„Europos horizonto“ projektais skatinama plėtra ir inovacijų proveržis bioekonomikos srityje

Europoje, vykstant bioekonomikos renginių savaitei, Vilniaus rotušėje kovo 13 d. vyko forumas tema „Žalieji horizontai: bioinovacijų skatinimas regionuose pasitelkiant jaunimą, startuolius ir formuojant bioekonomikos kontekstą“.Forumas sukvietė politikos formuotojus, profesionalus, lyderius, mokslininkus, verslo ir nevyriausybinių organizacijų atstovus atviroms diskusijoms apie pokyčius bioekonomikos sektoriuje, apjungiant tvarumą su ekonomikos ir aplinkosaugos tikslais.

Sveikindamas forumo dalyvius, Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius pabrėžė visapusiškai svarbų valstybių įsipareigojimą sudaryti sąlygas tvariai ir integracinei bioekonomikos plėtrai.

„Jei nukreipsime bioekonomiką teisinga linkme, sumažinsime anglies dvideginio kiekį pramonėje, sustiprinsime kaimų vietoves, garantuosime Europos strateginę autonomiją maisto, energijos ir žaliavų srityse, o, patikėdami jaunimo idėjomis, energija ir kūrybiškumu, kursime atsparesnę ir tvaresnę aplinką“, – akcentavo V. Sinkevičius.

Forume Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinių kontaktinių asmenų grupė plėtojo žaliojo perėjimo temą surengtoje diskusijoje „Per „Europos horizontą“ link Žaliojo kurso tikslų ir bioekonomikos plėtros“.  Visoje Europoje įgyvendinamus „Europos horizonto“ (EH) programos projektus pristatė Vytauto Didžiojo universiteto,  UAB „Sirputis“,Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro,  Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos,  Lietuvos biotechnologijų asociacijos „LithuaniaBIO“ atstovai, taip pat diskusijoje dalyvavo VŠĮ „Inovacijų agentūros“ ekspertė.

Pristatytų EH projektų idėjos siekia bendro tikslo – auginti bioekonomikos sektorių ir prisidėti prie tvarios bei klimatui neutralios ekonomikos kūrimo. Vienais projektais skatinamas nacionalinių bioekonomikos centrų ir tinklų kūrimas, žiedinių biogrįstų sprendimų integravimas kaimo vietovėse, kitais – dirbtinio intelekto ir dronų vystymas ir taikymas žemės ūkyje, miškininkystėje, gyvulininkystėje, taip pat kuriamos ir išbandomos klimatui neutralios ūkininkavimo praktikos.

„Tarptautiniai bioekonomikos plėtros projektai padeda Vidurio Rytų Europos ir Baltijos šalims rengti nacionalinius bioekonomikos veiksmų planus, burti bendruomenes, kurti strateginius veiksmus ir struktūras, siekiant plėtoti žiniomis ir bendradarbiavimu grindžiamą žiedinę bioekonomiką“, – teigė Vytauto Didžiojo universiteto docentė, tyrėja ir Europos gyvybės mokslų universitetų asociacijos generalinė sekretorė Rasa Pakeltienė.

UAB „Sirputis“ mokslinių projektų vadovė Milita Žygytė akcentavo, jog verslo dalyvavimas EH programos projektuose skatina naujų produktų ir paslaugų plėtrą, idėjų generavimą, telkia dėmesį į verslo modelių kūrimą ir inovatyvių rezultatų siekimą. Įmonės vystomais EH projektais atrandamos naujos rinkos, tokios kaip jūros dumblių auginimas ir produktų iš jų kūrimas.  

Asociacijos „LithuaniaBIO“ vykdomasis direktorius Donatas Staniulis pažymėjo, jog bioekonomikos sektoriui būtina plėtros strategija, kuri prisidėtų prie nuoseklaus ir kryptingo bieokonomikos sektoriaus formavimo, tikslų ir prioritetų koordinavimo bei suinteresuotų šalių įtraukimo į bendrus projektus.

„Savo vystomais EH projektais mes siekiame apjungti Baltijos regiono biotechnologijų potencialą, skatinti naujų biotechnologijų įmonių ir organizacijų kūrimą, bendradarbiavimą bei dar labiau stiprinti regiono poziciją Europos mokslo ir inovacijų erdvėje“, – akcentavo  D. Staniulis.

Diskusijų dalyviai sutarė, jog EH programos projektai padeda plėsti naujų biologinės kilmės produktų gamybą, tobulinti ir taikyti tvaraus ir klimatui neutralaus vartojimo praktikas bei sistemas, plėtoti pažangiausių technologijų ir inovacijų galimybes, vystyti mokslo ir verslo tarpinstitucinį bendradarbiavimą, prisidėti prie tarpregioninio konkurencingumo bei sektoriaus potencialo stiprinimo. Taip pat įgyvendinamais projektais prisidedama prie visuomenės sąmoningumo dėl aplinkos apsaugos, tvaraus vystymosi ir gamtos išteklių panaudojimo didinimo.

Forumą inicijavo ir organizavo „AgriFood Lithuania“ su Lietuvos mokslų taryba. Prie iniciatyvos kurti pokytį bioekonomikos srityje prisijungė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos, VšĮ „Inovacijų agentūra“, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ bei kitos organizacijos.

Pranešimą paskelbė: Lietuvos mokslo taryba
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
atgal