Seimo nario K. Vilkausko pranešimas: „Pilietinę visuomenę kuriame mes patys“

2023 m. balandžio 26 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

Šią savaitę Seime posėdžiauja Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija. Svarstomi lietuvių diasporai aktualūs dvigubos pilietybės, pilietinio dalyvavimo, bendruomeniškumo skatinimo, etninės kultūros globos ir kiti klausimai.

Seimo narys Kęstutis Vilkauskas, dalyvaudamas viename iš posėdžių, akcentavo, kad „ itin svarbūs kiekvieno asmens ir visos visuomenės gyvenime yra pilietiškumas, bendruomeniškumas, savivalda, pilietinis dalyvavimas, patriotizmas, meilė Tėvynei, tautinė savimonė ir etninė kultūra“, ir pristatė Seimo laikinųjų grupių – Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo, taip pat Etno bičiulių grupių veiklas. Šios grupės K.Vilkausko iniciatyva buvo sukurtos dar 2020 m., tais metais išrinkto Seimo pirmosios sesijos metu.

K. Vilkauskas pabrėžė, kad Seimo pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo laikinoji grupė yra viena iš aktyviausių tokių darinių Seime. Joje yra 10 narių, priklausančių 4 Seimo narių frakcijoms, atstovaujančioms tiek Seimo daugumai, tiek ir opozicijai.  Ši Laikinoji grupė nuolat renkasi į posėdžius, kurių per 2020–2022 metus suorganizuota 16, be to, surengtos 4 konferencijos. Tiek posėdžiai, tiek konferencijos yra organizuojami pačiais aktualiausiais klausimais, susijusiais su pilietiškumu, bendruomeniškumu, savivalda, pilietiniu dalyvavimu, patriotizmu, tautine savimone, etnine kultūra. Po posėdžių paprastai formuluojami pasiūlymai ar konferencijų rezoliucijos,  adresuojamos kompetentingoms valstybės valdžios ir kitoms institucijoms, kurios raginamos keisti vienų ar kitų įstatymų ar valdymo aktų nuostatas, įgyvendinti tam tikras organizacines priemones, skirti adekvatų problemos mastui finansavimą, organizuoti mokymus ar vykdyti švietėjišką veiklą.

K. Vilkauskas atkreipė dėmesį, kad Seimo Laikinosios Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo bei Etno bičiulių grupės apie visus savo renginius, juose svarstytus klausimus, svarbiausius pranešėjų teiginius ir įžvalgas viešai dalijasi išsamia informacija, daromos renginio vaizdo transliacijos Seimo „YouTube“ kanale „Atviras Seimas“. Su artimiausiais renginiais galima susipažinti čia.

K. Vilkauskas pateikė siūlymą Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijai kartu su Seimo Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo laikinąja grupe organizuoti bendrą konferenciją itin aktualiais pilietiškumo išsaugojimo klausimais. 

Daugiau informacijos:

Laikinosios Pilietinio dalyvavimo ir bendruomeniškumo skatinimo grupės  

Laikinosios Etno bičiulių grupės pirmininkas 

Kęstutis Vilkauskas

Tel. (8 5) 239 6335

 

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2023-04-26 15:19
Politika, Krašto apsauga, saugumas
pasidalinti
atgal