Naujai susikūrusi Lietuvos lobistų asociacija – modernus požiūris į dialogą

Balandžio 4 d. įsteigta Lietuvos lobistų asociacija. „Augantis profesionalių lobistinės veiklos paslaugų poreikis paskatino šio sektoriaus profesionalus susiburti į asociaciją. Vienas iš esminių asociacijos tikslų bus į dialogą kviesti politikus, valstybės ir savivaldybių institucijų atstovus, siekiant kartu kurti modernų lobistinės veiklos teisinį reglamentavimą bei praktiką“, –  sako lobistų kontoros „Vento Nuovo“ vadovaujantis partneris Šarūnas Frolenko, dviejų metų kadencijai išrinktas Lietuvos lobistų asociacijos Valdybos pirmininku.

Asociacijos steigėjai patvirtino asociacijos įstatus, numatančius, kad asociacijos nariais galės būti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruoti lobistai bei asmenys, kurie atstovauja juridinius asmenis arba kitas organizacijas ar jų padalinius, vykdančius lobistinę veiklą. Asociaciją įsteigę interesų atstovavimo profesionalai patvirtino steigiamąją deklaraciją, kurios vienas iš teiginių nurodo, kad lobistinė veikla yra būtinas kiekvienos demokratijos ir teisėkūros proceso elementas, kuris ne tik užtikrina ir įgalina visų visuomenės grupių interesų atstovavimo įgyvendinimą, bet ir atlieka demokratinę politinių bei administracinių institucijų veiklos kontrolę.

Valdybos nariais išrinkti Liudas Basiulis („Neste Lietuva“ teisininkas), Algis Čaplikas (konsultavimo, lobizmo bei ryšių su visuomene agentūros „Socium Agency“ partneris), Kristina Nemaniūtė – Gagė (Lietuvos vaistinių asociacijos pirmininkė), Arnas Neverauskas (lobistas), Andrius Reznikovas („Meta Advisory Lithuania“ projektų vadovas), Inga Volungevičiūtė (advokatų kontora „WALLESS“ asocijuotoji partnerė), Mantas Zakarka (lobistų kontoros „Vento Nuovo“ partneris).

Steigiamajame susirinkime patvirtintas Lietuvos lobistų asociacijos Etikos kodeksas ir išrinkta Etikos komisija, kurios nariais tapo Gabrielė Andrašiūnienė (lobistų kontoros „Vento Nuovo“ partnerė), Artūras Bakšinskas (lobistas), Saulius Galadauskas (Lietuvos aludarių gildijos prezidentas). Martynas Nagevičius (Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas), Andrius Romanovskis („Meta Advisory Lithuania“ partneris).

Naujosios asociacijos Etikos komisijos narys Andrius Romanovskis pažymi, kad Lietuvos lobistų asociacijos steigiamajame susirinkime patvirtintas Etikos kodeksas bus naujas ir svarbus įrankis, leidžiantis plėtoti aukščiausius profesionalumo standartus interesų atstovavimo sektoriuje. „Mes tikime, kad profesinė etika yra kiekvieno lobisto veiklos pagrindas. Todėl naujuoju Etikos kodeksu lobistai pirmą kartą viešai įvardina svarbiausius savo veiklos principus – skaidrumą, profesionalumą ir pagarbą“, – teigia A. Romanovskis.

Asociacija atvira visiems interesų atstovavimo profesionalams, atitinkantiems steigiamajame susirinkime patvirtintuose įstatuose keliamus reikalavimus. Pirmieji asociacijos darbai bus orientuoti į siekius spręsti praktinius lobistinės veiklos įgyvendinimo iššūkius, didinti visuomenės supratimą apie šią veiklą ir jos naudą, taip pat sklandaus, atviro, pasitikėjimu grįsto bendradarbiavimo tarp interesų grupių ir politikų, valstybės bei savivaldybės institucijų atstovų užtikrinimą.

Kontaktas informacijai

Šarūnas Frolenko

Lietuvos lobistų asociacijos Valdybos pirmininkas

+37065933875, sarunas@ventonuovo.lt

Pranešimą paskelbė: UAB ADVERUM
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2022-04-05 11:22
Verslas, ekonomika, finansai, Kiti pranešimai
pasidalinti
atgal