B. Ropė kreipėsi į EK, kad ši įpareigotų Žemės ūkio ministeriją vykdyti ES reglamentą ir bendradarbiauti su šalies ūkininkais

Po Valstybės kontrolės išvadų, kuriose teigiama, kad Žemės ūkio ministerija nepakankamai bendradarbiauja su žemės ūkio sektoriumi ir formuoja strateginius dokumentus be jų, Europos Parlamento narys Bronis Ropė kreipėsi į Europos Komisiją (EK), kad ši įpareigotų ministeriją vykdyti Europos Sąjungos reglamentą, bendradarbiauti su žemės ūkio sektoriumi, koreguojant Lietuvos strateginį planą ir vėliau ministerijai pateikiant derinti EK.

„Lietuvos žemės ūkio ministerija, nederindama strateginio plano su sektoriaus atstovais, pažeidžia Europos Sąjungos reglamentą, kuriame aiškiai išdėstytos taisyklės, kaip tai turi būti daroma“, – sako B. Ropė. 

Jis atkreipia dėmesį, kad nepakankamo bendradarbiavimo su ūkininkais faktą konstatavo Valstybės kontrolė, kuri pabrėžė skandalingą situaciją, jog ministerijoje nėra kriterijų, kada ir kokie socialiniai partneriai turi būti įtraukiami į darbo grupes. Valstybės kontrolė taip pat konstatavo, kad socialiniai partneriai nėra pakankamai įtraukiami dalyvauti teisėkūros procese ir teikti pasiūlymus visose jo stadijose.

Anot, B. Ropės, remiantis šiomis išvadomis, Žemės ūkio ministerija, rengdama Lietuvos strateginį planą, pažeidė ES reglamento 2021/2115 106 straipsnio 3 punktą:

„3.   Kiekviena valstybė narė užmezga partnerystę su kompetentingomis regioninėmis ir vietos valdžios institucijomis. Partnerystėje dalyvauja bent šie partneriai:

b)

ekonominiai ir socialiniai partneriai, įskaitant žemės ūkio sektoriaus atstovus;

Valstybės narės veiksmingai įtraukia tuos partnerius į BŽŪP strateginių planų rengimą ir konsultuojasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, be kita ko, atitinkamai dėl 13 straipsnyje nurodytų minimaliųjų standartų.“

Informacijai:

Valstybės kontrolė pateikė pastabas dėl LR žemės ūkio ministerijos veiklos:

https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Post/17731/valstybes-kontrole-zemes-ukio-ministerijai-pateike-rekomendacijas-del-veiklos-tobulinimo?fbclid=IwAR2f2G5Y9sG2SpkCgcCIiUTwCHA8iyJ8xoU-i0HfvN5BBV7MmHemBTDXpdI

ES reglamentas 2021/2115:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2115

Pranešimą paskelbė: Europos Parlamento narys Bronis Ropė
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2024-02-20 09:23
ES, Žemės ūkis
pasidalinti
atgal