Visuomenės nuostatų apklausa 2023: sustiprėjusi socialinė distancija ir žiniasklaidos svarba

Migracijos departamento duomenimis, 2023 m. rugsėjo 22 d. Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičius pirmą kartą šalies istorijoje perkopė 200 tūkstančių ribą. Norint geriau suprasti Lietuvos visuomenėje vykstančius socialinius procesus, nevyriausybinė organizacija „Diversity Development Group“ ir Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyrius pristato 2023 m. Lietuvos gyventojų nuostatų etninių, religinių, migrantų ir kitų socialinių grupių atžvilgiu tyrimo rezultatus.

2023 m. lapkričio 16 - 27 d. „Diversity Development Group“ ir LSMC Sociologijos instituto užsakymu „Baltijos tyrimų“ atliktos visuomenės nuostatų apklausos rezultatai atskleidžia augančią socialinę distanciją daugumos socialinių grupių atžvilgiu ir parodo, kad pagrindiniu informacijos šaltiniu apie migruojančius žmonės išlieka žiniasklaida.

2023 m. apklausos rezultatai rodo, kad lyginant su 2022 m., socialinė distancija didėja psichikos sveikatos sunkumus patiriančių asmenų (kaimynystėje nenorėtų gyventi 64, 6 proc. apklaustųjų), homoseksualių asmenų (53,9 proc.), musulmonų (46,5 proc.) ir migrantų iš Rusijos (34,9 proc.) atžvilgiu.

Socialinė distancija musulmonų, migrantų iš Rusijos ir Baltarusijos atžvilgiu gali būti susijusi su intensyviomis diskusijomis apie nacionalinį saugumą. Potencialūs tokios retorikos padariniai pastebimi ir 2023 m. apklausos rezultatuose. 86 proc. Respondentų / -čių nenorėtų ar greičiau nenorėtų šalyje priimti gyventi neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius migrantus (2022 m. – 85,4 proc.). Tuo tarpu, 82,3 proc. Respondentų / - čių sutiko arba greičiau sutiko su teiginiu, kad pabėgėliai / -ės gali didinti nusikalstamumo lygį Lietuvoje (2022 m. – 83,4 proc.), o 78,3 proc. sutinka arba greičiau sutinka, kad pabėgėliai / -ės gali sukelti socialinius neramumus (2022 m. – 81,2 proc.).

Be jau minėtų grupių, socialinė distancija 2023 m., lyginant su 2022 m. apklausos rezultatais, taip pat augo ir lietuvių kalbos nemokančių asmenų (kartu dirbti nenorėjo 34,4 proc.), kitų (netradicinių) krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovų (17,3 proc.), kitos rasės odos (odos spalvos) asmenų atžvilgiu (14,3 proc.).

Nepaisant besitęsiančio Rusijos karo Ukrainoje, pastebima socialinė distancija ir migrantų iš Ukrainos atžvilgiu. 2023 m. apklausoje 12,1 proc. Respondentų ` -čių atsakė, kad nenorėtų gyventi jų kaimynystėje.

Labiausiai teigiamai vertinamos pabėgėlių integracijos priemonės išlieka nepakitusios nuo ankstesnių apklausų. Respondentai / -ės labiausiai pritarė vaikų švietimo organizavimui, lietuvių kalbos kursams, pagalbai tvarkant dokumentus ir kvalifikacijos tobulinimo kursų organizavimui. Labiausiai nepritarta socialinio būsto suteikimui ir vienodų teisių Lietuvos piliečiams ir pabėgėliams užtikrinimui socialinės paramos ir darbo kontekste.

Apklausos rezultatai atskleidžia, kad Lietuvoje gyvenantys žmonės daugiausiai apie įvairias migrantų grupes sužino iš žiniasklaidos. 2023 m. net 70,3 proc. respondentų / -čių įvardijo, kad apie neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius migrantus sužinojo iš žiniasklaidos (palyginimui, 2022 m. – 65,2 proc.). Apytiksliai ketvirtadalis respondentų / -čių teigė, kad įvairias migruojančių žmonių grupes (pvz. migruojančių dėl darbo ar karo, atvykstančių pas šeimas ar studijuoti) yra arba matę / sutikę gyvai, arba žino iš draugų / kaimynų. Išimtis yra sieną neteisėtai kirtę migrantai ir politiniai pabėgėliai, su kuriais susidurti respondentams / -ėms teko gerokai mažiau.

Rezultatai parodo asmeninį respondentų / -čių ryšį su karo pabėgėliais iš Ukrainos, nes 9,9 proc. atsakė, kad juos pažįsta asmeniškai. Palyginimui, tik 0,3 proc. asmeniškai pažįsta neteisėtai Lietuvos sieną kirtusius migrantus, o su politiniais pabėgėliais asmeniškai yra susipažinę tik 0,8 proc. žmonių.

Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa buvo atlikta 2023 m. lapkričio 16 - 27 d. „Diversity Development Group“ ir LSMC Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyriaus užsakymu. Apklausą atliko Lietuvos – Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“. Tyrimo metu buvo apklausta 1018 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių).

2024 m. kovo 6 d. | 11:00-12:00 val. virtualioje platformoje ZOOM LSMC Sociologijos instituto Etninių tyrimų skyrius ir nevyriausybinė organizacija „Diversity Development Group“ pristatys 2023 m. atliktos Lietuvos gyventojų apklausos duomenys apie nuostatas etninių, religinių, migrantų ir kitų socialinių grupių atžvilgiu bei Migrantų integracijos politikos indekso (MIPEX) rezultatus. Renginio įrašas bus talpinamas LSMC Sociologijos instituto ir organizacijos „Diversity Development Group“ socialinių medijų paskyrose.

Kontaktai: monika@ces.lt; kestutis@diversitygroup.lt

Pranešimą paskelbė: Diversity Development Group
„BNS Spaudos centre“ skelbiami įvairių organizacijų pranešimai spaudai. Už pranešimų turinį atsako juos paskelbę asmenys bei jų atstovaujamos organizacijos.
2024-03-05 22:17
Politika, ES
pasidalinti
atgal