Paskelbti Medijų rėmimo fondo konkursai finansinei paramai gauti. Fondas stovi ant tvirto pagrindo

Kaip ir planuota, Medijų rėmimo fondas (toliau – Fondas) paskelbė konkursus finansinei paramai gauti. Fondo administruojamoje elektroninių paraiškų platformoje stebimas itin didelis aktyvumas. Fondo administracija jau paskelbė mokymų datas dėl paraiškų pildymo bei planuoja inicijuoti atviras diskusijas su Fondo Tarybos nariais. Kaip Fondo Tarybos pirmininkas Gytis Norvilas taikliai pažymėjo:  „Fondas stovi ant gero pagrindo – jis tvirtas, ir nuo mūsų visų priklausys, kokia bus to pastato architektūra“.

Fondas žengia pirmą, labai svarbų žingsnį, įgyvendinant Fondo misiją ir tikslus. Tarybai rengiant Kultūros ministro patvirtintas taisykles ir jų priedus, atsižvelgta į bendrą žiniasklaidos situaciją. Fondo Tarybos pirmininkas Gytis Norvilas sako: „Medijų rėmimo fondo Taryba padarė praktiškai neįmanoma. Šiuo atveju tikrai neperlenkiu ir nesiekiu pigiai girti ir girtis. Ne vieta, ir ne laikas. Būtų galima berti statistiką: įvykusių posėdžių, svarstymų kiekį, valandas, bet juk tai niekam neįdomu. Suprantu. Iš esmės per 2 mėnesius Fondo Taryba parengė (taip buvo ir užsibrėžta) aibę dokumentų, be kurių paskelbti konkursų nebuvo neįmanoma. Konkursai paskelbti – ir tai svarbiausia. Kad jie labai vėluoja – nepatinka niekam, man asmeniškai – itin. Tačiau tam esama tikrai objektyvių priežasčių. Svarbiausia – rezultatas, svarbiausia – išjudintas pats mechanizmas.“

Atsižvelgiant į tai, kad Fondo administracija gauna ne tik techninio pobūdžio pastabų bei klausimų dėl taisyklių ir jų priedų,  Fondo Tarybos pirmininkas Gytis Norvilas tvirtina, kad tai puikiai supranta ir yra pasiryžęs aktyviam dialogui su žiniasklaidos bendruomene:  „Nepatenkintų sąlygomis be abejo yra ir bus. Balsus girdime – ir tai tikrai nėra noras visą žiniasklaidos lauką raminti ar „apžaisti“ komunikaciškai. Tai niekai. Atviros diskusijos su visais žiniasklaidos sektoriais trūko ir trūksta – vienareikšmiškai. To padaryti negalėjome tiesiog fiziškai, o kurpti sąmokslo teorijas – nėra jokio pagrindo. Tą turėtume visi suprasti. Diskusija bus inicijuota. Kalbėti reikia – viešai ir atvirai – tai padės modelį tobulinti. Labai aiškiai noriu pasakyti, kad esamos konkursų sąlygos, o iš dalies ir programos, kitais metais keisis. Esamas, deja, diktavo ir tas pats laikas, kuris nebuvo sąjungininkas, susidariusi situacija. Po šių metų išryškės netolygumai, niuansai – jos ves prie geresnių sprendimų.“

Fondas modernus ir jautrus pokyčiams mechanizmas, sukurtas taip, kad jo veikimo gairės keisis ir privalės keistis kartu su greitai į priekį žengiančia žiniasklaidos bendruomene. Apie tai kalba ir Fondo Tarybos pirmininkas: „Reikia suprasti ir tai, kad Fondo modelis tobulintinas, nėra jokia duotybė, juolab kad buvo kuriamas tuščiame lauke, kai kurie dalykai yra tiesiog nauji (veiklos programos, stipendijos etc.). Dairytasi į Skandinavijos, Estijos rėmimo modelius... Žiniasklaida labai greitai keičiasi: formos, principai etc. Į tai reikia reaguoti nuolat.  Permainų laikas – niekam niekad nebuvo lengvas. Čia vėlgi – banali tiesa. Fondas stovi ant gero pagrindo – jis tvirtas, ir nuo mūsų visų priklausys kokia bus to pastato architektūra. Geromis intencijomis abejoti neverta, juolab pasiduoti emocijoms, kurios paprastai veda į bereikalingą susipriešinimą, nepasitikėjimą.“

Primename, kad Fondas kviečia aktyviai teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Paraiškos priimamos iki 2024 m. balandžio 3 d. 24.00 val. (įskaitytinai).

2024 m. paraiškos teikiamos TIK elektroniniu būdu Fondo elektroninėje paraiškų platformoje adresu: https://medijufondas.grantplatform.com/    

Prieš pateikiant paraišką, rekomenduojame susipažinti su Fondo finansuojamų projektų teikimo taisyklėmis bei jų priedais:  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/72a8ba20d70611eead77e967e3995264

Norint teikti paraišką būtina užsiregistruoti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje VIRSIS.

Fondo konkursai finansinei paramai gauti:

  1. Kultūrinės žiniasklaidos ir kultūros periodinių leidinių programa
  2. Regioninės žiniasklaidos programa
  3. Naujienų, tiriamosios ir šviečiamosios žurnalistikos programa
  4. Žiniasklaidos tautinių mažumų kalbomis ir lietuvių išeivijos (diasporos) žiniasklaidos programa

Fondo administracija kovo 13-20 d. organizuos nuotolinius mokymus apie finansuojamų projektų teikimo taisykles bei techninius paraiškų teikimo aspektus. Pirmieji nuotoliniai mokymai vyks kovo 13 d. (trečiadienį),14:00 Lietuvos laiku. Lietuvių išeivijos (diasporos) žiniasklaidos paprogramė.  Prisijungimo į mokymus nuoroda

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU2NjFkYzMtMmVlYy00NjllLTlhNWItY2ZhMDJlNDZjNTBm%40thread.v2/0 ?context=%7b%22Tid%22%3a%22293f3d2b-e512-4d94-accb-d0d39b1856b3%22%2c%22Oid%22%3a%22f7fd1a1a-0d86-4b9f-9d28-d977dc22e0d9%22%7d  

Daugiau informacijos apie MRF medijufondas.lt , o taip pat Fondo naujienlaiškyje bei Facebook ir LinkedIn puslapiuose.

Pranešimą paskelbė: Medijų rėmimo fondas, VšĮ
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2024-03-08 12:43
Žiniasklaida, viešieji ryšiai
pasidalinti
atgal