Seimas po pateikimo pritarė laikinosios tyrimo komisijos dėl galimo kišimosi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimus išvadoms

Seimas po pateikimo pritarė 2023 m. spalio 31 d. sudarytos Seimo laikinosios tyrimo komisijos, nagrinėjusios galimą neteisėtą informacijos apie asmenis rinkimą ir panaudojimą, galimą neteisėtą poveikį žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimą kišimąsi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų procesą, galimą neteisėtą paramą šiai rinkimų politinei kampanijai, galimus pranešėjų teisių pažeidimus, galimą neteisėtą įtaką įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai, išvadoms.

Komisija konstatavo, kad Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos atsisakymas liudyti komisijai yra nesuderinamas su Konstitucija, Prezidento duota priesaika ir įstatymais.

Dėl Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos pažeidžiamumo ir jo ryšių

Komisija nustatė, kad 2021 birželio mėn. formuojant Lietuvos poziciją Europos Vadovų Taryboje dėl sankcijų baltarusiškoms trąšoms įvedimo Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda aktyviai siekė, kad sankcijos baltarusiškų trąšų verslui nebūtų taikomos. Jo patarėjai, atstovaudami Prezidento pozicijai, Užsienio reikalų ministerijos pareigūnams ir diplomatams darė poveikį, kuriuo buvo siekiama netaikyti sankcijų baltarusiškoms trąšoms.

Komisija gavo duomenų, kad kai kurie su baltarusiškų trąšų verslu susiję asmenys bandė tapti ir tapo nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių valstybės įstaigų vadovais bei išrinktojo Prezidento patarėjais.

Išvadoje rašoma, kad Prezidento ir jo aplinkos palaikomi ryšiai su asmenimis, kurie yra susiję su baltarusiškų trąšų verslu besiverčiančiais asmenimis ir verslo įmonių vadovais (akcininkais) bei atstovais, daro šalies vadovą pažeidžiamą.

Dėl pranešėjo Tomo Gailiaus

Komisija konstatavo, kad valstybės institucijos neužtikrino pranešėjo Tomo Gailiaus konfidencialumo.

Komisijos vertinimu, Valstybės saugumo departamento (VSD) vadovas Darius Jauniškis yra tiesiogiai atsakingas už pranešėjo T. Gailiaus tapatybės atskleidimą, darė neigiamą poveikį pranešėjui.

Komisija konstatavo, kad Generalinė prokuratūra nesiėmė aktyvių ir efektyvių veiksmų užtikrinti pranešėjo T. Gailiaus apsaugą, neteikė jam apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonių, taip pat nereagavo į Pranešėjo teisių pažeidimus, kai buvo atskleista Pranešėjo tapatybė, be to, Pranešėjo galimybės atlikti jam pavestą darbą buvo ribojamos.

 Dėl Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimo VSD komisija siūlo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pagal kompetenciją pateikti Seimui siūlymus dėl duomenų tvarkymo, kurį atlieka VSD ir STT nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisėtumo ir jų apsaugos.

Komisija taip pat pateikė siūlymus dėl:

informacijos įslaptinimo pažeidimų ir piktnaudžiavimo nepagrįstai įslaptinant informaciją užkardymo;

rinkimų finansavimo kontrolės;

kriminalinės žvalgybos ir žvalgybos kontrolės;

pranešėjų teisių apsaugos ir Tomo Gailiaus pažeistų teisių atkūrimo.

Dėl STT ir VSD surinktos informacijos išsaugojimo komisija ragina STT ir VSD nesunaikinti surinktos informacijos ir ją saugoti ne trumpiau kaip 10 metų.

Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos galimo neteisėto informacijos apie asmenis rinkimo ir panaudojimo, galimo neteisėto poveikio žvalgybos ir kitų teisėsaugos institucijų veiklai, galimo kišimosi į 2019 metų Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų procesą, galimos neteisėtos paramos šiai rinkimų politinei kampanijai, galimų pranešėjų teisių pažeidimų, galimos neteisėtos įtakos įvedant sankcijas Baltarusijos Respublikai parlamentiniam tyrimui atlikti išvados“ projektui Nr. XIVP-3578 po pateikimo pritarė 60, prieš balsavo 29, susilaikė 12 Seimo narių.

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2024-04-18 11:44
Politika
Kontaktinis asmuo
Seimo kanceliarijos
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausioji specialistė
Saulė Eglė Trembo
Tel. (8 5) 239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt

pasidalinti
atgal