NŠTA: už rūpestį šeima – ir vėl kremlinių etiketės!

Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius prieš prigimtinėmis vertybėmis grįstą šeimų organizaciją griebėsi proputinškos kortos.  

T. V. Raskevičius delfi.lt laidoje “Iš esmės. Ažubalis vs Raskevičius: kodėl dabar reikia Partnerystės įstatymo?” NŠTA viešai įvardijo kaip radikalią organizaciją, finansuojamą prorusiškų jėgų (kaltinimai NŠTA nuo 32min.). Šį teiginį Seimo narys grindė kaip argumentą pateikdamas NŠTA atstovų kelionę į Pasaulinį šeimų kongresą Veronoje 2019 m. (Italija). Kaip toks dalyvavimas reiškia tiesioginį NŠTA finansavimą iš Rusijos, Seimo narys nedetalizavo.

Asociacija tąkart kreipėsi į atitinkamas institucijas dėl šio renginio įvertinimo.  Tačiau nei  LR Užsienio reikalų ministerija, nei Valstybės saugumo departamentas grėsmės valstybės saugumui neįžvelgė.

NŠTA jau šešiolika metų siekia informuoti visuomenę šeimai aktualiais klausimais ir aktyviai dalyvauja svarstant šeimos politikos klausimus. Asociacija vienija trisdešimt šešias organizacijas iš visų Lietuvos regionų, kurios dirba pagalbos šeimai ir šeimos politikos srityje.

NŠTA narės šią asociaciją įkūrė, siekdamos, kad būtų saugoma santuoka grįsta šeima tarp vyro ir moters; skatinti valstybę imtis kompleksinių priemonių šeimai stiprinti; siekti valstybės užtikrinimo tėvams auklėti vaikus pagal savo vertybes ir įsitikinimus.

Todėl, tokie Seimo nario T. V. Raskevičiaus teiginiai žemina NŠTA dalykinę reputaciją, griauna jos gerą vardą ir teigiamą vertinimą visuomenėje.

Juridinio asmens dalykinė reputacija suprantama kaip jo geras vardas, teigiamas vertinimas ir požiūris visuomenėje, verslo aplinkoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2004). Šiuo atveju juridinio asmens dalykinė reputacija buvo pažeista skleidžiant tikrovės neatitinkančią bei nepagrįstą informaciją apie NŠTA.

T. V. Raskevičiui yra puikiai žinoma NŠTA veikla ginant LR Konstitucijoje įtvirtintą prigimtinę šeimos sampratą, taip pat jos neigiamas požiūris į jo inicijuojamą lyčiai neutralios partnerystės įstatymą. Seimo narys, kuris turi kitokią nuomonę šiais klausimais, sąmoningai pasinaudojo pranašumu, kurį jam suteikė buvimas viešoje erdvėje (laidoje) ir pažemino NŠTA dalykinę reputaciją, tokiu būdu pažeisdamas valstybės politikui viešajame gyvenime taikomus teisingumo ir padorumo principus, kurie reikalauja vienodai tarnauti visiems žmonėms, nepaisant jų tautybės, rasės, lyties, kalbos, kilmės, socialinės padėties, išsilavinimo, religinių įsitikinimų, politinių pažiūrų, amžiaus ar kitų skirtumų, o taip pat draudžia vengti nesąžiningų pranašumo siekimo būdų. Toks politiko elgesys kenkia institucijos, kurią jis atstovauja reputacijai ir autoritetui.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsniu, apibrėžiančiu valstybės politikų elgesio principus, NŠTA kreipėsi į LR Etikos ir procedūrų komisiją prašydama pripažinti, kad Lietuvos Respublikos Seimo narys T.V. Raskevičius pažeidė valstybės politikui viešajame gyvenime taikomus teisingumo ir padorumo principus.

NŠTA kreipėsi ir į Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininką reikalaudama viešai paneigti laidoje išsakytą informaciją apie organizaciją arba pateikti faktus, įrodančius NŠTA finansavimą iš Rusijos. Tačiau Seimo narys, kaip pats teigia, nesuprato nei laiško turinio, nei reikalavimų ir organizacijos pirmininkei profesorei dr. V. Vasiliauskienei mandagiai pasiūlė pastudijuoti įvairesnių užsienio informacijos šaltinių.

Žemiau pridedamas T.V. Raskevičiaus atsakymas NŠTA.

