Seimo nario Stasio Tumėno pranešimas: „Seimo statuto interpretacijų pamokos“ 

2024 m. sausio 5 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

„Atokvėpis“ tarp rudens ir pavasario sesijų Seime – puikus metas ne tik rengti įstatymus, jų pataisas, bet ir tobulėti, pasikartoti Seimo statutą, kuris greta Konstitucijos yra pagrindinis Seimo nario įstatymas. Deja, 2023 m. gruodžio posėdžiai paliudijo, kad Statutą netobulai išmano net Seimo vadovai, Seimo valdyba. Ką jau kalbėti apie visus Seimo narius, kurie tiesiog pasitiki (pasitikėjo) tais, kurie posėdžių metu mėgsta pamojuoti Seimo statutu ar pacituoti jo normas.

Kad atminties / išmanymo spragų yra, liudija ir Seimo vadovų nuostaba gruodžio pabaigoje, kad galimas vardinis balsavimas, kurį pripažinęs Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas  Jurgis  Razma neiškentė replikavęs, kad tai pamiršta, kvepianti archaika, dar iš Aukščiausiosios Tarybos laikų išlikusi nuostata. Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen pripažino ir paantrino, kad tobulėti ir studijuoti Statutą niekada nevėlu.

Su tokiomis Seimo statuto interpretacijomis susidūriau ir aš po to, kai 2023 m. rugsėjo 20 d. įvykusiame Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto (TTK) posėdyje išsiskyrė komiteto narių, posėdžio dalyvių nuomonės dėl  mano inicijuoto Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis, registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo Nr. VIII-1436 7, 8, 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-3021 atitikties Konstitucijai, dėl galimybės surasti teisinį reguliavimą, ribojantį teisę Lietuvos valstybei nelojaliems asmenims dirbti (kandidatuoti) valstybės tarnyboje.

TTK minėtos dienos posėdyje išklausęs mano, komiteto narių argumentus, abejones, pasiūlė (ačiū jiems bent už tai) kreiptis į Seimo valdybą, kad minėtoms problemoms spręsti būtų sudaryta darbo grupė, į kurią būtų įtraukti įvairių frakcijų atstovai, išklausyti konstitucinės teisės žinovai. Aš, Seimo narys, laikiausi ir tebesilaikau nuomonės, kad teisės aktų projektai, ypač keliantys klausimų dėl galimo prieštaravimo Konstitucijai, turi būti viešai diskutuojami pasitelkiant ekspertus, visuomenės atstovus, visus suinteresuotus asmenis. Taigi, tądien aš tikėjausi, kad bus sudaryta darbo grupė, todėl neskubėjau rengti antrojo įstatymo projekto varianto. Pasirodo, kad klydau, nors dėjau visas pastangas, kurios buvo nubrauktos ... Seimo valdyboje.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcija 2023 m. gruodžio 5 d. kreipėsi su prašymu į Seimo valdybą, kad tokia Darbo grupė būtų sudaryta.  Ir čia, gruodžio 13 d. Seimo valdybos posėdyje  „išlindo“, mano nuomone, jau Valdybos narių nekompetencija.  Taip ir liko neaišku, kokiu teisiniu pagrindu Valdyba atsisakė sudaryti darbo grupę remiantis LVŽS frakcijos rašto ir Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje aiškiai  išsakyta rekomendacija, kuriai komitetas pritarė. Paaiškėjo, kad Seimo valdybos nariai tiesiog iš savo atminties sąmoningai ar ne išbraukė Seimo statuto 32 straipsnio  9-ąjį punktą, kuris reglamentuoja, kad Seimo valdyba „prireikus sudaro darbo grupes įstatymų projektams rengti ir Seimo bei valdybos pavedimams vykdyti.“ Deja, to Valdybos nariai nežinojo ar nenorėjo žinoti.  „Taip ir liko mįslė, kodėl Seimo nariams tiesiog neleidžiama dirbti, kodėl ignoruotas LVŽS frakcijos prašymas, kodėl kliudoma realizuotis konstituciniam atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiui?“ –  konstatuoja Seimo narys Stasys Tumėnas.

Kas toliau? Seimo valdyba šį klausimą svarstyti kaip kokią karštą bulvę permetė atgal Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui, kuris, kaip minėta, tą jau buvo daręs anksčiau. Laukti ilgai nereikėjo, prieškalėdinę savaitę Komitetas tą ir padarė. TTK vėl pakartojo, kad kai kurios įstatymo projekto  nuostatos gali prieštarauti Konstitucijai, o komiteto nariai Agnė Širinskienė, Jonas Jarutis, Česlavas  Olševskis ir Julius Sabatauskas patvirtino, kad tai yra užsitęsusi problema, kurią pagaliau metas išspręsti ir prie jos negrįžti.

TTK priėmė saliamonišką sprendimą – šį klausimą ateityje svarstyti  Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete (NSGK).  „Vadinasi, pripažįstama, kad tai svarbi Lietuvos valstybės problema, kad metas užversti gėdingą KGB  knygą. Bet tą jau buvo galima padaryti sudarius darbo grupę iš įvairioms frakcijoms atstovaujančių Seimo narių. Kita vertus, šis siūlymas teikia vilčių, kad NSGK  bus atsakyta į klausimą, jog pretenduojantys dirbti valstybės tarnyboje asmenys paliudytų savo lojalumą valstybei, nesusisaistymą su priešiškų valstybių specialiosiomis tarnybomis. Tą ir darysime. Tobulinsime savo projektą“, – sako S. Tumėnas, tikėdamas(is), kad tam nesutrukdys Seimo vadovybės Seimo statuto nežinojimo spragos.

LVŽS frakcijos prašymas Seimo valdybai

Daugiau informacijos:

Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narys

Stasys Tumėnas

Mob. 8 668 42 143, el. p. stasys.tumenas@lrs.lt

 

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2024-01-05 14:24
Politika
pasidalinti
atgal