Seimo Ateities komitetas: „Reikia atnaujinti Lietuvos teritorinės raidos strateginius dokumentus“

2024 m. balandžio 2 d. pranešimas žiniasklaidai (Seimo naujienosSeimo nuotraukosSeimo transliacijos ir vaizdo įrašai)

 

Kovo 29 d. posėdyje Seimo Ateities komitetas konstatavo, kad 2023 m. gruodžio 23 d. Seimui patvirtinus valstybės pažangos strategiją „Lietuvos ateities vizija „Lietuva 2050“ (toliau – Vizija),  reikia atnaujinti ir šalies teritorinės raidos strateginius dokumentus. Ateities komitetas siūlys Vyriausybei pradėti šalies teritorinės raidos strateginių dokumentų peržiūrą ir juos suderinti su ilgalaike valstybės pažangos vizija.

Svarbiausias Lietuvos teritorinės raidos strateginis dokumentas yra Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, kuri, vadovaujantis Strateginio valdymo įstatymu, turi derėti su Valstybės pažangos strategija ir Nacionalinio saugumo strategija. Tačiau šiuo metu galiojanti Koncepcija buvo patvirtinta dar 2020 m.

„Pastaraisiais metais Lietuvos teritorinės raidos aplinkybės reikšmingai pasikeitė, visų pirma dėl geopolitinių veiksnių, – pastebėjo Ateities komiteto pirmininkas prof. Raimundas Lopata. – Šiuo metu galiojančioje Koncepcijoje Lietuva matoma kaip tranzitinė valstybė, o geopolitinėje tikrovėje Rytų – Vakarų susisiekimo ašis yra visiškai užsidariusi. Tačiau nepaprastai išaugo Šiaurės – Pietų junglumo reikšmė, taip pat atsirado nauji teritoriniai saugumo, visuomenės atsparumo iššūkiai.“

Dar vienas problemiškas Koncepcijos aspektas – joje daug dėmesio skiriama vertybinėms nuostatoms, šalies socialinės ir ekonominės raidos tikslams, kuriuos vizija „Lietuva 2050“ dėsto šiek tiek kitaip.

„Dabartinės Koncepcijos rengimas prasidėjo dar XVI Vyriausybės laikais ir tęsėsi septynerius metus, todėl nenuostabu, kad šiandien joje matyti neatitikimų dabarčiai“, – pažymėjo aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Tačiau, pasak politiko, nuodugnus Koncepcijos keitimas būtų labai imlus laikui, todėl vertėtų apsvarstyti, ar nebūtų tikslingiau keisti ne pačią Koncepciją, o atskiras jos įgyvendinimo nuostatas ir konkrečias įgyvendinimo priemones.

Statybos sektoriaus vystymo agentūros Urbanistikos padalinio vadovo Mindaugo Pakalnio manymu, reikėtų parengti Koncepcijos stebėsenos ataskaitą ir nuosekliai įvertinti, kas joje taisytina. Didžiausi pokyčiai matyti susisiekimo srityje, kuriai didelę įtaką padarė pasikeitusi geopolitinė padėtis, todėl susisiekimo srities peržiūrai reikėtų skirti ypatingą dėmesį.

Ministro Pirmininko patarėja savivaldos ir regioninės politikos klausimais Natalija Kazlauskienė pabrėžė, kad Koncepciją būtina ir techniškai sutvarkyti – panaikinti nuorodas į nebegaliojančius dokumentus, ištaisyti pasikeitusius įstaigų pavadinimus. Koncepcijos peržiūra sudarytų progą ją papildyti trūkstamais akcentais – pavyzdžiui, šalies vidinio judumo gerinimo prioritetu.

Posėdžio dalyviai taip pat pastebėjo, kad įgyvendinant Koncepciją, kyla koordinavimo iššūkių – atskiros ministerijos ir savivaldybės nepakankamai derina savo veiksmus tarpusavyje. Todėl būtų tikslinga, kad šalies teritorinės raidos strateginių dokumentų įgyvendinimą koordinuotų tos pačios struktūros, kurios bus atsakingos už Vizijos įgyvendinimo priežiūrą.

Diskusijoje dalyvavo: Ateities komiteto nariai Laima Nagienė, Viktoras Pranckietis, Ministro Pirmininko patarėjas strateginio planavimo, viešojo administravimo, reformų ir pokyčių valdymo klausimais Darius Žeruolis, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja ekonomikos ir susisiekimo klausimais Dovilė Sujetaitė, Lietuvos socialinių mokslų centro Regionų ir miestų tyrimų skyriaus vadovas Donatas Burneika.

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija – 30 metų trukmės dokumentas, kuriame nustatomos ilgalaikės valstybės teritorijos, įskaitant kontinentinį šelfą ir išskirtinę ekonominę zoną Baltijos jūroje, erdvinio vystymo kryptys ir teritorijų naudojimo funkciniai prioritetai. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija turi derėti su Valstybės pažangos strategija ir Nacionalinio saugumo strategija. 

Valstybės pažangos strategija – ilgesnės negu 20 metų trukmės dokumentas, kuriame nustatoma valstybės pažangos vizija, jai įgyvendinti reikalingos valstybės vystymosi kryptys ir poveikio rodikliai, rodantys siekiamus socialinės, ekonominės ir aplinkos būklės pokyčius šalies mastu. 

Parengė

Ateities komiteto biuro patarėjai:

 

Ieva Lavišienė

Tel. (8 5)  209 6363, el. p. ieva.lavisiene@lrs.lt

 

Giedrius Viliūnas

Tel. (8 5)  209 6203, el. p. giedrius.viliunas@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2024-04-02 08:53
Politika
Kontaktinis asmuo
Giedrius Viliūnas
pasidalinti
atgal