Devintojoje teisės žinių olimpiadoje – klausimai moksleiviams apie rinkimus, dvigubą pilietybę ir Lietuvos narystę ES

Šiemet dalyvauti Nacionalinėje teisės žinių olimpiadoje registravosi virš 2584 dalyvių iš daugiau kaip 100 Lietuvos mokyklų ir gimnazijų, o I etape dalyvavo 1700 moksleivių. Aktyviausi – Kauno bei Kauno rajono moksleiviai, taip pat aktyvūs buvo Vilniaus, Panevėžio, Elektrėnų, Pabradės, Šilalės, Švenčionių, Marijampolės, Kuršėnų bei Linkuvos miestų ir miestelių moksleiviai. Pirmą kartą Olimpiadoje dalyvavo ir diasporos atstovai iš Belgijos. Galima pasidžiaugti, jog beveik visi 1700 dalyvių Olimpiados I etapo testą užbaigė sėkmingai.

400 geriausiai I etape pasirodžiusių moksleivių bus pakviesti į antrąjį finalinį olimpiados etapą, kuris vyks jau gegužės 16 d.

Olimpiados testo klausimai buvo sudaryti iš įvairių teisės sričių: konstitucinės, administracinės, privatinės, baudžiamosios, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės. Šiemet, rinkimų metais, ypatingas dėmesys buvo skiriamas demokratijos klausimams. Aktyvus piliečių dalyvavimas sprendžiant dėl valstybės ateities yra svarbi demokratijos sąlyga, nusakanti piliečių santykį su valdžios institucijomis, o rinkimai – tiesiausias kelias jaunimui dalyvauti svarbiausių valstybės sprendimų priėmime ir spręsti dėl savo pačių ateities.

Moksleivių buvo klausiama apie rinkimų teisinio reguliavimo subtilybes, rinkimų pažeidimų galimas situacijas, aspektus, susijusius su apkaltos institutu, pilietybės klausimų reguliavimą, teisminių institucijų vaidmenį demokratijos užtikrinime. Nemažai klausimų buvo susiję su nepilnamečių kasdienybėje aktualiems teisiniams aspektams: paauglių įsidarbinimo galimybės, vartotojų teisių apsaugos priemonės, nepilnamečių galimybės naudotis nuosavybės teisėmis, privatumo apsauga, nepilnamečių padarytos žalos atlyginimas, administracinės ir baudžiamosios atsakomybės taikymas nepilnamečiams. Moksleiviai turėjo atsakyti ir klausimus, galimybėmis ginti savo teises nacionaliniuose ir Europos teismuose. Teirautasi ir apie naujos žmogaus teisės – teisės į sveiką aplinką pripažinimą, finansinių inovacijų teisinį reguliavimą (fintech), socialinių tinklų naudojimo teisinius aspektus.

Didelis dėmesys skirtas moksleivių žinioms apie atsakomybę už narkotinių ir psichotropinių medžiagų turėjimą, platinimą. Moksleiviams reikėjo atsakyti į klausimus, susijusius su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje ir NATO minint 20-ies metų narystės sukaktis. Moksleiviai turėjo galimybę daugiau sužinoti ir apie garsaus Lietuvos teisininko Mykolo Romerio asmenybę bei veiklą bei teisės filosofo Imanuelio Kanto idėjas, kurias verta prisiminti minint jo 300-ųjų gimimo metų sukaktį.

Tarp atvirų klausimų, kuriais moksleiviai turėjo pademonstruoti žinias dėl visuomenėje aptariamų aktualijų, pateikti klausimai apie neapykantos kurstymo visuomenėje draudimą, rinkimų agitaciją ir trolių fermų naudojimo rinkimuose draudimą, nepilnamečių atsakomybės klausimus turto pasisavinimo atvejais, atsakomybę už žalą padarytą keliuose, klimato kaitos bylų tarptautiniuose teismuose svarbą jauniems žmonėms, žmogaus teisų gynimo institucijas pagal Lietuvos Konstituciją.

Visuomenės testą galėjo spręsti ne tik moksleiviai, bet visi Lietuvos gyventojai. Aktyvus jų dalyvavimas - geriausias patvirtinimas, jog visus Olimpiados dalyvius vienija tikslas kuo geriau suvokti teisės sistemą, teisės aktuose užkoduotą valstybės augimo trajektoriją ir teisės viršenybės principą kaip demokratijos garantą.

Olimpiadą rengia Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla. Olimpiadą globoja Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. Vertingus prizus nugalėtojams įsteigė tarptautinė advokatų kontora „Eversheds Saladžius“ ir kiti iniciatyvos partneriai. Šią iniciatyvą palaiko Lietuvos Respublikos Seimas, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, visos svarbiausios Lietuvos teisinės institucijos: Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos generalinė prokuratūra, Lietuvos advokatūra, Lietuvos antstolių rūmai, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija, Teisėjų padėjėjų asociacija, Lietuvos Respublikos muitinė, Valstybinė duomenų apsaugos tarnyba ir kiti partneriai.

Daugiau informacijos apie olimpiadą: https://teisekiekvienam.lrt.lt

Pranešimą paskelbė: Mykolo Romerio universitetas
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2024-05-02 13:30
Švietimas ir mokslas
Kontaktinis asmuo
Lina Gorbačiovienė
Komunikacijos ir rinkodaros centro Komunikacijos skyriaus vadovė
Mykolo Romerio universitetas
+37061430579
ligorb@mruni.eu
pasidalinti
atgal