Nuo idėjos iki rinkos: pristatytos inovacijų ir technologijų plėtros finansavimo programos Baltijos šalims

Šiandien, balandžio 16 d., Vilniuje vykusiame Europos inovacijų tarybos informaciniame renginyje baltijos šalims įmonių,  startuolių bei mokslo ir tyrimų organizacijų atstovams pristatytos itin konkurencingos Europoje finansavimo programos, remiančios giliųjų technologijų inovacijas, verslumą ir proveržio technologijų projektus. Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinių kontaktinių asmenų grupės (LMT NCP), Europos inovacijų tarybos (angl. European Innovation Council, EIC) ir Lietuvos inovacijos centro organizuoto renginio „European Innovation Baltic Info Day“ metu pirmą kartą Baltijos šalių pareiškėjai turėjo galimybę tiesiogiai susitikti su EIC valdybos atstovais, ekspertais ir profesionalais.

Pasak LMT pirmininko dr. Gintaro Valinčiaus, vertę kuriančių investicijų į mokslinius tyrimus, turinčius didelio poveikio potencialą, paieška – vienas iš svarbiausių LMT uždavinių. „Siekiame skatinti ir stiprinti bendradarbiavimą tarp mokslininkų, inovatorių, verslo bendruomenės ir vyriausybės institucijų, formuodami palankią terpę dalintis idėjomis, kurti inovatyvius sprendimus ir diegti juos į rinką. Džiugu, kad šis LMT iniciatyva organizuotas renginys subūrė daugiau kaip šimtą Baltijos šalių atstovų ir suteikė jiems puikią progą išgirsti apie įvairias finansavimo programas, instrumentus, suteiktų dotacijų galimybes. Esu įsitikinęs, kad šis renginys padės stiprinti Lietuvos įmonių, startuolių, mokslo ir tyrimų institucijų pozicijas tarptautinėje arenoje. Mes juos ir toliau palaikysime bei skatinsime dalyvauti EIC programose",  – sveikinimo kalboje pažymėjo dr. G. Valinčius.

EIC valdybos prezidentas dr. Michiel Scheffer neabejoja besiplečiančių šalių (angl. Widening Countries), įskaitant Baltijos šalis, potencialu ir galimybėmis dalyvauti EIC programų konkursuose. „Nei viena šalis nėra per maža, kad galėtų pasiekti gerų ir sėkmingų rezultatų EIC programose. Lietuva turi daug privalumų, kaip pavyzdžiui klasterius, didinančius šalies konkurencingumą, kuriant aukštesnės vertės produktus bei įsijungiant į tarptautinius mokslinių tyrimų ir plėtros tinklus. Labai svarbu sutelkti dėmesį į naujovių augimą, išlaikant inovacijų plėtrą, kaip vieną iš prioritetinių krypčių“, – akcentavo dr. M. Scheffer.

Pasak Europos inovacijų tarybos ir MVĮ vykdomosios įstaigos EIC departamento vadovo Stéphane Ouaki, EIC vaidina itin svarbų vaidmenį Europos inovacijų ekosistemoje. Įmonės ir organizacijos, įsisavinančios naujoves, tampa konkurencingos, o inovatyvūs produktai ir paslaugos suteikia pranašumą rinkoje ir padeda išlikti lyderiais. S. Ouaki pastebėjo, jog Baltijos valstybių inovacijų bendruomenė neretai pasižymi kuklumu, nors turi palankias sąlygas ir finansavimo priemones technologijų ir inovacijų plėtrai.

Ekspertai apžvelgė EIC teikiamas finansavimo schemas: EIC Pathfinder, skirtą remti nestandartinėms, drąsioms ir rizikingoms idėjoms, galinčioms sukelti proveržį bei EIC Accelerator – remiančią startuolius, MVĮ ir mokslinių tyrimų grupes, kuriančias labai rizikingas ir didelį poveikį turinčias proveržio inovacijas.

Kalbėdami apie dalyvavimo patirtį EIC konkursuose, pranešėjai pažymėjo, jog gautos dotacijos suteikė galimybę vystyti produktus ir pristatyti juos rinkai, įdarbinti talentus, atlikti eksperimentus, spręsti sudėtingas mokslines problemas, dirbti tarptautiniuose tarpdisciplininiuose konsorciumuose su elitiniais mokslininkais bei suburti didelį tinklą investuotojų, norinčių gauti prieigą prie didžiausio Europos inovacijų potencialo. Taip pat pranešėjai skatino išnaudoti jau esamą ekosistemą bei turimus kontaktus, ieškant panašius sprendimus vystančių įmonių ar organizacijų.

Lietuvos pareiškėjai, norintys pasinaudoti finansavimo galimybėmis pagal EIC programų kvietimus, raginami aktyviai dalyvauti ir teikti paraiškas. Daugiau apie EIC administruojamas programas galite rasti europoshorizontas.lt tinklapyje.

Pranešimą paskelbė: Lietuvos mokslo taryba
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
atgal