Kvietimas į inovatyvių priemonių asmenims su regos negalia pristatymą

Renginio tipas: Renginys
Renginio data: ketvirtadienis, 2024 kovo 28
Renginio pradžia: 15:00
Renginio pabaiga: ketvirtadienis, 2024 kovo 28
Renginio vieta: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM4NTNmNTYtNDFjYy00NmUxLTg3NDctODdjOGNhNDc5ODQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226062c8a2-d353-46c2-92d8-0dd75d1f4b63%22%2c%22Oid%22%3a%22d90474cc-b74d-4106-ba9d-0c9c6ad8d9b0%22%7d

Kovo 28 dieną, ketvirtadienį, 15 valandą Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra maloniai kviečia kino kūrėjus ir platintojus į renginį, kuriame bus pristatytos inovatyvios priemonės asmenims su regos negalia, palengvinsiančios filmų žiūrėjimą kino teatruose. Renginys vyks nuotoliniu būdu https://bit.ly/3TTuc1V. 

Apie projektą:

Numatyta įdiegti naują skaitmeninį sprendimą, skirtą geresnei neįgaliųjų asmenų su regos negalia prieigai prie audiovizualinės informacijos užtikrinti. Įdiegtas IT sprendimas - paslaugų ir programinės įrangos visuma, kuri įgalins regos neįgaliuosius savarankiškai, be trečiųjų žmonių pagalbos, pasinaudojant išmaniuoju telefonu naudotis garsinio vaizdavimo funkcija kino filmų peržiūros metu kino teatrų salėse ir namų sąlygomis (sistema).

Pranešimą paskelbė: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2024-03-27 08:46
Socialinė sauga, Kiti pranešimai
Renginio pradžia
2024-03-28, ketvirtadienis15:00
Renginio pabaiga
2024-03-28
Renginio vieta
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDM4NTNmNTYtNDFjYy00NmUxLTg3NDctODdjOGNhNDc5ODQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226062c8a2-d353-46c2-92d8-0dd75d1f4b63%22%2c%22Oid%22%3a%22d90474cc-b74d-4106-ba9d-0c9c6ad8d9b0%22%7d
pasidalinti
atgal