Seimas po pateikimo pritarė įstatymo projektui, numatančiam pratęsti Rusijos ir Baltarusijos programų draudimą

Seimas po pateikimo pritarė įstatymo projektui, numatančiam pratęsti draudimą Lietuvoje retransliuoti, platinti Rusijos ar Baltarusijos įsteigtų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, kontroliuojamų ar finansuojamų subjektų radijo programas, televizijos programas ir (ar) atskiras programas.

Pagal šiuo metu galiojantį Visuomenės informavimo įstatymą toks draudimas nustatytas iki 2024 m. spalio 1 d. Kultūros ministro Simono Kairio šiandien Seimui pristatytame įstatymo pataisų projekte draudimo terminas susiejamas su atitinkama aplinkybe ir taikomas tol, kol Nacionalinio saugumo strategijoje Rusijos Federacija ir (arba) Baltarusijos Respublika būtų nurodomos kaip keliančios pavojų ir grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui.

Įstatymas taip pat numato, kad minėtos programos gali būti retransliuojamos ir (ar) platinamos, kai jos retransliuojamos ir (ar) platinamos iš Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių valstybių arba kai Lietuvos radijo ir televizijos komisija suteikia tam leidimą.

Tam, kad Rusijos bei Baltarusijos programų draudimas Lietuvoje būtų pratęstas, Visuomenės informavimo įstatymo pataisų projektas turi pereiti likusius priėmimo etapus: svarstymą Seimo Kultūros komitete, svarstymą posėdyje ir galutinį priėmimą.

Pranešimą paskelbė: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2024-04-18 16:52
Politika, Kultūra
Kontaktinis asmuo
Deividas Velkas
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Visuomenės informavimo ir autorių teisių politikos grupės vadovas
deividas.velkas@lrkm.lt
+370 608 45 993
pasidalinti
atgal