Seimo narės A. Jakavonytės pranešimas: „Nesvarbu, kur gyvename – mūsų šaknys ir mūsų širdys yra čia, ir mūsų darbai turi tarnauti Lietuvai“

2023 m. balandžio 27 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

                     

Šią savaitę Seime vyksta Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos posėdžiai, kuriuose svarstomi Lietuvos diasporai svarbūs klausimai. Viename iš posėdžių daug aktualių minčių apie Lietuvos diasporos susitelkimą, bendradarbiavimą ir pagalbą vieni kitiems išsakė Seimo narė Angelė Jakavonytė.

Savo pranešime ,,Pilietiškumas ir solidarumas, susitelkimas ir diasporos įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą didinimas“ Seimo narė atkreipė dėmesį, kad svarbus mūsų mažos valstybės išlikimo, sėkmingos kovos dėl jos Nepriklausomybės veiksnys visais laikais buvo pilietiškumas, patriotiškumas, drąsa ir susitelkimas, kuris vienijo viso pasaulio lietuvius ir ypač telkė sunkiais mūsų šaliai laikotarpiais. ,,Šis laikotarpis Lietuvai taip pat nėra lengvas – Rusijos karas Ukrainoje ragina mus, kur bebūtume, turime būti budriais ir budėti savos valstybės Nepriklausomybės sargyboje“, – pabrėžė A. Jakavonytė. Ji labiausiai akcentavo sąmoningą ir veiklų pilietiškumą, kuris yra būtinas valstybės gyvybingumui ir net saugumui. Parlamentarė taip pat pažymėjo, kad yra ne vienas būdas ugdyti pilietiškas asmenybes, įtraukti diasporos bendruomenes, o saugoti ir ginti mūsų valstybę galima ne tik su ginklu rankose: ,,Šiais laikais įprastus ginklus gali atsverti gerai naudojami „skaitmeniniai ginklai“ – sąmoningumas, informuotas apsisprendimas veikti, analitinis požiūris į informaciją ir kt.“ 

A. Jakavonytė: „Atiduok Tėvynei, ką privalai!“ – toks buvo Lietuvos partizanų šūkis. Šis šūkis nėra nutolęs laike, jis ne mažiau aktualus ir svarbus mūsų laikmečiui ir Lietuvos piliečiams, lietuviams visame pasaulyje. Minėti žodžiai gali vėl iš naujo įkvėpti ir kiekvieno iš mūsų apsisprendimą veikti. Juk nesvarbu, kur gyvename – mūsų šaknys ir mūsų širdys yra čia, ir mūsų darbai turi tarnauti Lietuvai, padėti išlaikyti mūsų valstybės tęstinumą ir gerovę.

Svarbus pilietiškos visuomenės bruožas yra susitelkimas, tarpusavio pasitikėjimas, solidarumas tiek tarp žmonių, tiek tarp įvairių organizacijų, o tai yra esminis dalykas norint sutelkti jėgas bendram tikslui. Koks iškalbingas yra Lietuvos partizaninio karo pavyzdys, kai sąmoningi ir išmintingi žmonės apsisprendė eiti ginti Lietuvos laisvės vedami patriotizmo, meilės savo kraštui, pamiršę natūraliai svarbų asmeninį komfortą. Šių dienų patriotiškumo pavyzdys – kovojantys ir savo valstybę ginantys Ukrainos žmonės, kurie kartais daro, atrodytų, neįmanomus dalykus.

Šiandien girdime ir abejonių, kad Lietuvos piliečiai nėra pakankamai pilietiški ir patriotiški, kad, jei prasidėtų karas, daugelis nestotų ginti Lietuvos, o dažnas ir emigruotų. Tikiu, kad tai netiesa. Apie tai liudija ir džiugina faktas, kiek daug lietuvių jaunimo ir ne tik Lietuvoje stoja į krašto apsaugos savanorių pajėgų, šaulių, skautų sąjungų gretas. Šios ir kitos nevyriausybinės organizacijos augina stiprias, atsakingas, patriotiškas ir mylinčias savo tautą asmenybes. Džiugina pokyčiai ir pilietiškumo ugdymo sistemoje – mokyklos bendradarbiauja ir vykdo įvairius projektus su Krašto apsaugos ministerija ir Šaulių sąjunga, kitomis organizacijomis.“

Seimo narė A. Jakavonytė kaip vieną iš pavyzdžių ugdyti pilietiškas asmenybes, įtraukti diasporos bendruomenes paminėjo Juozo Jakavonio-Tigro labdaros ir paramos fondo organizuojamą, jos globojamą ir šią vasarą, birželio 17–18 dienomis Varėnos rajone, Kasčiūnų kaime, vyksiantį renginį „Gyvosios istorijos savaitgalis Kasčiūnuose“, kuris sieks stiprinti Lietuvos valstybingumą, puoselėti pokario istorijos pažinimą, pilietiškumą ir mokymąsi atremti hibridines grėsmes. Jame kviečiamas dalyvauti Lietuvos ir diasporos jaunimas, nevyriausybinės organizacijos. Informacija apie būsimą renginį netrukus bus viešinama žiniasklaidoje, Juozo Jakavonio-Tigro labdaros ir paramos fondo, fondo direktorės Miglės Rukštelytės, A. Jakavonytės socialinio tinklo facebook paskyrose. 

A. Jakavonytė: ,,Kiekvienas gyvas žodis, santykis, apsilankymas istorinėse vietose, žygiuose gilina istorijos, savų šaknų pažinimą. Tikiu, kad renginyje dalyvausiantys lietuviai iš įvairių šalių dar labiau pažins, supras, o gal ir iš naujo pamils savo tėvų, senelių gimtinę. Tokie susitikimai tikrai skatina prisidėti prie modernios Lietuvos valstybingumo tolesnio kūrimo ir visapusiško jo saugojimo.

Kaip galėtume dar labiau stiprinti ryšius su mūsų diaspora? Pirmiausia mes, gyvenantys čia, Lietuvoje, turime būti atviri, išklausantys kitą ir pilietiški, rodyti pavyzdį ir patys mokytis, tiesti bendradarbiavimo tiltus lietuvių diasporai pasaulyje. Tvirtai tikiu, kad nenutraukti, stiprinti diasporos ryšius su Lietuva padės ir dvigubos pilietybės įstatymas.

Lietuvos diasporos įsitraukimas visais laikais padėjo Lietuvai išgyventi, ypač stiprus jis buvo sovietmečiu ir Atgimimo laikotarpiu. Turiu vilties, tikiu, kad lietuviai visame pasaulyje gali vis labiau jungtis į Lietuvos gyvenimą ir dabar. Kviečiu visus Lietuvos piliečius visame pasaulyje – atsiliepkite, bendraukime, padėkime vieni kitiems, prisidėkite prie Lietuvos valstybės ir jos saugumo visomis prasmėmis stiprinimo. Lietuvai reikalingas kiekvienas žmogus. Svarbu, kad kiekvienas jaustųsi esantis Lietuvos dalis, kad nenutrūktų kiekvieno lietuvio santykis su Lietuva. Jauskime pareigą ir didžiuokimės Lietuva ir nesustokime kurti savo valstybę su mūsų kalba, tarmėmis, papročiais. Stipri, vieninga ir nenugalima bus mūsų Lietuva.“

Pridedamos Seimo kanceliarijos nuotraukos (aut. Olga Posaškova).

Daugiau informacijos:

Seimo narė Angelė Jakavonytė

Tel. (8 5) 239 6649

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2023-04-27 15:11
Politika, Krašto apsauga, saugumas
pasidalinti
atgal