Pristatomas Seimo kanceliarijoje kurtas dokumentinis filmas apie meile ir darbu Lietuvai paženklintus išeivijos lietuvius

Balandžio 10 d., trečiadienį, 18 val. Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos konferencijų salėje (5 aukštas) pristatomas Seimo kanceliarijoje kurtas autorinis dokumentinis filmas „Širdies piligrimai“, skirtas Lietuvių chartos 75-osioms metinėms. Filmo idėjos autorė ir režisierė Audronė Bielinienė, operatorius Robertas Zamaris, jiems talkino Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai J. E. arkiv. Lionginas Virbalas. Filmo globėja – Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininkė Dalia Asanavičiūtė.

Filme pasakojama apie įvairių kartų migracijos bangas JAV, Lotynų Amerikoje, apie iridentų (dėl valstybės sienų pakeitimo nuo Tėvynės atskirti žmonės) bendruomenę Seinuose (Lenkijos Respublikoje) ir pokario lietuvių diplomatų šeimas egzilyje Prancūzijoje (Paryžiuje), taip pat jaunosios kartos emigrantus – žmones, išvykusius po Nepriklausomybės paskelbimo.

Filme paliečiamas ir Ukrainos diasporos klausimas bei Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) vaidmuo, siekiant padėti Ukrainai telkti dėl karo negandų augančią bei karo situacijoje suskaldytą diasporą.

Kūrybinio sumanymo tikslas – ne atpasakoti istorinius faktus, bet, kalbinant žmones, atskleisti dėl įvairių aplinkybių ir įvairiu laikotarpiu savo tėvynę palikusių žmonių širdies ryšį su gimtąja žeme. Unikalu yra tai, kad kai kurie kalbinti asmenys nemoka lietuvių kalbos ir negirdi jos savo gyvenimo aplinkoje, bet savo širdyje jaučiasi lietuviais ir didžiuojasi esant lietuvių tautos dalimi.

Filme pasakojama apie Lietuvių chartos dvasią, kuri palaikė lietuvybę užjūrio lietuviams anuomet, tebegyva ir šiandien.

Savo gyvenimo istorijomis su filmo kūrybine grupe pasidalino virš 40 žmonių. Tarp jų tokie garsūs JAV išeivijos veikėjai, kaip Juozas Polikaitis, Marija Čyvas ir Saulius Čyvas, Vytautas Maciūnas, Kanados lietuvių rašytojas, publicistas Antanas Šileika, JAV lietuvių „Dainavos“ stovyklos įkūrėjo Adolfo Damušio dukra amb. Gintė Damušis, Prancūzijos tarpukario diplomato Antano Liutkaus sūnus Perkūnas Liutkus, J.E. kardinolas A. J. Bačkis, J. E. prezidentas V. Adamkus ir kiti.

Pirmiausiai filmas skirtas Lietuvoje gyvenantiems žmonėms – pažinti meile ir darbu savo gimtajam kraštui paženklintą, turtingą lietuvių išeivijos istoriją, žmones, kurie tą istoriją kūrė ir kuria, skirdami tam visą savo laiką ir širdį, dažnai – ir visas savo lėšas. Gražios, tikros, nuoširdžios žmonių gyvenimo istorijos liudija, kad buvome ir esame viena tauta, viena Lietuva.

Filmą tiesiog būtina išvysti referendumo dėl pilietybės išsaugojimo balsavimo išvakarėse, kad žiūrovas turėtų galimybę prisiliesti prie tikrovės už Lietuvos ribų, už buvusios geležinės uždangos, kurią dešimtmečiais mums kūrė sovietai.

Filmo sumanytoja Audronė Bielinienė, gimusi ir augusi sovietmečiu sako, kad sovietų pastatyta geležinė uždanga jos asmeniniame suvokime galutinai nugriuvo tik pasinėrus į pokalbius su diasporos žmonėmis, kurie be jokios pozos, patetikos, apgavystės tikrai gyveno Lietuva ir Lietuvai. Ji įsitikinusi – tokių žmonių, kurie tebegriauna sovietų statytas geležines užtvaras tarp „mūsų“ ir „jų“, Lietuvoje dar nemažai esama.

Filmo kūrybinė grupė tikisi, kad unikali filmo medžiaga, autentiškos žmonių gyvenimų savo tėvynei ir tėvyne istorijos, liksiančios Seimo archyve ir pasiekiamos kiekvienam besidominčiam, bus prasmingos ir naudingos išeivijos istorijos tyrinėtojams ir po daugelio metų.

Įėjimas į dokumentinio filmo peržiūrą laisvas, jame susitiksite su filmo kūrybine grupe. Tai pirmoji filmo dalis, antroji – atskirų susitikimų (epizodų) ciklas – pasirodys 2024 m. rudenį.

 

 

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimas
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2024-04-08 10:31
Tarptaut.santykiai, Politika
Renginio pradžia
2024-04-10, trečiadienis18:00
Renginio vieta
Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka
Kontaktinis asmuo
Daugiau informacijos:
Informacijos ir komunikacijos departamento
Lankytojų centro biuro vyresnioji patarėja
Audronė Bielinienė, tel. 8 699 04096, el. p. audrone.bieliniene@lrs.lt
pasidalinti
atgal