrėjimą kliento pasirinktu laiku ir televizijos programų (laidų) sustabdymą. Atsižvelgę į išsakytus argumentus, Komiteto nariai bendru sutarimu pritarė sprendimui papildyti keičiamą įstatymą nauja sąvoka „retransliavimą papildančios internetinės paslaugos“, taip pat vienbalsiai pritarė nuostatai, kad kūrinių ir gretutinių teisių objektų viešas paskelbimas arba jų padarymas viešai prieinamais,  teikiant retransliavimą papildančias internetines paslaugas, būtų privalomai kolektyviai administruojamas, šios nuostatos taikymą atidedant iki 2023 m. gegužės 1 d.

Praktikoje neretai teisių perėmėjas siekia sutartimi perimti iš autoriaus ar atlikėjo jo teisę gauti atlyginimą, kurį autorius arba atlikėjas gautų iš kolektyvinio administravimo organizacijų, administruojančių jų teises. Taip autorius ir atlikėjas praranda teisę į tinkamą ir proporcingą atlygį. Komitetas, atsižvelgęs į šiuos posėdyje išsakytus argumentus, bendru sutarimu nutarė papildyti keičiamą įstatymą nuostatomis, kad kai autoriaus teises ar teisę gauti atlyginimą administruoja kolektyvinio administravimo organizacija, teisė gauti atlyginimą už tokių teisių naudojimą yra neatšaukiama (negalioja sutartys, kuriomis autorius jos atsisako) ir neperleidžiama (autorius negali jos perduoti jokiai kitai šaliai, išskyrus teisės paveldėjimo atvejus).

Siekiant kuo skubiau perkelti šių direktyvų nuostatas į nacionalinę teisę, projekto svarstymas numatomas artimiausiame Seimo pavasario sesijos posėdyje.

Parengė

Seimo kanceliarijos Kultūros komiteto biuras

Tel. (8 5) 239 6984, el. p. kultkt@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2022-03-02 16:11
Politika, Kultūra
pasidalinti
atgal