Atėjo laikas padidinti biudžetus vystymuisi ir daugiau investuoti į humanitarinę pagalbą, vystymąsi ir taiką

Pilietinės visuomenės organizacijų pareiškimas dėl oficialios pagalbos vystymuisi vykstant Rusijos karui prieš Ukrainą

Pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) bendruomenė išreiškia savo solidarumą su Ukrainos žmonėmis. Daugybė PVO – tiek Ukrainoje, tiek kitose šalyse – nuo pat invazijos sukeltos humanitarinės krizės pradžios aktyviai teikia paramą Ukrainoje ir kaimyninėse šalyse. Toks socialinis atsparumas bei greitas atsakas yra per pastaruosius kelerius metus PVO ir tikinčiųjų bendruomenių sukurtų tinklų bei tarptautinių santykių rezultatas.

Mus džiugina tai, kad daugelis EBPO Paramos vystymuisi komiteto (PVK) narių savo turimas vystomojo bendradarbiavimo lėšas skiria skubiai pagalbai Ukrainoje bei kaimyninėse šalyse, kurioms žūtbūt reikia, kad pasaulis perimtų dalį karo sukeltos naštos. Tačiau mes raginame donorų bendruomenę mobilizuoti papildomus išteklius, kurie padėtų tvarkytis tiek su trumpalaikėmis, tiek ilgalaikėmis šio konflikto pasekmėmis: dabartinė geopolitinė krizė ir dėl jos smarkiai kylančios maisto kainos lemia tai, kad 2022-ieji turbūt yra patys blogiausi alkio, nesaugumo ir socialinių bei politinių neramumų rizikos metai.

Visos tautos turi tarptautinių ir humanitarinių įsipareigojimų suteikti prieglobstį bėgantiesiems nuo karo, o Ukrainoje reikia dar daugiau humanitarinės paramos; tuo tarpu vystymosi, humanitarinių ir taikos kūrimo programų biudžetų mažinimas kitur būtų tiesiog nepriimtina ir kartu pridarytų žalos ilgalaikėje perspektyvoje. Dabar, žmonėms kenčiant nuo Rusijos karo prieš Ukrainą ir įvairių kitų krizių visame pasaulyje, yra metas didinti tarptautinę paramą.

PVO bendruomenė išreiškia savo solidarumą su moterimis, vyrais ir vaikais visame pasaulyje, kurie susiduria su sunkiais iššūkiais – nuo karo iki skurdo, nuo klimato krizės iki struktūrinių nelygybių; mums kelia susirūpinimą didėjančios grėsmės pilietinėms laisvėms ir PVO bei žmogaus teisių gynėjų erdvėms, įskaitant ir Rusijoje. Šių krizių daromą žalą dar labiau padidina Covid-19 pandemija, jau įstūmusi daugiau kaip 100 milijonų žmonių į maisto trūkumą ir didžiulį skurdą, privertusi mažiausiai du trečdalius vaikų turinčių namų ūkių prarasti pajamas, ir tiek padidinusi smurto lyties pagrindu lygius, kad buvo paskelbtas aliarmas dėl „šešėlinės smurto dėl lyties pandemijos“.

Jei nebus padidintos arba – dar blogesniu atveju – bus sumažintos vystomajam bendradarbiavimui ir humanitarinei pagalbai skiriamos valstybių biudžetų lėšos tuo metu, kai pasaulis jau susiduria su precedento neturinčia alkio krize, o Covid-19 pandemija dar nėra visiškai sukontroliuota, tuomet tokie veiksmai ne tik pablogins humanitarinius poreikius, bet ir nurašys per dešimtmečius pasiektus vystymosi laimėjimus ir sukels grėsmę pasaulinei taikai bei stabilumui.

Pastebėjome, kad keletas PVK šalių narių svarsto arba jau pranešė apie vystymosi biudžetų panaudojimą padengti išlaidoms, patirtoms savoje teritorijoje siekiant palaikyti Ukrainos karo pabėgėlius. Mintis perkelti humanitarinei paramai skirtas lėšas į savo pačios, šalies donorės, teritoriją, niekam apskritai neturėtų kilti, turint omenyje drastiškai padidėjusias neteisybes pasaulyje bei humanitarinių veiklų finansavimo spragas. Pavojaus signalas yra ir tai, kad tokia principinga šalis-donorė kaip Švedija ką tik pranešė apie didžiausią savo istorijoje biudžeto vystymuisi sumažinimą. Kitos šalys-donorės taip pat netruko pranešti apie biudžeto mažinimą arba lėšų perkėlimą į dabartinę humanitarinę krizę.

Besivystančios šalys priima 85 procentus visų pasaulio pabėgėlių, o tarptautinė parama padengia tik labai nedidelę su tuo susijusių išlaidų dalį. Didžioji išlaidų dalis krinta ant pačių pabėgėlių bei juos priimančių šalių ir jų gyventojų pečių. PVK šalys narės privalo parodyti tokį patį solidarumą su žmonėmis, bėgančiais nuo Rusijos karo Ukrainoje, ir tuo pačiu neleisti, kad šiame procese nukentėtų skurdžiausiai gyvenantieji. Raginame PVK nares parodyti lyderystę ir daugiau pastangų padidinti oficialiąją pagalbą vystymuisi (OPV).

Dabar yra laikas išplėsti solidarumą ir daugiau investuoti į humanitarinę pagalbą, tvarų vystymąsi ir taiką. Vystomasis bendradarbiavimas turi būti dalis sprendimo: jis yra esminė kolona bendros ateities, paremtos žmogaus teisėmis bei socialiniu, ekonominiu ir aplinkosaugos teisingumu, stiprinimui.

Raginame visus OPV teikėjus išsaugoti dabartinius vystymuisi ir humanitariniams reikalams skirtus biudžetus, laikytis galiojančių įsipareigojimų partneriams ir panaudoti papildomus resursus atsakant į dabartinę humanitarinę Ukrainos krizę tam, kad pamažu, bet užtikrintai būtų pasiektas tarptautiškai sutartas tikslas suteikti bent 0,7 proc. BNP kaip OPV.

Pranešimą paskelbė: Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2022-05-19 09:57
Tarptaut.santykiai, Politika
Kontaktinis asmuo
Justina Kaluinaitė
Politikos ir advokacijos patarėja
Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma
justina@vbplatforma.org
pasidalinti
atgal