“Laba diena, Violeta Vasiliauskiene,

Šių metų gegužės 13 d. iš elektroninio pašto info@mususeima.lt gavau elektroninį laišką „Dėl Jūsų pasisakymų, pažeidžiančių NŠTA dalykinę reputaciją". Šiame laiške nurodote, kad mano pasisakymai 2022-05-03 Delfi TV laidoje „Iš esmės. Ažubalis vs Raskevičius: kodėl dabar reikia Partnerytsės įstatymo?" apie Nacionalinę šeimų ir tėvų asociaciją (toliau – NŠTA) pažeidžia šios šeimas atstovaujančios organizacijos dalykinę reputaciją. Tuo pačiu pateikėte reikalavimą man, kad paneigčiau minėtoje laidoje išsakytą informaciją apie NŠTA arba pateikčiau faktus, įrodančius NŠTA finansavimą iš Rusijos.

Nurodau, kad tikrai negaliu suprasti Jūsų 2022-05-13 elektroninio laiško turinio ir reiškiamų reikalavimų man. Minėtoje laidoje / diskusijoje aš neišsakiau jokio teiginio, kuris būtų bent kiek susijęs su teiginiais apie NŠTA finansavimą iš Rusijos. Tokių duomenų net ir Jūsų 2022-05-13 elektroninio laiško priede (transkripcijoje) nėra nurodyta. Dėl to nei tiesiogiai, nei netiesiogiai NŠTA dalykinės reputacijos negalėjau pažeisti ir nepažeidžiau. Dėl ko ir Jūsų reikalavimas yra visiškai nepagrįstas.

Minėtoje laidoje diskutuodamas apie vadinamąjį Pasaulinį šeimų kongresą vadovavausi viešai prieinama ir neabejotinai ir Jums žinoma (kadangi Lietuvos Respublikos Seimui, Etikos ir procedūrų komisijai bei Žmogaus teisinių komitetui pateikto reikalavimo priedai Nr. 2 ir Nr. 3 patvirtina, kad apie vadinamąjį Pasaulinį šeimos kongresą ne kartą jau daugiau nei prieš metus buvo pasisakyta žurnalistiniame straipsnyje ir Jums tai buvo žinoma) informacija.

Dar daugiau, aš, kaip Lietuvos Respublikos Seimo narys, atstovaudamas išimtinai visų Lietuvos piliečių, įvairiausių organizacijų ir asociacijų interesams, būdamas Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininku, domiuosi ir analizuoju maksimaliai visą prieinamą informaciją su tikslu tinkamiausiai atstovauti visų minėtų asmenų ir kitų organizacijų interesams. Dėl to maloniai prašau Jūsų susipažinti ir su kita, nebūtinai Jums priimtina, informacija, kuri Jums, nuoširdžiai tikiuosi, leis objektyviai įvertinti 2022-05-03 Delfi TV laidos / diskusijos turinį bei informaciją, kuria aš ir vadovavausi minėtoje laidoje:

- Gradskova, Yulia. 2020. "Recovering traditions?: Women, gender, and the authoritarianism of "traditional values" in Russia." Baltic worlds, 2021:1, 31-36 http://balticworlds.com/contributors/yulia-gradskova/

-  https://manoteises.lt/straipsnis/kas-bendro-tarp-susirupinusiu-tevu-ir-rusijos-propagandos.

Vienoje iš pateiktų nuorodų rasite ir išsamų literatūros sąrašą, kuriuo vadovavosi vieno iš straipsnių autorė. Man ši informacija yra žinoma. Paminėtos aplinkybės patvirtina, kad jokia NŠTA dalykinę pažeidžianti informacija nebuvo pateikta / išsakyta.

Linkėdamas Jums gražios dienos tikrai nuoširdžiai linkiu neigiamą Jūsų asociacijos narių požiūrį į mane ir mano politinę veiklą nukreipti prasmingesniems tikslams, kaip antai, įvairių užsienio informacijos šaltinių studijoms, analizei, moksliniuose straipsniuose teikiamos informacijos ir žinių skleidimu savo nariams. Nes tik žinios mums visiems leis priimti sprendimus, tenkinančius visas suinteresuotas puses.”

Pranešimą paskelbė: Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2022-05-19 13:24
Politika, Žiniasklaida, viešieji ryšiai
Kontaktinis asmuo
Violeta Vasiliauskienė
Pirmininkė
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija
867051451
vasiliauskiene.violeta@gmail.com
Prisegti failai
pasidalinti
atgal